Buitenlandse reizen

Beekvliet biedt de leerlingen veel mogelijkheden om over de grens te leren. Op deze pagina vindt u meer informatie over de Internationaliseringsreizen in klas 5, de Rome-/Griekenlandreis in klas 4 en het skikamp en de Luxemburgreis in klas 3. De kosten van de reizen zijn opgenomen in de schoolgids.

Internationalisering
Op Gymnasium Beekvliet neemt Internationalisering al sinds jaar en dag een bijzondere plaats in. Deelname aan buitenlandreizen is een keuze geworden, geen verplichting.

De reizen binnen Internationalisering (klas 5) zijn verbonden aan schoolvakken. De afdelingen Engels, Frans en Duits hebben ieder hun eigen reizen gekregen die leerlingen de mogelijkheid bieden zich nader te verdiepen in de taal en cultuur van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Het betreft reizen naar Londen en Cambridge, Derby, Parijs en Berlijn. Daarnaast bieden wij een geschiedenisreis naar het Poolse Krakau en nemen we jaarlijks deel aan de Model United Nations in Den Haag, een simulatiespel, gesponsord en ondersteund door de VN. Alle reizen worden begeleid door ervaren vakdocenten.


Dinsdagavond 5 september 2017 vindt de voorlichting over onze internationaliseringsreizen plaats voor ouders en leerlingen van klas 5.

Andere reizen op Beekvliet

Ook buiten de Internationalisering om worden er reizen georganiseerd: zo organiseren we voor klas 4 een Romereis (Latijn) en een Griekenlandreis (Grieks) en hebben leerlingen in klas 3 de mogelijkheid deel te nemen aan de skireis en het Luxemburgkamp. Daarnaast kunnen leerlingen uit klas 4 deelnemen aan het European + Programme (voorheen Comenius Project).


Rome/Griekenland
Op een gymnasium mag een Rome-/Griekenlandreis niet ontbreken! Beekvliet organiseert deze reizen in april van klas 4. De leerlingen met Latijn gaan op reis naar Rome, de Caput Mundi. Uiteraard bezichtigen de leerlingen o.a. het Colosseum, het Pantheon, het Vaticaan en de San Clemente. De leerlingen met Grieks maken een rondreis door de Peloponnesos met als startpunt Athene. De bus doet o.a. Delphi, Korinthe en Epidauros aan.
Beide reizen worden in de lessen voorbereid door het lezen van authentieke Latijnse of Griekse teksten en met het volgen van hoorcolleges. Op locatie houdt elke leerling een voordracht over een door hem of haar bestudeerd onderwerp. Ongeveer tien dagen voor vertrek organiseren we een informatieavond voor de deelnemende leerlingen en hun ouders.


Skikamp
In de kerstvakantie kunnen de leerlingen uit klas 3 deelnemen aan het skikamp. Het skikamp is bedoeld voor leerlingen die weinig tot geen ski-ervaring hebben. Gedurende enkele dagen krijgen de leerlingen les in deze wintersport. Meer informatie staat in Magister (ELO, klas 3) op de studiewijzer van het vak lichamelijke opvoeding. Omdat het aantal mogelijke deelnemers is beperkt, wordt er bij te grote belangstelling geloot. 

Luxemburg
Aan het eind van het schooljaar in juni gaan de leerlingen uit klas 3 op kamp in Luxemburg. In klas 4 volgen de leerlingen vaak niet meer les in hun eigen klas, maar in clusters. Het is dan wel zo fijn, als ze elkaar dan (nog) beter kennen. De leerlingen wandelen tijdens het kamp verdeeld in groepen naar enkele campings, waar ze 's avonds voor hun tentjes hun eigen potje koken. 


European + Programme
Samen met drie partnerscholen uit het Schotse Edinburgh, het Zweedse Huskvarna en het Duitse Schwanewede neemt Beekvliet in deel aan het Erasmus + Programme van de Europese Unie (voorheen Comenius Project). Het project met de naam "The Employment Guarantee: A European Challenge" bestaat uit vier bijeenkomsten in twee schooljaren, elk gehouden op één van de partnerscholen. Het doel van het project, dat gefinancierd wordt vanuit de Europese Unie, is om middelbare scholieren uit Europa te laten ontdekken wat de mogelijkheden zijn om later een vervolgopleiding of werkplek over de grens te vinden. Daartoe bezoeken ze tijdens het project bedrijven en universiteiten in elk van de vier deelnemende landen. Bij elk van de bezochte instellingen staat de vraag centraal wat de instellingen van buitenlandse studenten of werknemers aan capaciteiten en vaardigheden precies verwachten, wat men allemaal moet doen en regelen voordat men in het buitenland een aanstelling kan krijgen en wat de (loopbaan)mogelijkheden zijn. 

De partnerscholen tijdens dit project zijn:
- KGS Waldschule Schwanewede uit Schwanewede, Duitsland 
- Sandagymnasiet uit Huskvarna, Zweden
- Gymnasium Beekvliet uit Sint-Michielsgestel, Nederland 
- Trinity Academy uit Edinburgh, Schotland

De partnerscholen vaardigen per bijeenkomst steeds tien leerlingen af, waardoor aan elke bijeenkomst steeds veertig leerlingen deelnemen. Bij elke bijeenkomst worden zij verdeeld in vijf groepen met steeds twee leerlingen per land. Elke groep krijgt een universiteit of bedrijf toegewezen om aan een onderzoek te onderwerpen, zodat er in elk land vijf instellingen onder de loep worden genomen. Voorafgaand aan het bezoek hebben alle deelnemende leerlingen thuis al de nodige voorbereidingen gedaan. Ter plekke is er tijd om met de groep de voorbereiding aan te scherpen, de instelling te bezoeken en de gevonden resultaten uit te werken in een mooie presentatievorm. Na de vier bijeenkomsten worden alle resultaten uitgewisseld en stelt elke deelnemende school een informatiemarkt samen waarbij de leerlingen alle in totaal twintig bezochte instellingen presenteren aan leerlingen van de eigen school en scholen uit de regio, ouders en andere belangstellenden.

Meer informatie over het project van 2015-2017 en informatie over hoe de kennis die tijdens dit project is vergaard verder met leerlingen, collega's, ouders en andere belangstellenden is gedeeld, kunt u lezen in dit verslag.


 Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer