Huiswerkinstituut Frontisterium
Ook dit schooljaar kunt u uw zoon of dochter weer inschrijven voor het Frontisterium. Het doel van het Frontisterium is om onderbouw- en bovenbouwleerlingen te helpen die moeite hebben met de structuur en regelmaat van het dagelijks huiswerk maken. De school wil graag een bijdrage leveren om deze leerlingen een huiswerkdiscipline te laten ontwikkelen waar ze dit schooljaar, maar ook in de komende jaren baat bij zullen hebben. 

Het Frontisterium biedt leerlingen van Beekvliet de mogelijkheid om na de reguliere lestijd gedurende anderhalf lesuur huiswerk maken: van maandag tot en met donderdag van 15.10 uur – 16.30 uur* en op vrijdag van 14.20 – 15.40 uur*. Bij een 40-minutenrooster start het Frontisterium respectievelijk om 14.10 uur en 13.20 uur*, en ook dan kunnen de leerlingen gedurende 80 minuten werken aan hun huiswerk. We hebben ruimte voor 40 leerlingen per dag (deelname geschiedt op volgorde van aanmelding). Het huiswerkinstituut is tijdens proefwerkweken gesloten. 
* Wijzigingen voorbehouden.

Om gebruik te maken van het Frontisterium moet een leerling vooraf aangemeld worden (zie hieronder). De regie zal gevoerd worden door een aanwezige docent die ook de presentie van de deelnemende leerlingen zal noteren. Ten behoeve van voortgang en evaluatie wordt per leerling een logboek bijgehouden. De inhoudelijke begeleiding zal worden verzorgd door leerlingen uit de bovenbouw die worden ingezet als assistent-docenten. Zij gaan de leerlingen helpen met hun huiswerk. Het Frontisterium is gesloten tijdens de drie proefwerkweken en tijdens de schoolvakanties. Tijdens de proefwerkweken zijn er al studie-uren voor de onderbouw en zijn de bovenbouwleerlingen niet beschikbaar aangezien zij zelf ook proefwerken hebben.


Voor leerlingen die dat nodig hebben biedt de school ook vakbegeleidingen aan. Deze staan los van het Frontisterium. Mocht de vakbegeleiding op hetzelfde tijdstip ingeroosterd zijn als het Frontisterium dan passen we de dagen waarop de leerling het Frontisterium bezoekt aan in overleg met u. Het Frontisterium is niet bedoeld als bijles voor een bepaald vak maar als ondersteuning bij het maken van huiswerk. 

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor het Frontisterium per mail bij dhr. J. van der Tempel (j.vandertempel@gymnasiumbeekvliet.nl) onder vermelding van de naam van uw kind en de dagen waarop hij/zij deelneemt; bij hem kunt u ook de deelname beëindigen. 
Eenmaal ingeschreven voor het Frontisterium verwachten we uiteraard dat uw kind er altijd is op de dagen waarvoor u hem of haar heeft aangemeld; wilt u toch verlof vragen, dan dient uw kind dit vooraf door middel van een briefje van u aan de afdelingsleider te melden. Achteraf verlof vragen is niet mogelijk. Het uitgesproken doel van het Frontisterium is om bij leerlingen een vast huiswerkritme te ontwikkelen. Daarom willen wij u vragen uw zoon of dochter niet te snel verlof te geven: er is altijd wel iets te leren of te herhalen. Elk (onverklaard) verzuim zal door de coördinator bij u gemeld worden, zodat u uw zoon of dochter daarop kunt aanspreken. 


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer