U bent hier:   Home
  |  Inloggen

Article Details

Leerlingen project DOEN terug op Beekvliet
Bericht geplaatst op: 30-4-2015


Op vrijdag 10 en 17 april bezochten twee groepen van project DOEN (Denken Op Eigen Niveau) uit Vught onze school om in het bètalab bezig te zijn met het onderwerp 'materie'. Best een breed onderwerp, dus er viel heel wat te doen! 

Eerst kregen de leerlingen uitleg over atomen en moleculen en de chemische reacties die nieuwe stoffen produceren. “Logische” volgende stap: proberen om door het steeds maar weer door midden knippen van een vel papier de grootte van een atoom te bereiken. Eén leerling was ervan overtuigd dat hij de atoomgrootte bereikt had! 

Dan het schaakbordprobleem van koning Shiram (het probleem van de (onverwacht) zeer grote getallen) bestuderen: begin met 1 korrel rijst op het eerste vakje van een schaakbord, leg dan op ieder volgend vakje het dubbele aantal rijstkorrels van het voorgaande vakje. Het totaal aantal korreltjes op het schaakbord vergt meer dan 800 jaar wereldrijstproductie! Verbijsterde blikken bij de deelnemers! 

Dit werd gevolgd door een experiment over dichtheid, waarbij de leerlingen zelf een onderzoekje deden. En tenslotte kregen ze een demo met verbranding om de wet van behoud van massa aan te tonen (en vlammen zijn altijd interessant!).


Al met al een leuke ervaring voor de leerlingen en nog veel leuker voor de docenten!Terug