Klas 5

Het vijfde leerjaar is een belangrijk jaar voor uw kind. Hieronder leest u wat er in klas 5 zal plaatsvinden.


Afdelingsleider en mentor
De afdelingsleider voor klas 4, 5 en 6 is Mw. Schuijffel.
Aan het begin van klas 4 mochten de leerlingen een mentor kiezen uit een vaststaande groep docenten. Deze docent blijft ook de komende twee jaar de mentor. De mentor in de bovenbouw houdt met name individuele gesprekken met de leerlingen en blijft voor hen en hun ouders het eerste aanspreekpunt.

Mw. Schuijffel:  d.schuijffel@gymnasiumbeekvliet.nl

Ouderavonden
Op dinsdag 28 augustus 2018 vond de ouderavond voor klas 5 plaats. Het programma en de internationalisering werden daarbij toegelicht. 
- Powerpoint van de diverse sprekers
- Powerpoint reisaanbod

Later in het schooljaar organiseren we twee informatiebijeenkomsten omtrent de studiekeuze: 
- 30 november 2018: voorlichting door oud-leerlingen voor leerlingen en ouders klas 4 en 5.
- 8/15 januari 2018 (precieze datum is nog niet bekend): thema-avond over studiekeuze voor ouders klas 4 en 5.
Aanvang 19.30 uur.
Er is ook een studievoorlichting voor leerlingen op het Sint-Janslyceum, aanvang 19.00 uur.
 


Tweede Fase
In klas 4 startte de leerling met de Tweede Fase van zijn opleiding: de bovenbouw. In klas 4, 5 en 6 bereidt de leerling zich voor op een studie in het hoger onderwijs aan een hogeschool of aan een universiteit. Die drie laatste jaren zien er dus ook anders uit dan de drie eerste leerjaren. Wezenlijk daarin is het inzicht dat een leerling zelfstandig stof moet leren verwerken en dat vaardigheden op het gebied van samenwerking, presentatie, planning en informatieverwerking noodzakelijk zijn om met succes aan dat hoger onderwijs te kunnen deelnemen.
In de bovenbouw krijgen de leerlingen schoolexamens, die meetellen voor het slagen/zakken in klas 6. De cijfers die de leerlingen bij deze toetsen halen, nemen zij dus mee naar het eindexamen. Enkele schoolexamens zijn al in klas 4 afgenomen, maar het belangrijkste deel van de schoolexamens doen de leerlingen in klas 5. Een zeer belangrijk document daarbij is het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA): daarin staan alle examenregelingen. Wij adviseren u als ouders dit document goed met uw kind door te nemen. 


Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
In de vijfde klas gaan de leerlingen zich steeds gerichter oriënteren op hun vervolgstudie op de universiteit of op het HBO. Het decanaat heeft hierin een adviserende en ondersteunende rol. Op de site van het decanaat is meer informatie te vinden over verschillende opleidingen, studeren in het buitenland, loting en decentrale selectie, en staan er links naar online interessetesten. Ouders worden van harte uitgenodigd samen met hun kind deze site door te nemen. Wanneer u zich als ouder op die website registreert, krijgt u een (nog) beter zicht op de keuzes van uw kind. Informatie over hoe u zich daarvoor dient te registreren, vindt u hier.

Het decanaat organiseert door het jaar heen ook verschillende activiteiten om een goede studiekeuze te kunnen maken:
- Studievoorlichting oud-leerlingen;
- Ouderavond over studiekeuze;
- Beroepenavond.
We adviseren de leerlingen om studievoorlichtingen, open dagen en meeloopdagen te volgen. Wanneer het nodig is, kunnen leerlingen hiervoor verlof aanvragen via een brief die verkrijgbaar is bij de conciërgerie. 

Tot slot willen we u erop wijzen dat het overgangsrapport van klas 5 naar klas 6 van belang is bij studies waarbij studenten via decentrale selecties worden toegelaten.

Internationalisering

Op Gymnasium Beekvliet neemt Internationalisering al sinds jaar en dag een bijzondere plaats in. Deelname aan buitenlandreizen is een keuze, geen verplichting. De kosten vindt u in de schoolgids.
De reizen binnen Internationalisering zijn verbonden aan schoolvakken in klas 5. De afgelopen jaren hebben de leerlingen in klas 5 reizen gemaakt naar Edinburgh, Derby, Krakau en Berlijn; het huidige aanbod van de internationale reizen in klas 5 wordt elk jaar gepresenteerd op de eerste ouderavond.
Daarnaast nemen we jaarlijks deel aan de Thimun in Den Haag, een simulatiespel, gesponsord en ondersteund door de VN (zie hieronder). Alle reizen worden begeleid door ervaren vakdocenten. Klik hier voor meer informatie.


Thimun
Een bijzonder project in de bovenbouw is The Hague Model United Nation, kortweg de Thimun. In verschillende steden over de hele wereld, waaronder Den Haag, wordt er een academische simulatie (MUN) van de Verenigde Naties georganiseerd, met als doelstelling de deelnemers kennis bij te brengen over o.a. actuele problemen in de wereld, internationale betrekkingen tussen de verschillende naties en diplomatie. Beekvliet vaardigt elk jaar een team af van twaalf leerlingen uit de bovenbouw, die in principe drie jaar meegaan naar dit event, waaraan honderden leerlingen van (internationale) scholen uit Europa deelnemen. 

Leerlingen uit klas 5 en 6, die inmiddels ervaring hebben opgedaan tijdens eerdere bijeenkomsten, selecteren onder leiding van docenten vier tot zes nieuwe teamleden uit klas 4. De selectie wordt mede gedaan op basis van vaardigheden in het debatteren in de Engelse taal, een motivatiebrief, een presentatie/sollicitatie en de tot nu toe behaalde resultaten in de schoolvakken. Daarnaast moeten de vaardigheden van de nieuwe teamleden die van de oude teamleden aanvullen


Excursie aardrijkskunde
Leerlingen uit klas 5, die aardrijkskunde volgen, organiseren in het kader van een praktische opdracht kleine excursies in de regio voor de brugklas. Zo gaan er groepjes bijvoorbeeld naar de brandweer in Sint-Michielsgestel, de Sint Jan in Den Bosch of een varkensboerderij. De leerlingen uit klas 5 begeleiden de brugklassers en leiden hen ter plekke rond. Deze praktische opdracht maakt voor de vijfdeklassers deel uit van het schoolexamen (zie het PTA hierboven).Aan deze pagina wordt nog gewerkt. 

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. 

 


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer