Talent

Beekvliet brengt je ver. Voor sommige leerlingen is ver echter niet ver genoeg. Talentvolle leerlingen met behoefte aan extra uitdaging krijgen op onze school de ruimte om hun kennis te verbreden en te verdiepen. Daarvoor bieden we een uitgebreid keuzeprogramma en de mogelijkheid om persoonlijke initiatieven te ontplooien. Ruimte voor talent dus! Voor iedereen een uitdagende tijd op school, dat is ons streven. Zo ver komen als je kunt, op allerlei vlakken of misschien juist op een specifiek gebied: we bieden extra cognitieve uitdagingen binnen de verbreding, het honoursprogramma en het versterkt talenonderwijs, maar ook expressieve uitdagingen op het gebied van sport, toneel, muziek of kunst. Je talenten ontdekken, ontwikkelen en tot uiting brengen: daar gaat het om. Hiervoor heeft onze school een breed scala aan mogelijkheden, voor alle jaarlagen, zowel binnen als buiten school. Én met een diploma op zak, én met al deze extra ervaringen, ben je klaar voor de volgende stap! Hieronder presenteren we verschillende mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen.

 

Verbreding
In de onderbouw kunnen leerlingen die meer willen dan alleen de schoolvakken volgen, meedoen aan ‘de verbreding’. Zij mogen wekelijks enkele lessen missen om te werken aan zelfgekozen projecten. Dit kan in teamverband middels deelname aan wedstrijden zoals de Eureka!Cup en de First Lego League, maar ook individueel door het volgen van een online cursus of korte lessenreeksen met een aansluitende excursie, bijvoorbeeld over kunst, filosofie, techniek, Italiaans of gebarentaal. In samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen nemen we elk jaar in alle brugklassen de Intelligentie Structuur Test af, zodat leerlingen met extra capaciteiten snel in beeld komen en al vanaf klas 1 aan de slag kunnen met interessante verbredingsprojecten. Ook leerlingen die op hun rapport in klas 2 en 3 gemiddeld ten minste een 8 staan, kunnen aan de verbreding deelnemen.

 

Honoursprogramma
Het Honoursprogramma van de zelfstandige gymnasia biedt gemotiveerde, getalenteerde leerlingen in de bovenbouw een aanvulling op het standaard lesprogramma, waarin zij worden uitgedaagd te excelleren. Tijdens dit programma in klas 4, 5 en 6 kunnen leerlingen aan zelfgekozen projecten werken, waarbij ze zich ontwikkelen op zeven competenties. Zowel datgene wat zij doen en presteren tijdens dit programma als de ontwikkeling die zij laten zien in die zeven competenties wordt begeleid op school. Uiteindelijk wordt het geheel beoordeeld door externe beoordelaars en krijgen deelnemers die het Honoursprogramma met goed gevolg afsluiten een certificaat bij het diploma.

 

Versterkt talenonderwijs
Door ontwikkelingen in Europa wordt de samenwerking met de ons omringende landen steeds intensiever. Daarmee neemt het belang van kennis van moderne vreemde talen toe. Om leerlingen voor te bereiden op het ‘Europees burgerschap’ wordt in de lessen Frans, Duits en Engels al zo veel mogelijk gesproken in de vreemde taal. Voor gemotiveerde leerlingen die een zwaarder programma aankunnen, bestaat er vanaf klas 3 de mogelijkheid te kiezen voor extra verdiepingslessen. Hierin worden ze voorbereid op internationaal erkende taalexamens voor Engels (Cambridge), Duits (Goethe) en Frans (Delf junior). De te behalen certificaten zijn een waardevolle aanvulling op het VWO-diploma. Klik hier voor meer informatie.


Olympiades
Als Olympiadeschool stimuleren wij onze talentvolle leerlingen uit zowel onderbouw als bovenbouw om deel te nemen aan diverse wedstrijden op regionaal, nationaal en/ of internationaal niveau. Voorbeelden hiervan zijn de praktische science-olympiades en de theoretische vakgebonden olympiades wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde. Daarnaast nemen we jaarlijks deel aan dicht-, debat- en vertaalwedstrijden en beleggingscompetities. Onze leerlingen hebben al vele malen vol enthousiasme hun talenten laten zien en met enige regelmaat bereiken ze het allerhoogste niveau, zelfs internationaal.

 

Extra vakken
Vanaf klas 4 is het mogelijk om naast het voor het eindexamen verplichte pakket extra vakken te kiezen. Op Beekvliet maken veel leerlingen gebruik van deze mogelijkheid en de meerderheid doet succesvol examen in meer vakken dan het verplichte minimum.

 

Masterclasses
Om zich te oriënteren op een vervolgopleiding kunnen leerlingen één- en tweedaagse masterclasses volgen aan een universiteit. Talentvolle leerlingen uit klas 5 en 6 met behoefte aan een intensievere kennismaking stimuleren wij om op de Technische Universiteit Eindhoven en de Radboud Universiteit Nijmegen gebruik te maken van de mogelijkheid om samen met de reguliere studenten een cursus binnen het propedeuseonderwijs te volgen. De leerlingen nemen ook deel aan de afsluitende toets. Het verkregen certificaat geeft een vrijstelling voor dat vak als de leerling daadwerkelijk deze opleiding gaat volgen.

 

Internationale uitdaging
Naast de uitwisselingen en cultuur- en taalreizen waaraan alle leerlingen kunnen deelnemen, bestaat voor de extra gemotiveerde leerling de mogelijkheid zich te kwalificeren voor speciale activiteiten met een internationaal tintje. Zo wordt Beekvliet elk jaar door een enthousiaste groep bovenbouwleerlingen vertegenwoordigd bij The Hague International Model United Nations (THIMUN). Dit is een internationale conferentie waar middelbare scholieren het functioneren van de Verenigde Naties naspelen en over verscheidene wereldproblemen spreken op het gebied van bijvoorbeeld milieu, economie en veiligheid.  

 

Sport, toneel en muziek
Uitblinken op een gymnasium kan ook buiten de traditionele schoolvakken. Sportief talent vindt een plek bij de toernooien en competities die we organiseren naast het normale lesprogramma. Tijdens de sportfusionweek wordt zelfs internationaal gestreden. Kunstzinnige leerlingen bieden we een podium met de jaarlijkse theaterproducties onder professionele regie. Een van onze voormalige hoofdrolspelers werd onlangs toegelaten tot de opleiding aan de toneelschool Amsterdam! Daarnaast organiseren we elk jaar een muziekavond, waarbij leerlingen met talent voor dans, zang, het bespelen van muziekinstrumenten of voor technische ondersteuning zoals het regelen van licht en geluid een podium krijgen.

 

Management en organisatie
Een ander vlak waarop leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen, is op het gebied van management en organisatie. We hebben een actieve leerlingenraad die zich bezig houdt met het organiseren van allerlei activiteiten, zoals schoolfeesten en toernooien. Daarnaast kunnen leerlingen zich kandidaat stellen voor de leerlinggeleding van de MR.

 

Minimentoraat
Leerlingen uit klas 5 kunnen zich inzetten als minimentor in een brugklas en blijven voor twee jaar verbonden aan die klas. Minimentoren helpen bij het brugklaskamp en verschillende activiteiten, en zijn beschikbaar voor gesprekken over kleine problemen die brugklassers in eerste instantie misschien liever aankaarten bij een leeftijdsgenoot dan bij een volwassene. Zij vormen zodoende een extra begeleidende schakel tussen de klas en de mentor.


 

 

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer