Ouderraad

Beekvliet kent een actieve ouderraad. Deze ouderraad komt bijna elke maand bijeen en stelt zich op als klankbord voor de schoolleiding en voor de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad (MR), en is aanspreekpunt voor alle ouders. Tevens organiseert de ouderraad bij ouderavonden lezingen over thema's die aansluiten bij een specifieke jaarlaag.

De ouderraad vindt het heel belangrijk om te weten wat er leeft bij ouders en leerlingen: wat gaat er goed, wat zijn knelpunten en welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? Ouders zijn daarom van harte uitgenodigd om contact met de ouderraad op te nemen om aandachtspunten naar voren te brengen. Ook bestaat er de mogelijkheid om een vergadering van de ouderraad bij te wonen; neemt u daarvoor eerst contact op met de ouderraad. 
U kunt een van de leden contacteren door een e-mail te sturen aan het centrale e-mailadres van de ouderraad: ouderraad@gymnasiumbeekvliet.nl.


Wilt u meer informatie over de ouderraad, zoals over de onderwerpen waarmee deze raad zich bezighoudt, de doelstellingen en de taakverdeling? Klik dan hier.


Leden van de ouderraad

Lolo Timp (voorzitter)

"Ik denk dat ouders goed de signalen van hun kinderen oppikken en die kunnen doorgeven aan de school. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het onderwijs nog beter wordt. Ik denk graag mee over hoe we dat kunnen aanpakken." Lolo Timp woont in Vught en is moeder van twee kinderen die beide op Beekvliet zitten. Ze werkt als docent bij Avans Hogeschool. Ze geeft onder andere vakken als communicatieve en sociale vaardigheden en kritisch denken. Ze is mede-ontwerper van het nieuwe curriculum van haar academie. 
Lid van de ouderraad sinds oktober 2017.


Dagmar van Deurzen

"Als ouderraad kunnen we een zinvolle rol spelen als klankbord voor de schoolleiding en de MR. Daarbij vind ik het leuk om actief betrokken te zijn bij de school, leerlingen en ouders en om mee te denken. Daarnaast vind ik het ook leuk om bijvoorbeeld een lezing of een andere activiteit te organiseren."
Dagmar van Deurzen woont in Sint-Michielsgestel. Ze heeft een dochter en een zoon op Beekvliet. Ze werkt als gemeentesecretaris-algemeen directeur bij de gemeente Uden en werkte daarvoor in dezelfde functie bij gemeente Sint-Michielsgestel.
Lid van de ouderraad sinds september 2019.

 

Carolien van der Heijden-Vervoort

"Ik wil me graag meer betrokken voelen bij de school en hoop dat door mijn deelname aan de ouderraad te bereiken. Ik vind vooral een positief klimaat, waarbij iedere leerling zich gezien en gehoord voelt, erg belangrijk. Zowel ouders als school willen tenslotte dat leerlingen een fijne tijd hebben op de middelbare school. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren."
Carolien van der Heijden-Vervoort is moeder van drie zoons en een dochter op Beekvliet. Zij is van origine orthopedagoog, maar werkt inmiddels met veel plezier als leerkracht in het basisonderwijs op een school in Den Bosch. Daarnaast heeft zij samen met haar echtgenoot een tuinbouwbedrijf in groenten in Den Dungen.
Lid van de ouderraad sinds november 2018.

 

Annemieke Mus

“Ik ben graag actief betrokken bij de schooltijd van mijn kinderen, ook op Beekvliet. Bij de organisatie van activiteiten en als belangenbehartiger van ouders bij de directie van school. Mijn werkervaring komt hierbij zeker van pas.”
Annemieke Mus heeft een zoon op Beekvliet. Ze heeft optometrie gestudeerd. Zij is werkzaam in het Maxima Medisch Centrum. Ook is ze in dit ziekenhuis als projectleider betrokken bij de uitvoering van verbetertrajecten in bedrijfsprocessen (opsporen en reduceren van problemen en – niet onbelangrijk – het creëren van draagvlak bij betrokken partijen voor noodzakelijke veranderingen).
Lid van de ouderraad sinds september 2020.

Lucas van den Bergh

Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Mijn naam is Lucas van den Bergh, ben 45 jaar, woon in Vught en ik ben de trotse vader van Rose die in de tweede zit. Mijn reden om in de ouderraad te gaan wordt heel mooi verwoord in de slogan van Beekvliet ‘het liefst wat ik later wil worden is … mezelf’. Naast vader van twee leuke dochters en man van een Franse topvrouw werk ik als HR Manager bij de Jeugdbescherming waar de veiligheid en het geluk van kinderen centraal staat. Als ik dat vertaal naar een schoolomgeving waarin ontwikkeling centraal staat dan denk ik graag mee hoe we de juiste balans vinden tussen het eigen maken van lesstof en de ontwikkeling als persoon. Ik ben zelf te typeren als een verbinder die denkt in mogelijkheden en houd van uitdaging, sport als uitlaadklep gebruikt en bovenal een levensgenieter is.
Lid van de ouderraad sinds september 2020.

Vergaderdata

In verband met corona vergaderen we dit jaar digitaal. 

In 2021 vergaderen we (in principe) elke tweede dinsdag van de maand.

Landelijke ouderraden

In Nederland zijn twee landelijke ouderraden actief; bij deze twee raden heeft de ouderraad van Beekvliet zich aangesloten: de LOZG en de LO-raad. Deze twee landelijke ouderraden houden de ouderraden van scholen via nieuwsmails op de hoogte van hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld landelijke bijeenkomsten. U kunt meer informatie over deze landelijke ouderraden vinden op onderstaande websites:
- LOZG

- De LO-raad

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Lolo Timp (voorzitter)
Aanspreekpunt voor klas 2 en 5 

 


Dagmar van Deurzen 
Aanspreekpunt voor klas 2 en 4 
Carolien van der Heijden-Vervoort
Aanspreekpunt voor klas 4 en 6


 

 


Annemieke Mus
Aanspreekpunt voor klas 4

 


Annemieke Mus
Aanspreekpunt voor klas 3Annemieke Mus
Aanspreekpunt voor klas 3


 


Annemieke Mus
Aanspreekpunt voor klas 3

Lucas van den Bergh
Aanspreekpunt voor klas 3
Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer