ErasmusPlus-project 2015-2017
“The Employment Guarantee: a European Challenge”

Sinds de afschaffing van de interne grenzen binnen de EU het mogelijk maakte voor haar bewoners om niet alleen vrij te bewegen tussen de lidstaten, maar ook om overal te kunnen studeren en werken, krijgen de jongeren van vandaag meer mogelijkheden dan ooit tevoren om zichzelf te ontwikkelen in een internationale omgeving. Daarom is het belangrijk dat jonge mensen eigen internationale ervaringen op het gebied van opleiding en carrière opdoen. Zo kunnen zij op basis van die ervaringen beter afwegen waar zij in de toekomst willen studeren en werken.

Met dit uitgangspunt hebben vier partnerscholen, te weten het Sandagymnasiet in Huskvarna, Zweden, de KGS Waldschule in Schwanewede, Duitsland, de Trinity Academy van Edinburgh, Scotland, en het Nederlandse Gymnasium Beekvliet, in 2015 een tweejarig ErasmusPlus-project opgezet onder de naam: “The Employment Guarantee: a European Challenge”. Deze vier scholen werkten al eerder samen aan diverse internationale projecten en hun samenwerking bestaat al sinds lange tijd; het is dan ook geen toeval dat deze scholen gezamenlijk dit ErasmusPlus-project hebben opgezet.Doelen van het project

Leerlingen weten vaak goed welke mogelijkheden hun eigen land biedt qua studie en werk, maar weten dat vaak niet voor het buitenland. Om leerlingen verder te laten kijken dan de binnenlandse kansen die zij als vanzelfsprekend beschouwen is dit project opgezet, met als doel enerzijds leerlingen kennis op te laten doen van de diverse mogelijkheden van studeren en werken in Europese landen, en anderzijds leerlingen een beter en breder inzicht te geven in de culturen van de vier deelnemende landen. Voor het eerste doel onderzochten de leerlingen in internationale groepen welke opties er zijn om te kunnen studeren/werken in het buitenland en aan welke eisen de leerlingen zelf daarvoor zouden moeten voldoen: denk daarbij aan minimaal opleidingsniveau of ervaringen. Het tweede doel, meer inzicht verwerven in de lokale gewoontes, gebruiken en tradities van de deelnemende landen, kwam niet alleen aan bod via diverse programmaonderdelen, maar ook via het verblijf bij gastgezinnen en het samenwerken van de leerlingen in internationale groepen op de scholen. Omdat elke groep was samengesteld uit leerlingen uit meerdere landen konden de leerlingen bovendien hun taal- en communicatievaardigheden verbeteren.Inhoud van het project
Elke partnerschool organiseerde een zesdaagse conferentie waaraan steeds veertig leerlingen konden deelnemen: tien leerlingen van iedere school. Deze bijeenkomsten werden gespreid over twee jaar gehouden: 
*  8-14 december 2015: KGS Waldschule in Schwanewede, Duitsland;
* 22-28 februari 2016: Sandagymnasiet in Huskvarna, Zweden;
* 19-25 november 2016: Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel, Nederland;
* 20-26 januari, 2017: Trinity Academy in Edinburgh, Schotland.

Het project kende in elk land een programma met de volgende basisonderdelen:

- Bezoek aan vier bedrijven en een universiteit.
De leerlingen kregen bij elk te bezoeken bedrijf of universiteit een rondleiding en een presentatie over de betreffende instelling, waarbij ze met medewerkers met allerlei verantwoordelijkheden of met studenten van meerdere studies konden praten over de diverse beroeps- en studiemogelijkheden aldaar. Voor deze vijf bezoeken per land werd de groep van veertig leerlingen telkens verdeeld in vijf internationale groepen van acht leerlingen (twee uit ieder land): elke groep onderzocht en bezocht één instelling. Via deze opzet werden tijdens het gehele project in totaal zestien bedrijven en vier universiteiten bezocht.


- Voorbereidingstijd
Het bezoek aan elke instelling moest door elk van de vijf groepen worden voorbereid. Daarom kreeg elke groep tijd om het bezoek voor te bereiden; die voorbereiding was met name gericht op een uitgebreide analyse van de te bezoeken organisatie en vereiste een goede samenwerking met leeftijdgenoten uit verschillende landen en met andere achtergronden. Om deze voorbereidingstijd zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten, hadden de leerlingen voorafgaand aan elke zesdaagse op hun thuisschool al het nodige voorwerk gedaan. Dit voorwerk werd tijdens de voorbereidingstijd op de partnerschool besproken en omgezet in een plan de campagne ten behoeve van het bezoek van de vijf organisaties.


- Samenstellen van een brochure en website
Om de bevindingen bij de bezochte organisatie zo goed mogelijk te presenteren, stelden de vijf groepen zowel een aantrekkelijke brochure als een informatieve website over de bezochte organisatie samen. In deze brochures en website gaven de leerlingen niet alleen een beschrijving van (de activiteiten van) de organisatie, maar besteedden ze ook aandacht aan de diverse studie- of loopbaanmogelijkheden. Tijdens de tweede conferentie (Zweden) werd in het programma tijd ingeruimd om de leerlingen de hiervoor benodigde vaardigheden en het gebruik van relevante software te leren. De leerlingen maakten kennis met de volgende software:
o Voor het maken van de websites: www.wix.com
o Voor het samenstellen van de brochures: www.canva.com
o Voor het bewerken van foto’s: www.pixlr.com
Instructie over hoe u zelf met deze software aan de slag kunt, kunt u vinden op deze link.


- Presentaties
De leerlingen gaven presentaties over de resultaten van de bedrijfs-/universiteitsbezoeken aan medeleerlingen en docenten, waarbij ze gebruik maakten van presentatievaardigheden die zij leerden tijdens een van de workshops.


- Workshops
De partnerscholen verzorgden workshops voor de deelnemende leerlingen, zoals projectmanagement (Duitsland), het maken van brochures en websites (Zweden) en presentatievaardigheden (Nederland). De vaardigheden die zij daarbij leerden, zetten zij in tijdens het project.


- Culturele activiteiten
Tijdens de diverse programmaonderdelen leerden de leerlingen elkaars school, tradities en gebruiken kennen. Buiten het onderzoek om was er binnen het programma volop gelegenheid om kennis te maken met culturele aspecten van het bezochte land, onder andere via het verblijf in gastgezin, museumbezoek, stadsrondleidingen en koken van lokale specialiteiten. Bovendien organiseerden de leerlingen ook zelf een verscheidenheid aan sport- en sociale activiteiten, zoals ijshockey (Zweden) of een traditionele Schotse dansavond (“caelidh”). 


NB: Voor de specifieke programma’s per land verwijzen wij u naar dit bestand.Kennisdeling naar aanleiding van het project
De opgedane kennis over de mogelijkheden van studeren en werken in het buitenland is niet alleen relevant voor de deelnemers aan het project, maar ook voor andere leerlingen buiten het project; derhalve is kennisdeling een belangrijk onderdeel van het project. Kennisdeling vond (en vindt!) plaats via meerdere kanalen:

* Websites en brochures
De resultaten van alle onderzoeken naar de bedrijven en instellingen hebben de leerlingen gepresenteerd op websites en in brochures, die zij zelf hebben vervaardigd. Deze kunt u vinden op sandagymnasiet.wixsite.com/erasmusplus

* Informatiemarkten en regionale media
Iedere partnerschool organiseerde na afloop van het complete project een informatiemarkt voor medeleerlingen waarbij de ervaringen en resultaten van het onderzoek naar alle bedrijven en universiteiten centraal stonden. 
Op 4 april 2017 werd op Beekvliet zo’n informatiemarkt georganiseerd voor leerlingen van onze eigen school en van een aantal regionale scholen, voor de ouders van die leerlingen, hun docenten en voor andere betrokkenen. Tijdens deze avond presenteerden de leerlingen de resultaten van de in totaal twintig bezoeken aan bedrijven en universiteiten via posters en de tijdens de conferenties vervaardigde websites en brochures. Ze gaven naar schatting 200 bezoekers van de markt uitleg over het programma van het project en over de diverse (internationale) ervaringen, die ze tijdens het project hadden opgedaan. De bezoekers konden de leerlingen, die hadden deelgenomen aan het programma, uiteraard ook vragen stellen. 
Daarnaast werd door elke partnerschool informatie over het ErasmusPlus-project The Employment Guarantee: a European Challenge verspreid via regionale media. Gymnasium Beekvliet deed dat via de website van school, tijdens de open dagen, tijdens informatiebijeenkomsten voor leerlingen en ouders en via andere communicatiekanalen. Ook heeft de lokale pers bericht over de bijeenkomst op Beekvliet in november 2016.

* Decanen
De kennis die via het project is opgedaan, wordt ook gedeeld door de decanen. De informatie over de internationale bedrijven en universiteiten, samen met de ervaringen van de leerlingen, vormen immers voor de partnerscholen in het algemeen en voor de decanen in het bijzonder een waardevolle aanvulling in het kader van begeleiding van leerlingen in het keuzetraject voor vervolgopleidingen. Ook de decanen van Gymnasium Beekvliet maken gebruik van de kennis die is opgedaan bij dit internationale project en kunnen derhalve nog meer dan tot op heden het geval was, leerlingen begeleiden bij een keuze van een studie in het buitenland, of van een studie ter voorbereiding op een carrière buiten onze eigen landsgrenzen.

 Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer