Magister voor ouders

Via Magister – ons leerlingvolg- en administratiesysteem – kunt u als ouders/verzorgers online het rooster, de cijfers en het huiswerk van uw kind of kinderen raadplegen. We adviseren u regelmatig te kijken hoe uw kind ervoor staat. Daarnaast sturen we u ook geregeld brieven of informatie via uw Magisteraccount. Om toegang tot Magister te krijgen heeft u een eigen ouderaccount nodig. Voor nieuwe gebruikers worden deze inloggegevens aan het begin van het schooljaar verstrekt. Uw inloggegevens blijven in principe geldig zolang uw kind(eren) op gymnasium Beekvliet zit(ten). Wij verzoeken u vriendelijk deze inloggegevens goed te bewaren. Let op: de inschrijving voor ouderavonden in december en april verloopt ook via Magister. Daarvoor heeft u dus ook uw inloggegevens nodig.


Hiernaast ziet u een overzicht van de diverse handleidingen die u kunnen helpen bij het gebruik van Magister.

Indien u daarna nog vragen heeft, of als u problemen ondervindt met inloggen, dan kunt u daarover contact opnemen met onze applicatiebeheerder dhr. D. Gijsbers door een e-mail te sturen naar magister@gymnasiumbeekvliet.nl


Magister in de proefwerkweken en rapportperioden
De weken tussen de proefwerkweek en het uitreiken van rapport zijn thuis vaak spannende tijden. Om te voorkomen dat leerlingen zich druk maakten over de prestaties hebben we voorheen in die weken het cijfergedeelte van Magister voor leerlingen en hun ouders gesloten; het was vanaf de start van de proefwerkweken tot en met het uitreiken van de rapporten niet mogelijk de cijfers in te zien.
De schoolleiding heeft onlangs besloten om hiervan (deels) af te stappen:
- In periode 1 en 2 blijven in de bovenbouw de toetsresultaten en gemiddeldes voortaan zichtbaar, ook tijdens de proefwerkweek en ook in de weken tot en met de twee rapportuitreikingen; na de rapportuitreiking wordt ook de kolom met het rapportcijfer zichtbaar.
- In periode 1 en 2 blijven in de onderbouw alle toetsresultaten en gemiddeldes gesloten tijdens de proefwerkweek; zodra de laatste toetsen zijn gemaakt, worden (na de correctiedag) de toetsresultaten en gemiddeldes zichtbaar; na de rapportuitreiking wordt ook de kolom met het rapportcijfer opengesteld.
- In periode 3 blijft de oude situatie gehandhaafd: vanaf de start van de proefwerkweek tot de ochtend van de toetsinzage zijn voor alle leerlingen de kolommen met toetsresultaten, gemiddeldes en rapportcijfers gesloten; op de ochtend van de toetsinzage worden de toetsresultaten zichtbaar gemaakt, maar de kolommen met de gemiddeldes en de rapportcijfers blijven in periode 3 dicht tot het uitreiken van het rapporten. 

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer