ErasmusPlus-projecten

Onze school is al enige jaren actief binnen het ErasmusPlus-programma van de Europese Unie (voorheen Comenius-project). In de periode 2017-2019 neemt onze school deel aan twee afzonderlijke internationale projecten, in samenwerking met scholen uit diverse Europese landen:

Project A: Reducing barriers to learning and promoting inclusion and motivation through peer support en Project B: That's Europe!. Beide projecten worden financieel ondersteund door het Erasmus-fonds van de Europese Unie.


Reducing barriers to learning and promoting inclusion and motivation through peer support

In calendarium: "Erasmus-A"
Contactpersoon binnen Beekvliet: dhr. Louwerenburg

Diverse leerlingen ervaren door vaak uiteenlopende redenen moeilijkheden tijdens het leerproces op school. Ons project heeft als doel om verschillende oorzaken van deze "barriers learning"of  te identificeren en daarvoor mogelijke oplossingen te creëren, o.a. gebaseerd op “peer support", oftewel het idee dat leerlingen elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Hoewel hier al veel aandacht voor is in de onderwijswereld gaat het er in dit project om, om vanuit de positie van de leerling naar dit thema te kijken en om te zien welke rol leerlingen kunnen spelen in het vinden en verder ontwikkelen van verbeteringsmogelijkheden. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van een week in twee jaar, elk gehouden op één van de partnerscholen. De partnerscholen tijdens dit project zijn:

KGS Waldschule in Schwanewede, Duitsland 
Sandagymnasiet in Huskvarna, Zweden 
Trinity Academy in Edinburgh, Schotland 
- Gymnasium Beekvliet

De bezoekende partnerscholen vaardigen per bijeenkomst steeds ongeveer tien (nieuwe) leerlingen af, terwijl alle deelnemende leerlingen van de ontvangende school bij de bijeenkomst betrokken zijn. Op die manier nemen bij elke bijeenkomst steeds vijftig tot zestig leerlingen deel. Bij elke bijeenkomst worden zij verdeeld in groepen met een vertegenwoordiging uit ieder land. Voor meer informatie over het project en de activiteiten van de andere deelnemende scholen, zie ook de algemene website van dit ErasmusPlus-project.


Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben de deelnemende leerlingen al de nodige voorbereidingen gedaan. Ter plekke is er tijd om met de groep, op basis van die voorbereidingen, uitgebreid met elkaar over het onderwerp te discussiëren, een aantal voor het thema relevante instellingen te bezoeken, concrete voorstellen en oplossingen te bedenken, deze samen te brengen en tenslotte deze uit te werken in een mooie presentatievorm en een zogenaamde “toolkit” (concrete handvatten die voor de scholen kunnen dienen als basis voor concrete acties). De resultaten worden op die manier onderling uitgewisseld en dit biedt ook de mogelijkheid om deze oplossingen te delen met anderen. Daarnaast worden er tijdens het programma een of meer gerelateerde workshops aangeboden.

Om de leerlingen elkaar zo goed mogelijk te laten leren kennen vormt een uitgebreid sociaal programma een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst en verblijven de gasten in een gastgezin (bij de ontvangende leerlingen). Dit verblijf biedt de leerlingen ook de mogelijkheid om de lokale cultuur, gewoontes en gebruiken beter te leren kennen.

Tijdens de eerste bijeenkomst in Edinburgh (20-26 januari 2018) werd er gekeken naar hoe de verschillende overgangen (“transitions”) in het onderwijs voor verschillende leerlingengroepen problemen kunnen opleveren en hoe deze kunnen worden aangepakt. Een voorbeeld hiervan is de overgang van het basisonderwijs naar de middelbare school. De leerlingen stelden o.a. voor om, in het kader van “peer support”, een buddy-systeem voor de brugklassers op te zetten. Hierbij krijgt een brugklasser een bovenbouwleerling toegewezen als buddy, die hem/haar helpt bij diverse aspecten van het leerproces, bij praktische vragen en in algemene zin kan dienen als contactpersoon en steun. Om dit concreet vorm te geven is op Beekvliet in het schooljaar 2018-2019 een pilot met het buddy-systeem gestart in drie brugklassen.

Tijdens de tweede bijeenkomst op Beekvliet (22-28 september 2018) was het thema motivatie voor leren. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst werd een enquête ontwikkeld en afgenomen bij leerlingen op de vier partnerscholen (de resultaten van deze bijeenkomst vindt u rechtsboven op deze pagina). Geïnspireerd door deze enquête, een workshop over het thema motivatie (verzorgd door Eefje Teeuwisse en Stefan van Langevelde van Take a Step) en bezoeken aan zes scholen die zich via hun onderwijsconcept o.a. ten doel stellen de motivatie voor leren te verhogen, hebben de leerlingen concrete punten/acties voorgesteld om de motivatie onder leerlingen te verhogen. Een samenvatting en de individuele presentaties hiervan vindt u rechtsboven op deze pagina. Ook hiervoor geldt dat deze door de leerlingen ontwikkelde voorstellen mede de basis zullen vormen voor de gesprekken over de verdere ontwikkeling van de deelnemende scholen.

De leerlingen werkten tijdens de derde bijeenkomst in Schwanewede in Duitsland (21-27 januari 2019) binnen het thema (peer) coaching, met als centrale vraag hoe leerlingen elkaar onderling kunnen helpen binnen de school, bijvoorbeeld bij verschillende aspecten van het leren (plannen, voorbereiden proefwerken, hulp met moeilijke vakken) maar ook bij praktische zaken rond school, bij het wennen aan een nieuwe schoolomgeving (brugklassers) of ondersteuning bij sociale aspecten binnen het schoolleven. De drempel om hulp te zoeken bij een medeleerling is wellicht lager dan bij een volwassene. 
Bij de bijeenkomst in Duitsland stonden sociale aspecten van peer coaching centraal, en met name hoe verschillende manieren van communicatie invloed hebben op de manier waarop een boodschap in een gesprek overkomt. Op basis hiervan discussieerden de leerlingen over gesprekstechnieken en aandachtspunten om een gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij oefenden dit vervolgens via rollenspelen. De uitkomsten van deze bijeenkomst gaan we implementeren bij de ontwikkeling van het hierboven beschreven buddy-systeem.

De vierde en laatste bijeenkomst werd gehouden van 23 t/m 29 september 2019, in Jönköping in Zweden. De groep van ongeveer 40 leerlingen uit Zweden, Schotland, Duitsland en Nederland was deze keer uitgenodigd om aan de slag te gaan met social integration, of iets specifieker: peer inclusion and motivation. Tijdens de week op het Sanda Gymnasiet werden de leerlingen in groepen verdeeld waarmee ze verschillende organisaties in de stad bezochten die zich richten op de integratie in de samenleving van diverse doelgroepen: leerlingen met een beperking, vluchtelingen die kortgeleden in Zweden zijn aangekomen en de Zweedse taal nog moeten leren, jongeren met verschillende (etnische en sociale) achtergrond of volwassenen met een zekere afstand tot de plaatselijke samenleving. De leerlingen kregen de opdracht om voor één van die doelgroepen een activiteit te bedenken, die de integratie en/of motivatie van betreffende mensen zou kunnen bevorderen. Omdat ze hun plan ook ter plaatse met de doelgroep hebben uitgevoerd, brachten ze ook meteen in de praktijk hoe je iemand kunt betrekken bij een groep en kunt motiveren om zichzelf open te stellen voor zijn of haar (nieuwe) omgeving. Ter afsluiting hebben de leerlingen hun ervaringen gezamenlijk gepresenteerd aan de gehele ErasmusPlus-groep en die ook opgeschreven in een samenvattend document. De producten van deze en eerdere uitwisselingen zijn te vinden op de website die eerder in dit schrijven is genoemd.

We kijken nu terug op een zeer geslaagde reeks uitwisselingen tussen de vier scholen waarmee we al zo lang een Europese samenwerking hebben. Tijdens de bijeenkomsten hebben de leerlingen van Gymnasium Beekvliet veel geleerd op het gebied van (internationale) samenwerking, wat heeft bijgedragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en waar ze waardevolle sociale contacten aan hebben overgehouden. We danken alle leerlingen dan ook hartelijk voor hun inzet in dit afgesloten project en zien uit naar nieuwe Europese uitwisselingen!  That's Europe!

In calendarium: "Erasmus-B"
Contactpersoon binnen Beekvliet: mw. Van Dartel


De kern van de inhoud van het ErasmusPlus-project 2019–2021 is jongeren in Europa bewust te maken van de waarden binnen een verenigd Europa, van de culturele rijkdom die zij ontvangen en van de mogelijkheden die Europa hun biedt. Het hogere doel is dat met dit versterkte bewustzijn de deelnemende leerlingen ambassadeurs van het Europa van morgen worden en dat ze de ideeën, die hen verbinden, verspreiden naar hun netwerken (families, vrienden, klasgenoten etc.) en naar elkaar toe.

In een moderne Europese omgeving worden de normen, waarden en praktijken die we allemaal gemeen hebben, uitgedaagd door eenieders alternatieve kijk op de aspecten die ons verdelen. Dit project wil een concrete tegenmaatregel zijn voor deze tendens – we hopen op het verspreiden van een positief begrip van een verenigde Europese jeugd over de grenzen van onze naties heen.
Om dit doel te bereiken, moeten onze leerlingen elkaar en andere Europese landen met hun specifieke cultuur, geschiedenis en tradities ontmoeten. Door samen te werken aan een project met leerlingen uit andere landen, hebben ze de mogelijkheid om hun eigen visies en waarden te vergelijken door verschillen en vooral overeenkomsten met elkaar te vinden. Door dit bewustzijn te combineren met een directe link naar de eigenlijke instellingen van de Europese Unie, via een excursie naar de democratische instellingen van de EU in Brussel, zal een extra interesse in en misschien zelfs waardering voor diezelfde instellingen ontstaan omdat ze dan, dat is in ieder geval de intentie, niet langer het gevoel zullen hebben dat deze instellingen de ver-van-mijn-bed show zijn. 

In het project werken zes Europese scholen met elkaar samen:  

Rottmayr-Gymnasium in Laufen, Duitsland 
IES Sierra Nevada, in Fiñana, Spanje
Gladsaxe Gymnasium in Søborg, Denemarken
Lycée Professionel Colbert in Marseille, Frankrijk
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Verdi” in Valdobbadiene, Italië
- Gymnasium Beekvliet. Ruducing barriers: resultaten

Samenvatting van de resultaten

- Presentation group 1 (video)
Presentation group 2 (prezi)
- Presentation group 3 (prezi)
- Presentation group 4 (video)
- Presentation group 5 (prezi)
- Presentation group 5 (video)
- Presentation group 6 (ppt in pdf)
- Presentation Erasmus survey results (ppt in pdf) 

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer