Klas 2

Uw kind is brugklasser af en gaat naar klas 2. Wat staat uw kind te wachten?


Mentor en coördinator
De mentor van de brugklas gaat in principe mee naar klas 2. De mentor kent uw kind na een jaar goed en deze collega is voor u een bekend aanspreekpunt. De afdelingsleider van klas 2 is dhr. Van Mill.

Dhr. Van Mill:    m.vanmill@gymnasiumbeekvliet.nl


Ouderavond

Op dinsdag 2 oktober 2018 vond de ouderavond voor klas 2 plaats. 
- Presentatie sprekers Beekvliet; mocht de spreker van Bureau Jeugd en Media ook haar presentatie beschikbaar stellen, dan plaatsen wij die op deze pagina. 


De vakken

Op het rooster staat een nieuw vak: Duits. Drama staat niet meer op het rooster. 


Doorstartbegeleiding

Bij de overgangsvergadering bekijken de coördinator, mentor en vakdocenten samen of het verstandig is, dat een leerling bij het begin van klas 2 extra ondersteuning krijgt voor een vak dat in klas 1 extra moeilijk is geweest. Is uw kind ingedeeld, dan staat deze begeleiding automatisch in het rooster in Magister. De begeleiding volgt de leerling gedurende de hele eerste periode. Na periode 1 wordt er opnieuw bekeken of vakbegeleiding in de nieuwe periode wenselijk is. Ook de andere leerlingen kunnen dan weer in aanmerking komen voor deze extra ondersteuning. We bieden in klas 2 begeleidingen in Engels, Latijn, Grieks, Nederlands, Frans en Wiskunde; vanaf periode 2 bieden we ook ondersteuning in Duits aan.


Maatschappelijke stage
In de loop van het jaar gaan de leerlingen op maatschappelijke stage: de afgelopen jaren hebben we hiermee goede ervaringen opgedaan, en hoewel de scholen hiervoor geen financiering meer krijgen, gaan we met dit project door. Leerlingen en stagebieders vinden het waardevol, leuk en leerzaam. We vinden het belangrijk om leerlingen te stimuleren een bijdrage te leveren aan de maatschappij en ze daarvoor enthousiast te maken. Daarom blijven we doorgaan met activiteiten die we de afgelopen jaren in gang gezet hebben. Zo gaan alle tweede klassen een paar keer onder begeleiding van hun mentor helpen in een woon-/zorgcentrum. Ze gaan met de bewoners wandelen of helpen bijvoorbeeld met een spelletjesmiddag of een speurtocht. Project Doen, een bovenschoolse plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen binnen het Samenwerkingsverband Vught e.o., vraagt al enkele jaren of leerlingen van onze school daar lessen kunnen komen verzorgen. Ook ondersteunen de leerlingen het natuureducatieproject in Sint-Michielsgestel. 


Project "Internationale eetculturen"
In oktober/november werken de leerlingen bij biologie en beeldende vorming aan het project "Internationale eetculturen". Ze verdiepen zich in een land en enkele typische gerechten, houden zich bezig met de voedingswaarden ervan, en presenteren hun vondsten en gerechten in een prachtig aangeklede kraam op de internationale markt in de aula. U mag natuurlijk komen proeven! De datum van deze speciale avond vindt u in de jaaragenda.


Project "Bewegen"
Een tweede vakoverstijgend project is het project "Bewegen". Bij de vakken l.o., biologie en science onderzoeken de leerlingen de relatie tussen het menselijk lichaam en sport. Ze gaan daarbij in op de bouw van het lichaam, sportprestaties en conditie. Ook het voorkomen van blessures komt als onderwerp aan bod.


Project "De Dommel"
De leerlingen gaan in de lente werken aan een project rondom de rivier de Dommel bij de vakken aardrijkskunde, biologie, wiskunde, science en geschiedenis. Ze doen onderzoek naar de invloed van de loop van de rivier op de plaatselijke geschiedenis en gaan actief aan de slag met veldwerk aan de Dommel.


Keuze voor Cambridge of regulier Engels klas 3

In klas 1 en 2 volgen de leerlingen lessen versterkt Engels, die erop gericht zijn om het mogelijk te maken vanaf klas 3 Cambridge Engels te volgen. In april kiezen de leerlingen van klas 2 of zij daadwerkelijk in klas 3 willen beginnen aan Cambridge Engels, of liever de reguliere lessen willen volgen. De ouders krijgen hierover in april een informatiebrief. 

Omdat de lessen een intensieve voorbereiding op de examens voor het First Certificate in English (klas 3) en Advanced Certificate in English (klas 4) van de Universiteit van Cambridge zijn, wordt deze cursus pas geadviseerd bij een gemiddelde van een 7,5 of hoger op het tweede rapport voor Engels. Het is mogelijk na klas 3 over te stappen naar regulier Engels. De leerlingen met Cambridge volgen één uur in de week meer les in klas 3 en één uur in de week meer in klas 4. Vanaf klas 5 volgen alle leerlingen op voorbereiding op de schoolexamens en het centraal schriftelijk examen regulier Engels; het blijft in klas 5 echter mogelijk om extra Cambridge-lessen te volgen voor leerlingen die ook het Proficiency Certificate willen halen. De drie certificaten worden wereldwijd erkend. Aan het volgen van Cambridge zijn extra kosten verbonden, aan regulier Engels niet. Klik hier voor meer informatie.


Excursie naar Aken
Op de algemene excursiedag in het voorjaar gaat klas 2 naar Aken. Aan de hand van een speurtocht door de binnenstad oefenen de leerlingen hun taal- en spreekvaardigheid. Daarnaast brengen de leerlingen een bezoek aan historisch museum Charlemagne.


 


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer