Klas 5

Het vijfde leerjaar is een belangrijk jaar voor uw kind. Hieronder leest u wat er in klas 5 zal plaatsvinden.


Afdelingsleider en mentor
De afdelingsleider voor klas 4, 5 en 6 is Mw. Schuijffel.
Aan het begin van klas 4 mochten de leerlingen een mentor kiezen uit een vaststaande groep docenten. Deze docent blijft ook de komende twee jaar de mentor. De mentor in de bovenbouw houdt met name individuele gesprekken met de leerlingen en blijft voor hen en hun ouders het eerste aanspreekpunt.

Mw. Schuijffel:  d.schuijffel@gymnasiumbeekvliet.nl


Ouderavonden
Op dinsdag 3 september 2019 vond de ouderavond voor klas 5 plaats. Het programma en de internationalisering werden daarbij toegelicht. 
- Presentatie rector (algemene mededelingen), afdelingsleider (schoolexamens en PTA) en decaan (studiekeuze-adviezen): klik hier.
- Presentatie internationalisering: klik hier.

Later in het schooljaar organiseren we twee informatiebijeenkomsten omtrent de studiekeuze: 
- 29 november 2019: voorlichting door oud-leerlingen voor leerlingen en ouders klas 4 en 5.
- 14 januari 2019: thema-avond over studiekeuze voor ouders klas 4 en 5.
Aanvang 19.30 uur. 

Er is ook een studievoorlichting voor leerlingen op het Sint-Janslyceum op 13 februari 2020 (aanvang 19.00 uur), en een beroepenavond op Gymnasium Bernrode op 24 maart 2020 (aanvang 19.00 uur).
 


Tweede Fase
In klas 4 startte de leerling met de Tweede Fase van zijn opleiding: de bovenbouw. In klas 4, 5 en 6 bereidt de leerling zich voor op een studie in het hoger onderwijs aan een hogeschool of aan een universiteit. Die drie laatste jaren zien er dus ook anders uit dan de drie eerste leerjaren. Wezenlijk daarin is het inzicht dat een leerling zelfstandig stof moet leren verwerken en dat vaardigheden op het gebied van samenwerking, presentatie, planning en informatieverwerking noodzakelijk zijn om met succes aan dat hoger onderwijs te kunnen deelnemen.
In de bovenbouw krijgen de leerlingen schoolexamens, die meetellen voor het slagen/zakken in klas 6. De cijfers die de leerlingen bij deze toetsen halen, nemen zij dus mee naar het eindexamen. De vakken maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen zijn al in klas 4 afgesloten. Een belangrijk deel van de schoolexamens doen de leerlingen in klas 5. In het examenreglement in het algemene deel van het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) en in het specifieke PTA voor klas 5 staan alle examenregelingen. Wij adviseren u als ouders deze documenten goed met uw kind door te nemen. 


Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
In de vijfde klas gaan de leerlingen zich steeds gerichter oriënteren op hun vervolgstudie op de universiteit of op het hbo. Het decanaat heeft hierin een adviserende en ondersteunende rol. Op de site van het decanaat is meer informatie te vinden over verschillende opleidingen, decentrale selectie, studeren in het buitenland en staan er links naar online interessetesten. Ouders worden van harte uitgenodigd samen met hun kind deze site door te nemen. Wanneer u zich als ouder op die website registreert, krijgt u een (nog) beter zicht op de keuzes van uw kind. Informatie over hoe u zich daarvoor kunt registreren, vindt u hier.  

Het decanaat organiseert door het jaar heen verschillende activiteiten die kunnen helpen om een goede studiekeuze te maken:
- Studievoorlichtingsavond door oud-leerlingen;
- Ouderavond over (begeleiding bij) de studiekeuze;
- Beroepenavond.

We adviseren de leerlingen om studievoorlichtingen, open dagen en meeloopdagen te volgen. Wanneer het nodig is, kunnen leerlingen hiervoor verlof aanvragen via een brief die verkrijgbaar is bij de conciërgerie. Leerlingen doen in hun portfolio op de decaansite kort verslag van de ontplooide oriënterende en verdiepende activiteiten; mentor en decaan zijn (op basis hiervan) beschikbaar om met de leerling mee te denken. Leerlingen kunnen op individuele basis een gesprek aanvragen met de decaan.

Tot slot willen we u erop wijzen dat het overgangsrapport van klas 5 naar klas 6 van belang kan zijn bij studies waarbij studenten via decentrale selecties worden toegelaten.


Internationalisering

Op Gymnasium Beekvliet neemt Internationalisering al sinds jaar en dag een bijzondere plaats in. Deelname aan buitenlandreizen is een keuze, geen verplichting. De kosten vindt u in de schoolgids.
De reizen binnen Internationalisering zijn verbonden aan schoolvakken in klas 5. De afgelopen jaren hebben de leerlingen in klas 5 reizen gemaakt naar Edinburgh, Derby, Krakau, Salzburg, Florence, Londen en Berlijn; het huidige aanbod van de internationale reizen in klas 5 wordt elk jaar gepresenteerd op de eerste ouderavond.
Daarnaast nemen we jaarlijks deel aan de Thimun in Den Haag, een simulatiespel, gesponsord en ondersteund door de VN (zie hieronder). Alle reizen worden begeleid door ervaren vakdocenten. Klik hier voor meer informatie.


ErasmusPlus
In klas 4 en 5 kunnen geselecteerde leerlingen deelnemen aan het ErasmusPlusprogramma. Dit Europese programma bestaat uit projecten die worden uitgevoerd in samenwerking met scholen uit Zweden, Schotland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië en Spanje. Deze projecten hebben als doel om leerlingen onderzoek te laten verrichten over Europese thema’s in verschillende landen, de kans te geven samen te werken met leerlingen uit andere landen, de verschillende culturen te laten ervaren en hun ervaringen te delen met anderen. Meer informatie over onze beide projecten vindt u op deze pagina.


Excursie aardrijkskunde
Leerlingen uit klas 5, die aardrijkskunde volgen, organiseren in het kader van een praktische opdracht kleine excursies in de regio voor de brugklas. Zo gaan er groepjes bijvoorbeeld naar de brandweer in Sint-Michielsgestel, de Sint Jan in Den Bosch of een varkensboerderij. De leerlingen uit klas 5 begeleiden de brugklassers en leiden hen ter plekke rond. Deze praktische opdracht maakt voor de vijfdeklassers deel uit van het schoolexamen (zie het PTA hierboven).Aan deze pagina wordt nog gewerkt. 

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. 

 


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer