Klas 4

Uw kind is bevorderd naar klas 4. In dit eerste jaar in de bovenbouw staat hem een aantal belangrijke zaken te wachten.

 

Afdelingsleider en mentor

De afdelingsleider voor klas 4, 5 en 6 is Mw. Schuijffel.
Elke klas heeft een mentor. Dit is bij voorkeur de mentor van klas 3 zodat de continuïteit rondom de loopbaanoriëntatie en -begeleiding met betrekking tot stroom- en profielkeuze zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden. Het kan voorkomen dat de mentor geen vakdocent van uw kind meer is. In de bovenbouw houdt de mentor groepsgesprekken en individuele gesprekken met de leerlingen en blijft voor hen en hun ouders het eerste aanspreekpunt.

Mw. Schuijffel:

 d.schuijffel@gymnasiumbeekvliet.nl

Ouderavond

In plaats van een informatieavond op school wordt de presentatie van de afdelingsleider en decaan dit jaar online aangeboden. Via onderstaande informatie hopen zij u voldoende te informeren over het programma in klas 4. 

U kunt de decaan en afdelingsleider ook benaderen via m.petersrit@gymnasiumbeekvliet.nl of d.schuijffel@gymnasiumbeekvliet.nl.

- Handout met informatie van de afdelingsleider: klik hier

- Handout met informatie van de decaan: klik hier

Gedurende het schooljaar vinden er nog diverse informatieavonden in verband met studiekeuze plaats. Over de exacte data worden leerlingen en ouders via het decanaat geïnformeerd.


Tweede Fase

In klas 4 start de leerling met de Tweede Fase van zijn opleiding: de bovenbouw. In klas 4, 5 en 6 bereidt de leerling zich voor op een studie in het hoger onderwijs aan een hogeschool of aan een universiteit. Die drie laatste jaren zien er dus ook anders uit dan de drie eerste leerjaren. Wezenlijk daarin is het inzicht dat een leerling zelfstandig stof moet leren verwerken en dat vaardigheden op het gebied van samenwerking, presentatie, planning en informatieverwerking noodzakelijk zijn om met succes aan dat hoger onderwijs te kunnen deelnemen.
In de bovenbouw krijgen de leerlingen schoolexamens, die meetellen voor het slagen/zakken in klas 6. De cijfers die de leerlingen voor deze toetsen halen, nemen zij dus mee naar het eindexamen. Enkele schoolexamens doen de leerlingen in klas 4. In het examenreglement in het algemene deel van het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) en in het specifieke PTA voor klas 4 staan alle examenregelingen. Wij adviseren u deze documenten goed met uw kind door te nemen.


Rooster
Alle leerlingen volgen in klas 4 Nederlands, Engels (of Cambridge Engels), een klassieke taal, wiskunde (A of B), economie, een tweede moderne vreemde taal, maatschappijleer, levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding.
In klas 3 kozen de leerlingen voor een maatschappij- of natuurprofiel. De leerlingen volgen in de maatschappijstroom geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie; het door alle leerlingen gevolgde vak economie telt voor de leerlingen uit de M-stroom bij de overgang ook als profielvak. Leerlingen in de natuurstroom volgen natuurkunde, scheikunde en biologie. Kunst en muziek zijn keuzevakken voor zowel de M-stroom als de N-stroom.
Op het rooster staat verplichte keuzewerktijd, de zogenaamde Beekvlieturen. Tijdens deze uren werken de leerlingen in ons studiehuis aan hun taken of volgen extra begeleidingslessen of verbredingslessen waarvoor ze zich kunnen inschrijven. 


Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Om de leerlingen te helpen bij het maken van hun keuzes ten aanzien van hun loopbaan, vervolgstudie en dus ook hun profielkeuzes geeft het decanaat niet alleen algemene informatie over de verschillende profielen, maar houden de decanen ook met de leerling gesprekken over de mogelijkheden. In klas 4 wordt dat als volgt vormgegeven:


Van stroom naar profiel
In de loop van klas 4 gaat de leerling onder begeleiding van mentor en decaan binnen zijn stroom kiezen voor een definitief profiel voor klas 5 en klas 6: de leerlingen uit de maatschappijstroom kunnen kiezen uit Cultuur en Maatschappij (C&M) en Economie en Maatschappij (E&M); binnen de natuurstroom bestaat de keuze uit Natuur en Gezondheid (N&G) en Natuur en Techniek (N&T). Elk van deze profielen bestaat uit vier vaste profielvakken en een keuze-examenvak. Het is voor leerlingen ook mogelijk om meer vakken te volgen, afhankelijk van de motivatie en prestaties; die extra vakken worden parallel ingeroosterd waarbij de leerling, in overleg met de betrokken docent, ervoor kiest om bepaalde vakken gedeeltelijk te volgen. In februari maakt een leerling zijn voorlopige keuze. Bij het tweede rapport brengen de vakdocenten een advies uit over deze plannen. Na het ouderspreekuur maken de leerlingen in april hun definitieve profielkeuze. Bij het maken van de profielkeuze is het niet alleen goed om rekening te houden met een vervolgstudie, maar ook met de exameneisen en de gegeven (vak)adviezen.

Het decanaat organiseert door het jaar heen verschillende activiteiten om een goede profielkeuze te kunnen maken:
- Studievoorlichtingsavond door oud-leerlingen;
- Ouderavond over (begeleiding bij) de studiekeuze;
- Bezoek aan de 4vwo-dag van de Radboud Universiteit Nijmegen;
- Beroepenavond.

De leerlingen doen in hun portfolio op de site van het decanaat verslag van de profiel- en studiekeuzeactiviteiten die zij in de loop van klas 4 ontplooid hebben. Daarnaast heeft de decaan in het derde trimester een groepsgesprek in kleine setting (4 à 5 leerlingen) om samen met de leerlingen de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten en een voorbereiding te maken voor de LOB-activiteiten in klas 5.

Op de site van het decanaat is meer informatie te vinden over verschillende opleidingen, decentrale selectie, studeren in het buitenland, en staan er links naar online interessetesten. Ouders worden van harte uitgenodigd samen met hun kind deze site door te nemen. Wanneer u zich als ouder op die website registreert, krijgt u een (nog) beter zicht op de keuzes van uw kind. Informatie over hoe u zich daarvoor kunt registreren geven we tijdens de ouderavond of staan op https://beekvliet.dedecaan.net/inloggen. Meer informatie kunt u vinden bij het decanaat.


Sportdag

De leerlingen van klas 4 organiseren in samenwerking met de sectie lichamelijke opvoeding de sportdag voor klas 1, 2 en 3. De leerlingen verzorgen o.a. het wedstrijdsecretariaat, zijn coach en/of scheidsrechter, verkopen versnaperingen en zorgen voor een sportverslag van deze dag. Zij krijgen een beoordeling voor dit handelingsdeel.


Rome/Griekenland
Op een gymnasium mag een Rome-/Griekenlandreis niet ontbreken! Beekvliet organiseert deze reizen in april van klas 4. De leerlingen met Latijn gaan op reis naar Rome, de Caput Mundi. Uiteraard bezichtigen de leerlingen o.a. het Colosseum, het Pantheon, het Vaticaan en de San Clemente. De leerlingen met Grieks maken een rondreis door de Peloponnesos met als startpunt Athene. De bus doet o.a. Delphi, Korinthe en Epidauros aan. Circa twee weken voor de reis is er een voor deelnemers en hun ouders een informatie-avond, waarbij allerlei praktische zaken zoals vluchttijden en programma worden belicht.
Beide reizen worden in de lessen voorbereid door het lezen van authentieke Latijnse of Griekse teksten en met het volgen van hoorcolleges. Op locatie houdt elke leerling een voordracht over een door hem of haar bestudeerd onderwerp. De kosten van de reizen kunt u vinden in de schoolgids.


Thimun
Een bijzonder project in de bovenbouw is The Hague Model United Nation, kortweg de Thimun. In verschillende steden over de hele wereld, waaronder Den Haag, wordt er een academische simulatie (MUN) van de Verenigde Naties georganiseerd, met als doelstelling de deelnemers kennis bij te brengen over o.a. actuele problemen in de wereld, internationale betrekkingen tussen de verschillende naties en diplomatie. Beekvliet vaardigt elk jaar een team af van twaalf leerlingen uit de bovenbouw, die in principe drie jaar meegaan naar dit event, waaraan honderden leerlingen van (internationale) scholen uit Europa deelnemen. 

Leerlingen uit klas 5 en 6, die inmiddels ervaring hebben opgedaan tijdens eerdere bijeenkomsten, selecteren onder leiding van docenten vier tot zes nieuwe teamleden uit klas 4. De selectie wordt mede gedaan op basis van vaardigheden in het debatteren in de Engelse taal, een motivatiebrief, een presentatie/sollicitatie en de tot nu toe behaalde resultaten in de schoolvakken. Daarnaast moeten de vaardigheden van de nieuwe teamleden die van de oude teamleden aanvullen.


International Student Leadership Institute (ISLI) 
In klas 4 kunnen zes geselecteerde leerlingen deelnemen aan de ISLI, een internationale conferentie voor en door leerlingen waarin samenwerking, creativiteit en leiderschap centraal staan. Een week lang komen leerlingen uit twaalf verschillende landen, van België tot de Verenigde Staten, bij elkaar. Zij werken op creatieve wijze aan hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten.


Honoursprogramma 
Het Honoursprogramma van de zelfstandige gymnasia biedt gemotiveerde, getalenteerde leerlingen in de bovenbouw een aanvulling op het standaard lesprogramma, waarin zij uitgedaagd worden te excelleren. Tijdens dit programma in klas 4, 5 en 6 kunnen leerlingen aan zelfgekozen projecten werken, met als doel om op zeven competenties vastgestelde niveaus te bereiken. Wat zij doen en presteren wordt begeleid op school, maar uiteindelijk beoordeeld door externe beoordelaars en beloond met een certificaat bij het diploma.


ErasmusPlus 
In klas 4 en 5 kunnen geselecteerde leerlingen deelnemen aan het ErasmusPlus-programma. Dit Europese programma bestaat uit projecten die worden uitgevoerd in samenwerking met scholen uit Zweden, Schotland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië en Spanje. Deze projecten hebben als doel om leerlingen onderzoek te laten verrichten over Europese thema’s in verschillende landen, de kans te geven samen te werken met leerlingen uit andere landen, de verschillende culturen te laten ervaren en hun ervaringen te delen met anderen.
Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer