Absentie van uw kind en verlof

Ouders melden ziekte van de leerling 's ochtends per telefoon: 073-5512213. Wordt een leerling op school ziek, dan meldt hij/zij zich bij de afdelingsleider en vervolgens bij de conciërge; de ouders bevestigen het ziek zijn.


Een verlofaanvraag voor een bezoek aan dokter, specialist, tandarts, orthodontist en dergelijke mag u zonder tussenkomst van een afdelingsleider rechtstreeks indienen bij de conciërge. Elk ander verlof moet door de ouders schriftelijk van tevoren worden aangevraagd bij de afdelingsleider. Voor informatie over aanvraag van meerdaags of bijzonder verlof verwijzen wij u naar het verzuimprotocol, dat u kunt vinden bij de downloads.


U kunt uw zoon/dochter een ondertekend briefje meegeven met daarop naam en klas leerling, datum en tijd(en) van bezoek en aard van het bezoek, maar u kunt ook een mail met deze informatie sturen.
- De conciërges zijn per mail bereikbaar via concierge@gymnasiumbeekvliet.nl.
- De contactgegevens van de afdelingsleiders vindt u bij de betreffende jaarlaag
Bij overmacht dient te worden gebeld naar bovenstaand telefoonnummer.

Een leerling die lessen mist, neemt indien mogelijk vooraf en anders zo spoedig mogelijk na terugkeer op school zelf contact op met de docenten bij wie een proefwerk of overhoring is gemist. Inhaalproefwerken worden in principe op vrijdagmiddag ingehaald, maar afspraken over inhalen van gemiste so's of proefwerken worden te allen tijde in overleg met de betrokken docenten gemaakt. 


Wie een les verzuimt zonder geldige reden (spijbelen) komt op dinsdag naar de strafklas van 15.30-16.30 uur. De regeling bij te laat komen staat vermeld in het leerlingstatuut.

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer