Klas 2

Uw kind is brugklasser af en gaat naar klas 2. Wat staat uw kind te wachten?

Mentor en coördinator

De mentor van de brugklas gaat in principe mee naar klas 2. De mentor kent uw kind na een jaar goed en deze collega is voor u een bekend aanspreekpunt. De afdelingsleider van klas 2 is mw. Roefs.

Mw. Roefs   e.roefs@gymnasiumbeekvliet.nl

De vakken

Op het rooster staat een nieuw vak: Duits. Drama staat niet meer op het rooster. 

Doorstartbegeleiding

Bij de overgangsvergadering bekijken de afdelingsleider, mentor en vakdocenten samen of het verstandig is, dat een leerling bij het begin van klas 2 extra ondersteuning krijgt voor een vak dat in klas 1 extra moeilijk is geweest. Is uw kind ingedeeld, dan staat deze begeleiding automatisch in het rooster in Magister. De begeleiding volgt de leerling gedurende de hele eerste periode. Na periode 1 wordt er opnieuw bekeken of vakbegeleiding in de nieuwe periode wenselijk is. Ook de andere leerlingen kunnen dan weer in aanmerking komen voor deze extra ondersteuning. We bieden in klas 2 begeleidingen in Engels, Latijn, Grieks, Nederlands, Frans en Wiskunde; vanaf periode 2 bieden we ook ondersteuning in Duits aan.

Maatschappelijke stage

In de loop van het jaar gaan de leerlingen op maatschappelijke stage: de afgelopen jaren hebben we hiermee goede ervaringen opgedaan, en hoewel de scholen hiervoor geen financiering meer krijgen, gaan we met dit project door. Leerlingen en stagebieders vinden het waardevol, leuk en leerzaam. We vinden het belangrijk om leerlingen te stimuleren een bijdrage te leveren aan de maatschappij en ze daarvoor enthousiast te maken. Daarom blijven we doorgaan met activiteiten die we de afgelopen jaren in gang gezet hebben. Project Doen, een bovenschoolse plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen binnen het Samenwerkingsverband Vught e.o., vraagt al enkele jaren of leerlingen van onze school daar lessen kunnen komen verzorgen. 

Project "Internationale eetculturen"

In september/oktober werken de leerlingen bij biologie en beeldende vorming aan het project "Internationale eetculturen". Ze verdiepen zich in een land en enkele typische gerechten, houden zich bezig met de voedingswaarden ervan, en presenteren hun vondsten en gerechten in een prachtig aangeklede kraam op de internationale markt in de aula. U mag natuurlijk komen proeven! De datum van deze speciale avond vindt u in de jaaragenda.

Project "De Dommel"

De leerlingen gaan in de lente werken aan een project rondom de rivier de Dommel. Het project is vakoverstijgend waaraan de vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, science en wiskunde deelnemen. De leerlingen zijn gedurende twee dagen bezig met veldwerk langs de Dommel en met practica op school. Op deze dagen zijn voor de tweedeklassers geen reguliere lessen.

Keuze voor Cambridge of regulier Engels klas 3

In klas 1 en 2 volgen de leerlingen lessen versterkt Engels, die erop gericht zijn om het mogelijk te maken vanaf klas 3 Cambridge Engels te volgen. In april kiezen de leerlingen van klas 2 of zij daadwerkelijk in klas 3 willen beginnen aan Cambridge Engels, of liever de reguliere lessen willen volgen. De ouders krijgen hierover in april een informatiebrief. 

Omdat de lessen een intensieve voorbereiding op de examens voor het First Certificate in English (klas 3) en Advanced Certificate in English (klas 4) van de Universiteit van Cambridge zijn, wordt deze cursus pas geadviseerd bij een gemiddelde van een 7,5 of hoger op het tweede rapport voor Engels. Het is mogelijk na klas 3 over te stappen naar regulier Engels. De leerlingen met Cambridge volgen net als regulier Engels drie uur in de week in klas 3. In klas 4 krijgen leerlingen die het Cambridge-programma volgen één uur in de week meer les dan bij regulier Engels. Vanaf klas 5 volgen alle leerlingen op voorbereiding op de schoolexamens en het centraal schriftelijk examen regulier Engels; het blijft in klas 5 echter mogelijk om extra Cambridge-lessen te volgen voor leerlingen die ook het Proficiency Certificate willen halen. De drie certificaten worden wereldwijd erkend. Aan het volgen van Cambridge-lessen zijn geen extra kosten verbonden, aan de examens wel. Klik hier voor meer informatie.

Excursie naar Aken

Op de algemene excursiedag in het voorjaar gaat klas 2 naar Aken. Aan de hand van een speurtocht door de binnenstad oefenen de leerlingen hun taal- en spreekvaardigheid. Daarnaast brengen de leerlingen een bezoek aan historisch museum Charlemagne.


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer