Programma voor toetsing en afsluiting (PTA)

Hieronder staat het PTA voor 2019-2020.

Het PTA bestaat uit twee delen: het algemene deel, en een deel dat voor een jaarlaag specifiek is. Download de bestanden die voor jou van toepassing zijn. 


Profielwerkstuk

Een van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. Dat is een soort bekroning van al hetgeen de leerling heeft geleerd aan kennis en vaardigheden binnen het gekozen profiel. Het profielwerkstuk kan de vorm hebben van een schriftelijk verslag van een onderzoek, maar ook heel andere vormen zijn mogelijk. Het onderwerp van het profielwerkstuk moet in verband staan met één (of meer) van de vakken waarin de leerling straks in klas 6 een centraal schriftelijk eindexamen aflegt. De leerlingen werken in tweetallen: één van de doelstellingen van de Tweede Fase is het leren samenwerken en dat krijgt bij het profielwerkstuk gestalte door de verplichte samenwerking met een medeleerling. De studielast voor het profielwerkstuk bedraagt 80 studielasturen per persoon. In november krijgen de leerlingen van klas 6 een week de tijd om zich volledig te richten op hun profielwerkstuk, maar de leerlingen moeten vooral ook daarbuiten hun werkzaamheden goed plannen. De gewerkte tijd en de verrichte werkzaamheden moeten nauwkeurig verantwoord worden in een logboek. Het bij het profielwerkstuk horende werkboek en alle eisen zijn in te zien (zie onderstaande link). 

De beoordeling geschiedt volgens normen die van tevoren met de begeleider besproken zijn; bij deze beoordeling wordt niet alleen gelet op het eindresultaat, maar ook op de gevolgde werkwijze: het logboek en het tussentijdse overleg met de begeleider spelen daarbij een grote rol, net als de eindpresentatie in februari. De beoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer, dat onderdeel gaat uitmaken van het zogenaamde combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en het profielwerkstuk. In de slaag-zakregeling telt het combinatiecijfer als “één vak” mee. De leerling moet er wel op letten dat hij voor de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer geen cijfer lager dan 4 mag halen. 

Elk duo presenteert het werkstuk aan de ouders en andere belangstellenden op 11 februari 2020; dit is tevens de einddatum voor het inleveren van het profielwerkstuk.

Download hier het werkboek voor het profielwerkstuk (2019-2020).


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer