Programma voor toetsing en afsluiting (PTA)

De meest recente versie van het PTA vindt u onder Downloads.

Profielwerkstuk
Een van de verplichte onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. Dat is een bekroning van al hetgeen de leerling heeft geleerd aan kennis en vaardigheden binnen zes jaar gymnasium en het gekozen profiel. Het profielwerkstuk kan de vorm hebben van een schriftelijk verslag van een onderzoek, maar ook heel andere vormen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een documentaire. Het onderwerp van het profielwerkstuk moet in verband staan met één (of meer) van de vakken waarin de leerling in klas 6 een centraal schriftelijk eindexamen aflegt. De leerlingen werken bij voorkeur in tweetallen. De studielast voor het profielwerkstuk bedraagt minimaal 80 studielasturen per persoon. In november krijgen de leerlingen van klas 6 een week de tijd om zich volledig te richten op hun profielwerkstuk, maar de leerlingen moeten vooral ook daarbuiten hun werkzaamheden goed plannen. Het volledige traject begint in maart in klas 5 en duurt bijna een jaar. Elk duo presenteert uiteindelijk hun werkstuk aan de ouders, docenten, leerlingen en andere belangstellenden op 9 februari 2021; dit is tevens de einddatum voor het inleveren van het profielwerkstuk.

De beoordeling van het profielwerkstuk geschiedt volgens in rubrics vastgelegde criteria. Bij deze beoordeling wordt niet alleen gelet op het eindresultaat, maar ook op de gevolgde werkwijze: het logboek, het literatuuronderzoek, de onderlinge samenwerking, het contact met de begeleider en de eindpresentatie in februari worden meegewogen. De beoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer, dat onderdeel gaat uitmaken van het zogenaamde combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en het profielwerkstuk. In de slaag-zakregeling telt het combinatiecijfer als "één vak" mee. De leerling moet er wel op letten dat hij voor de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer geen cijfer lager dan 4 mag halen. 


Het werkboek profielwerkstuk bevat alle informatie, regels en rubrics die behoren tot het profielwerkstuk. Deze is te vinden onder Downloads.


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer