Huiswerkinstituut Frontisterium

Het doel van het Frontisterium is om onderbouw- en bovenbouwleerlingen te helpen die moeite hebben met de structuur en regelmaat van het dagelijks huiswerk maken. Gymnasium Beekvliet wil graag een bijdrage leveren om deze leerlingen een huiswerkdiscipline te laten ontwikkelen waar ze dit schooljaar, maar ook de komende jaren baat bij zullen hebben.
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het Frontisterium en zal het Frontisterium zijn gevestigd in het studiehuis. Wanneer een leerling gebruik wil maken van het Frontisterium, dient een leerling zich aan te melden en zich te conformeren aan een aantal afspraken over bijvoorbeeld de aanwezigheid en het gebruik van hulpmiddelen om te plannen en te leren. Voordat een
leerling start in het Frontisterium houdt de coördinator of een van de begeleidende docenten met de leerling en indien gewenst de ouders een intakegesprek, waarin de motivatie en leerproblematiek in kaart worden gebracht en de afspraken worden doorlopen. Met de informatie uit het intakegesprek hopen wij de leerling passende begeleiding te bieden. De inhoudelijke begeleiding van de leerlingen zal worden verzorgd door leerlingen uit de bovenbouw (leerling-begeleiders) onder toezicht van onderstaande docenten. De docenten zullen ook controleren of de afspraken worden nagekomen en de begeleiding passend is. Indien nodig zullen zij ook contact opnemen met ouders.

Het Frontisterium is op maandag tot en met donderdag geopend na de reguliere lestijd van 15.10 – 16.30 uur (bij een 40-minutenrooster start het Frontisterium om 14.10 uur). Het Frontisterium is gesloten op vrijdag en tijdens de drie proefwerkweken en schoolvakanties. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben biedt de school ook vakbegeleidingen aan. Deze staan los van het Frontisterium. Mocht de vakbegeleiding op hetzelfde tijdstip ingeroosterd zijn als het Frontisterium dan passen we de dagen waarop de leerling het Frontisterium bezoekt aan in overleg met u. Het Frontisterium is niet bedoeld als bijles voor een bepaald vak maar als ondersteuning bij het maken van huiswerk. 


Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor het Frontisterium per mail onder vermelding van de naam van uw kind en de dagen waarop hij/zij deelneemt; via dit e-mailadres kunt u ook de deelname beëindigen. Pas nadat het intakegesprek met de leerling heeft plaatsgevonden kan de leerling starten bij het Frontisterium.

Eenmaal ingeschreven voor het Frontisterium verwachten we uiteraard dat uw kind er altijd is op de dagen waarvoor u hem of haar heeft aangemeld; wilt u toch verlof vragen, dan dient uw kind dit vooraf door middel van een briefje van u aan de afdelingsleider te melden. Achteraf verlof vragen is niet mogelijk. Het uitgesproken doel van het Frontisterium is om bij leerlingen een vast huiswerkritme te ontwikkelen. Daarom willen wij u vragen uw zoon of dochter niet te snel verlof te geven: er is altijd wel iets te leren of te herhalen. Elk (onverklaard) verzuim zal door de coördinator bij u gemeld worden, zodat u uw zoon of dochter daarop kunt aanspreken.

Begeleiders en contact

Coördinator en contactpersoon:

dhr. J. van der Tempel: 
frontisterium@gymnasiumbeekvliet.nl

Begeleidend docenten:
mw. M. Vreuls
mw. E. Willems
mw. G. Jansen
mw. A. Groeneveld


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer