Ouderavonden

Thema-avond 'Pubers en de verleidingen van nu'

Op 28 mei organiseerde de ouderraad in samenwerking met de schoolleiding een thema-avond over het puberbrein en de verleidingen waaraan het vandaag de dag wordt blootgesteld. De presentatie van de diverse sprekers kunt u hier downloaden.

Ouderavonden/informatie-avonden schooljaar 2018-2019

In schooljaar 2018-2019 vinden op de volgende dinsdagavonden een ouder- en/of informatieavond plaats. Tijdens ouderavonden waarbij er nog ruimte is in het programma nodigt de ouderraad in overleg met de school een spreker uit voor een lezing over een thema dat goed past bij de betreffende jaarlaag. 

Elke ouderavond begint om 19.30 uur, tenzij anders aangegeven. U krijgt voor de ouderavonden die van toepassing zijn op uw kind een uitnodiging via Magister toegestuurd.


 28 augustus                           klas 5: voorlichtingsavond, met voorlichting Internationalisering
 4 september klas 6: voorlichtingsavond
 18 september klas 4: voorlichtingsavond
 25 september klas 3: voorlichtingsavond
 2 oktober
 4 oktober              
klas 2: voorlichtingsavond
Webinar DUO studievoorlichting voor ouders en leerlingen klas 6
 5 oktober
klas 2: presentatieavond Eetculturen (19.00 uur)
 23 oktober
klas 1: voorlichtingsavond
 13 november  groep 7/8: kennismakingsavond Beekvliet
 30 november klas 4, 5 en 6: studievoorlichting door oud-Beekvlieters
 15 januari klas 4 en 5: thema-avond voorlichting studiekeuze
 22 januari  klas 3: voorlichting profielkeuze
 5 februari klas 4: beroepenavond voor leerlingen (19.30 uur)
 12 februari klas 6: presentatieavond profielwerkstukken (19.00 uur)
 21 februari klas 4 en 5: studievoorlichting voor leerlingen (op Sint-Janslyceum, aanvang 19.00 uur)
 2 april klas 4: voorlichting Rome-/Griekenlandreis


Ouderspreekuur
Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport heeft u respectievelijk in december en april de mogelijkheid kort enkele docenten te spreken. De gelegenheden zijn in schooljaar 2018-2019 op maandagmiddag 17 december, dinsdagavond 18 december, maandagmiddag 8 april en dinsdagavond 9 april. Let op: u dient zich voor deze tien-minuten-gesprekken via Magister in te schrijven. U heeft daarvoor uw inloggegevens nodig. U krijgt overigens bericht vanaf wanneer u kunt intekenen. 


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer