Absentie van uw kind en verlof

Ouders melden ziekte van de leerling 's ochtends per telefoon: 073-5512213. Wordt een leerling op school ziek, dan meldt hij/zij zich bij de afdelingsleider en vervolgens bij de conciërge; de ouders bevestigen het ziek zijn.


Verlof (ook doktersbezoek) moet door de ouders schriftelijk van tevoren worden aangevraagd bij de afdelingsleider. U vindt de contactgegevens van de afdelingsleiders bij de betreffende jaarlaag. Bij overmacht dient te worden gebeld naar bovenstaand telefoonnummer.


Een leerling die lessen mist, neemt indien mogelijk vooraf en anders zo spoedig mogelijk na terugkeer op school zelf contact op met de docenten bij wie een proefwerk of overhoring is gemist. Inhaalproefwerken worden in principe op vrijdagmiddag ingehaald, maar afspraken over inhalen van gemiste so's of proefwerken worden te allen tijde in overleg met de betrokken docenten gemaakt. 


Wie een les verzuimt zonder geldige reden (spijbelen) komt op dinsdag naar de strafklas van 15.30-16.30 uur. De regeling bij te laat komen staat vermeld in het leerlingstatuut.

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer