Huiswerkinstituut Frontisterium
Ook dit schooljaar kunt u uw zoon of dochter weer inschrijven voor het Frontisterium. Het doel van het Frontisterium is om onderbouw- en bovenbouwleerlingen te helpen die moeite hebben met de structuur en regelmaat van het dagelijks huiswerk maken. De school wil graag een bijdrage leveren om deze leerlingen een huiswerkdiscipline te laten ontwikkelen waar ze dit schooljaar, maar ook in de komende jaren baat bij zullen hebben. 

Op vijf dagen per week kunnen leerlingen onder begeleiding 80 minuten huiswerk maken; van maandag tot en met donderdag van 15.10 uur – 16.30 uur en op vrijdag van 14.20 – 15.40 uur. Bij een 40-minutenrooster start het Frontisterium respectievelijk om 14.10 uur en 13.20 uur, en ook dan kunnen de leerlingen gedurende 80 minuten werken aan hun huiswerk. We hebben ruimte voor 40 leerlingen per dag (deelname geschiedt op volgorde van aanmelding). Het huiswerkinstituut is tijdens proefwerkweken gesloten.

De begeleiding wordt verzorgd door twee docenten van Beekvliet, ondersteund door een groep geselecteerde leerlingen uit de bovenbouw, die fungeren als assistent-docent. De twee docenten zorgen ervoor dat leerlingen die gebruik maken van het Frontisterium direct aan de slag gaan. De docenten en assistent-docenten helpen de leerlingen waar dat nodig is bij het plannen en overhoren van hun huiswerk. Daartoe worden per dag docenten uit verschillende disciplines ingezet. Ten behoeve van voortgang en evaluatie houden de docenten een logboek bij. Behalve opmerkingen over aan- en afwezigheid kunnen hierin ook aantekeningen gemaakt worden over de leerdoelen van de leerling, inzet, voortgang, moeilijkheden, etc. De bijzonderheden kunnen met mentoren en ouders besproken worden.

Voor leerlingen die dat nodig hebben biedt de school ook vakbegeleidingen aan. Deze staan los van het Frontisterium. Mocht de vakbegeleiding op hetzelfde tijdstip ingeroosterd zijn als het Frontisterium dan passen we de dagen waarop de leerling het Frontisterium bezoekt aan in overleg met u. Het Frontisterium is niet bedoeld als bijles voor een bepaald vak maar als ondersteuning bij het maken van huiswerk. 

Eenmaal ingeschreven voor het Frontisterium verwachten we uiteraard dat uw kind er altijd is op de dagen waarvoor u hem of haar heeft aangemeld; wilt u toch verlof vragen, dan dient uw kind dit vooraf door middel van een briefje van u aan de afdelingsleider te melden. Achteraf verlof vragen is niet mogelijk. Het uitgesproken doel van het Frontisterium is om bij leerlingen een vast huiswerkritme te ontwikkelen. Daarom willen wij u vragen uw zoon of dochter niet te snel verlof te geven: er is altijd wel iets te leren of te herhalen. Elk (onverklaard) verzuim zal door de coordinator bij u gemeld worden, zodat u uw zoon of dochter daarop kunt aanspreken.

De kosten voor het deelnemen aan het Frontisterium zijn afhankelijk van het aantal dagen waarvoor u intekent. Inschrijven kan vanaf (minimaal) twee vaste dagen per week: bij twee of drie dagen per week betaalt u € 200,- per trimester, bij vier of vijf dagen per week zijn de kosten € 300,- per trimester. 

U kunt uw kind aanmelden voor het Frontisterium per mail bij dhr. J. Hanenberg (j.hanenberg@gymnasiumbeekvliet.nl) onder vermelding van de naam van uw kind en de dagen waarop hij/zij deelneemt; bij hem kunt u ook de deelname beëindigen. 

Let op: na het tweede trimester wordt deelname stilzwijgend verlengd. Wilt u uw kind uitschrijven, dan dient u dat voor aanvang van een nieuwe periode te doen. Op maandag 27 augustus 2018 begint het Frontisterium: het tweede trimester start op 26 november 2018 en het derde trimester op 11 maart 2019. 


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer