Decaan
Decanaat Gymnasium Beekvliet

Gymnasium Beekvliet heeft twee schooldecanen: dhr. Van Aarle (voor klas 5 en 6) en mw. Peters Rit (voor klas 3 en 4). Voor vragen op het gebied van profiel- of studiekeuze zijn zij via decaan@gymnasiumbeekvliet.nl altijd bereikbaar.Wat doet het decanaat?

Het decanaat van Gymnasium Beekvliet begeleidt de leerlingen bij hun profiel- en vakkenkeuze en, als vervolg daarop, bij hun keuze voor vervolgonderwijs. De decanen spelen een coördinerende rol bij de totstandkoming van (vak- en profiel-)adviezen aan de leerlingen, leveren op diverse manieren (digitale) informatie aan die de leerling helpt in het keuzeproces, en voeren gesprekken met de leerlingen en desgewenst hun ouders over de te maken keuzes.

Een belangrijke rol bij de begeleiding speelt de site van het decanaat: http://beekvliet.dedecaan.net, waar leerlingen en ouders zeer veel informatie kunnen vinden over vervolgopleidingen, decentrale selectie, studiefinanciering en/of een tussenjaar, en waar leerlingen interessetesten kunnen doen. Het is een afgeschermde site; leerlingen kunnen inloggen met hun leerlingennummer, ouders kunnen ook een inlog aanvragen om met hun kind mee te kunnen kijken. Op deze site maken de leerlingen LOB-gerelateerde opdrachten (LOB = LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding) waarbij een eigen portfolio ontstaat.

Daarnaast organiseert het decanaat diverse activiteiten in het kader van profiel- en studiekeuze, zoals profielkeuzevoorlichting (voor klas 3), de studievoorlichtingsavond door oud-leerlingen (voor klas 4, 5 en 6), de beroepenavond (voor klas 4, 5 en 6), schoolbezoek aan een universiteit (klas 4) en een carrière-evenement (klas 4 of 5), en een thema-avond voor ouders (en leerlingen) over het studiekeuzeproces (klas 4 en 5).

De decanen organiseren al deze activiteiten uiteraard in samenwerking met de mentoren van de klassen 3 t/m 6, de vakdocenten en externe partners zoals Jet-Net, ingenieursbureau Royal Haskoning-DHV, waterschap De Dommel en Philips Healthcare.Profielkeuze

Op Beekvliet wordt de profielkeuze in twee etappes gedaan: leerlingen kiezen aan het einde van klas 3 voor een stroom (natuurstroom of maatschappijstroom) en pas een jaar later, in klas 4, hun definitieve profiel en keuzevak(ken). Dit biedt de leerlingen een jaar langer de kans om te ontdekken welk profiel en welke vakken het beste bij hen passen.
In beide jaren is het keuzetraject als volgt vormgegeven:
-         Voorlichting aan leerlingen en ouders op diverse wijzen;
-         Het maken van keuzeopdrachten door de leerlingen;
-         Advisering door vakdocenten (februari/maart, bij tweede rapport);
-         Voorlopige keuze (februari/maart);
-         Adviesgesprekken met leerlingen en/of ouders (maart, na tweede
           rapport);
-         Definitieve keuze (april).

 

 

Contact

Dhr. ir. P. van Aarle

decaan klas 5-6
p.vanaarle@gymnasiumbeekvliet.nl 
Mw. M. Peters Rit
decaan klas 3-4
m.petersrit@gymnasiumbeekvliet.nl


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer