Ouderraad

Beekvliet kent een actieve ouderraad. Deze ouderraad komt bijna elke maand bijeen en stelt zich op als klankbord voor de schoolleiding en voor de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad (MR), en is aanspreekpunt voor alle ouders. Tevens organiseert de ouderraad bij ouderavonden lezingen over thema's die aansluiten bij een specifieke jaarlaag.

De ouderraad vindt het heel belangrijk om te weten wat er leeft bij ouders en leerlingen: wat gaat er goed, wat zijn knelpunten en welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? Ouders zijn daarom van harte uitgenodigd om contact met de ouderraad op te nemen om aandachtspunten naar voren te brengen. Ook bestaat er de mogelijkheid om een vergadering van de ouderraad bij te wonen; neemt u daarvoor eerst contact op met de ouderraad. 
U kunt een van de leden contacteren door een e-mail te sturen aan het centrale e-mailadres van de ouderraad: ouderraad@gymnasiumbeekvliet.nl.


Wilt u meer informatie over de ouderraad, zoals over de onderwerpen waarmee deze raad zich bezighoudt, de doelstellingen en de taakverdeling? Klik dan hier.


Leden van de ouderraad

Lolo Timp (voorzitter)

"Ik denk dat ouders goed de signalen van hun kinderen oppikken en die kunnen doorgeven aan de school. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het onderwijs nog beter wordt. Ik denk graag mee over hoe we dat kunnen aanpakken."
Lolo Timp woont in Vught en is moeder van twee kinderen van wie de jongste in de brugklas en de oudste in de klas 3 zit. Ze werkt als docent bij Avans Hogeschool. Ze geeft onder andere vakken als communicatieve en sociale vaardigheden en kritisch denken. Ze is mede-ontwerper van het nieuwe curriculum van haar academie. 
Lid van de ouderraad sinds oktober 2017.


Dagmar van Deurzen

"Als ouderraad kunnen we een zinvolle rol spelen als klankbord voor de schoolleiding en de MR. Daarbij vind ik het leuk om actief betrokken te zijn bij de school, leerlingen en ouders en om mee te denken. Daarnaast vind ik het ook leuk om bijvoorbeeld een lezing of een andere activiteit te organiseren."
Dagmar van Deurzen woont in Sint-Michielsgestel. Ze heeft een zoon in klas 2 en een dochter in groep 8, die plannen heeft om komend schooljaar op Beekvliet te starten. Ze werkt als gemeentesecretaris-algemeen directeur bij de gemeente Uden en werkte daarvoor in dezelfde functie bij gemeente Sint-Michielsgestel.
Lid van de ouderraad sinds september 2019.


Carolien van der Heijden-Vervoort

"Ik wil me graag meer betrokken voelen bij de school en hoop dat door mijn deelname aan de ouderraad te bereiken. Ik vind vooral een positief klimaat, waarbij iedere leerling zich gezien en gehoord voelt, erg belangrijk. Zowel ouders als school willen tenslotte dat leerlingen een fijne tijd hebben op de middelbare school. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren."
Carolien van der Heijden-Vervoort is moeder van een tweeling, die in klas 1 zit, van een zoon die in klas 2 zit en van een dochter in klas 4. Zij is van origine orthopedagoog, maar werkt inmiddels met veel plezier als leerkracht in het basisonderwijs op een school in Den Bosch. Daarnaast heeft zij samen met haar echtgenoot een tuinbouwbedrijf in groenten in Den Dungen.
Lid van de ouderraad sinds november 2018.


Sandra Broos (secretaris)

"Voor mij is de ouderraad een waardevol instrument om de betrokkenheid van ouders mede inhoud te geven. Hiervoor wil ik mij graag met veel enthousiasme inzetten en hoop dat de communicatie met de schoolleiding prettig en open is."
Sandra Broos heeft twee zoons, van wie de oudste in klas 5 zit. Ze heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd aan Maastricht. Na een aantal jaren in loondienst is zij in 2003 voor zichzelf begonnen als adviseur bij projecten op het grensvlak tussen de overheid en het bedrijfsleven. 
Lid van de ouderraad sinds september 2016.


Ton Pasnagel

"In de ouderraad vind ik vooral de communicatie met ouders en de constructieve contacten met school belangrijk. Het is een fijne school, waar ik graag mijn bijdrage aan lever." 
Ton Pasnagel woont in Engelen en is vader van een zoon in klas 6. Hij heeft mechatronica gestudeerd aan de TU Eindhoven en is werkzaam als operationeel directeur van een productiebedrijf van betonproducten. 
Lid van de ouderraad sinds september 2013.

Vergaderdata

Vanuit de MR zullen afwisselend Niels Edens en Sylvia Jambor deelnemen aan de vergaderingen van de ouderraad. De vergaderingen vinden plaats op:

23 oktober 2019              19 februari 2020      
20 november 2019    6 mei 2020        
18 december 2019    3 juni 2020        
22 januari 2020            
Landelijke ouderraden

In Nederland zijn twee landelijke ouderraden actief; bij deze twee raden heeft de ouderraad van Beekvliet zich aangesloten: de LOZG en de LO-raad. Deze twee landelijke ouderraden houden de ouderraden van scholen via nieuwsmails op de hoogte van hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld landelijke bijeenkomsten. U kunt meer informatie over deze landelijke ouderraden vinden op onderstaande websites:
- LOZG

- De LO-raad

 

 


 
Lolo Timp (voorzitter)
Aanspreekpunt voor klas 1 en 3 
Dagmar van Deurzen 
Aanspreekpunt voor klas 2 
Carolien van der Heijden-Vervoort
Aanspreekpunt voor klas 2 en 4
 
Sandra Broos (secretaris)
Aanspreekpunt voor klas 5 

Ton Pasnagel
Aanspreekpunt voor klas 6Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer