Klas 3

Uw kind is geplaatst in klas 3, het laatste jaar in de onderbouw. Wat zijn de veranderingen ten opzichte van klas 2?

 

Mentor en afdelingsleider
Na twee jaar dezelfde mentor te hebben gehad, is het voor de leerlingen prettig om een nieuwe mentor te krijgen. Deze mentor is twee jaar hun vaste aanspreekpunt; begin klas 5 kiezen de leerlingen immers een mentor voor de rest van de bovenbouwperiode. De afdelingsleider van klas 3 is mw. Roefs.

Mw. Roefs e.roefs@gymnasiumbeekvliet.nl

 

Decanaat

In de loop van dit jaar gaan onze derdeklassers zich richten op het maken van de stroomkeuze. Deze mondt uit in de profielkeuze in klas 4, en de daarbij behorende vakken waarin eindexamen wordt gedaan, en uiteindelijk resulteert dit in de keuze voor de vervolgstudie.

  • Meer informatie over de LOB (Loopbaanoriëntatie en Begeleiding) ten behoeve van de ouderavond klas 3

Vakken

Biologie verdwijnt in klas 3 van het rooster. Het vak science wordt nu gesplitst in natuurkunde en scheikunde. De leerlingen volgen òf Cambridge Engels òf regulier Engels. Op het rooster staat ook een KWT-uur: KWT staat voor keuzewerktijd. De leerlingen kunnen in een KWT-uur zelf kiezen aan welk vak ze zelfstandig werken.

 

Doorstartbegeleiding
Bij de overgangsvergadering bekijken de afdelingsleider, mentor en vakdocenten samen of het verstandig is, dat een leerling bij het begin van klas 3 extra ondersteuning krijgt voor een vak dat in klas 2 extra moeilijk is geweest. Is uw kind ingedeeld, dan staat deze begeleiding automatisch in zijn rooster in Magister. De leerling volgt de begeleiding gedurende de hele eerste periode. Na periode 1 wordt er opnieuw bekeken of vakbegeleiding in de nieuwe periode wenselijk is. Ook de andere leerlingen kunnen dan weer in aanmerking komen voor deze extra ondersteuning. We bieden begeleidingen in Latijn, Duits, natuurkunde, wiskunde, Grieks, geschiedenis en Frans.

 

Profielkeuze
In de loop van het jaar gaan de leerlingen zich oriënteren op hun profielkeuze: wordt het in de bovenbouw een maatschappij- of een natuurprofiel? Bovendien maken de leerlingen een keuze voor Latijn en/of Grieks, Duits en/of Frans (en of ze voor die vakken de extra verdiepingscursussen Goethe Duits of Delf Scolaire Frans willen volgen) en voor wiskunde A of wiskunde B. Deze oriëntatie vindt plaats onder leiding van de mentor en de decaan en geschiedt via een aantal opdrachten die de leerlingen moeten uitvoeren. Daarnaast verdiepen leerlingen zich in allerlei beroepsgroepen en vakgebieden tijdens de projectweek rond de Essche Stroom in november. Rond het tweede rapport maken de leerlingen hun voorlopige keuze; in april volgt dan de definitieve keuze. Kijk voor meer informatie op de pagina van het decanaat.

 

Cambridge Engels
Eind klas 2 hebben de leerlingen een keuze kunnen maken voor het volgen van regulier Engels of Cambridge Engels. Dit laatste vak volgen de leerlingen 3 uur per week, waarbij ze hun kennis en vaardigheden wat betreft Use of English, Speaking, Writing, Listening en Reading verdiepen en ontwikkelen. In maart kunnen de leerlingen deelnemen aan het First Certificate in English examen, waarvoor de leerlingen een officieel erkend certificaat kunnen behalen. Aan dit examen zijn extra kosten verbonden; u kunt deze vinden in de schoolgids. Eind klas 3 kiezen de leerlingen of ze in klas 4 willen doorgaan voor het Advanced Certificate, of toch de overstap maken naar regulier Engels. Klik hier voor meer informatie.


Maatschappelijke stage 

Net als in klas 2 mogen de leerlingen op maatschappelijke stage gaan. We vinden het belangrijk om leerlingen te stimuleren een bijdrage te leveren aan de maatschappij en ze daarvoor enthousiast te maken. Leerlingen mogen zelf initiatief nemen om activiteiten te verrichten, mits het schoolwerk het toelaat. Leerlingen die een stage van 30 uur of meer doen, krijgen een certificaat, waarmee ze kunnen aantonen dat ze deze stage hebben gevolgd.


ProDemos (Den Haag) 
In de eerste helft van het schooljaar gaan alle leerlingen op excursie naar Den Haag. Hier worden ze door ProDemos “Huis voor democratie en rechtsstaat” onder meer rondgeleid op het Binnenhof, in de Eerste en Tweede Kamer en de Ridderzaal. Gedurende de dag leren de leerlingen wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en wat ze zelf kunnen doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

 

Skikamp
In de kerstvakantie kunnen de leerlingen uit klas 3 deelnemen aan het skikamp. Het skikamp is bedoeld voor leerlingen die weinig tot geen ski-ervaring hebben. Gedurende enkele dagen krijgen de leerlingen les in deze wintersport. Meer informatie staat in Magister (ELO, klas 3) op de studiewijzer van het vak lichamelijke opvoeding. Omdat het aantal mogelijke deelnemers is beperkt, wordt er bij te grote belangstelling geloot. De kosten van dit kamp vindt u in de schoolgids. 

Luxemburg
Aan het eind van het schooljaar in juni gaan de leerlingen op kamp in Luxemburg. In klas 4 volgen de leerlingen vaak niet meer les in hun eigen klas, maar in clusters. Het is dan wel zo fijn, als ze elkaar dan (nog) beter kennen. 
De leerlingen wandelen tijdens het kamp verdeeld in groepen naar enkele campings, waar ze 's avonds voor hun tentjes hun eigen potje koken. De kosten van dit kamp vindt u in de schoolgids.

 Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer