Praktische informatie

Aan de rechterkant vindt u een snelmenu naar praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken.


De belangrijkste bron voor informatie over de school is voor alle ouders de schoolgids. Hierin is ook een overzicht van de kosten per schooljaar, de vrijwillige ouderbijdrage, een overzicht van de excursies, de bevorderingsnormen en de slaag-/zakregeling opgenomen.


Voor informatie over de dagelijkse gang van zaken raden we u met klem aan ook het leerlingenstatuut met de schoolregels te lezen. Daarin staan onder andere de huisregels en verscheidene regelingen ten aanzien van verzuim, huiswerk, klachten, pesten, kluisjes en het gebruik van mobiele telefoons. 


Het programma voor het gehele schooljaar vindt u in de jaaragenda; daarin kunt u ook de proefwerk- en schoolexamenweken vinden.

Mobiele versie van de website

Bekijkt u de website op uw mobiele telefoon of tablet, dan krijgt u standaard de mobiele versie van onze website.
Mocht u de normale weergave prettiger vinden, klikt u dan op 'klik hier voor de normale weergave van de website' in de blauwe balk die bovenaan het scherm van uw telefoon of tablet boven het schoollogo verschijnt. U krijgt dan de site zoals u die gewend bent. Uw voorkeur wordt automatisch onthouden voor een volgend bezoek, mits u cookies toestaat.

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer