Jaaragenda

Hieronder publiceren we de jaaragenda, in de schoolgangen ook wel het 'calendarium' genoemd. 

Let op: in de loop van het schooljaar kunnen er wijzigingen plaatsvinden! We streven ernaar hier de meest actuele informatie te tonen.Calendarium schooljaar 2017-2018

AUGUSTUS
28  week 35

Begin schooljaar
Vergaderingen
Leerlingen vrij

29

Ontvangst leerlingen – jaaropening
KWT-periode-1 invullen

30

Start lessen schooljaar 2016-2017
Begin KWT-periode-1
Schoolfotograaf klas 1 (vanaf 9.20 uur)

31

 

SEPTEMBER
1

2

3

                                                           

4  week 36

Brugklaskamp
Start periode-1 Frontisterium (huiswerkinstituut)

5

Brugklaskamp
Voorlichting ouders/leerlingen klas 5: programma + internationalisering (19.30 uur) 

6

Brugklaskamp

7

Brugklaskamp

8

9

10

                                                           

11  week 37

Doorstart begeleiding en verbreding klas 2 en 3

12

Voorlichting ouders en leerlingen klas 6: programma (19.30 uur)

13


14


15

 

16

 

17

 

18  week 38

19

Uitlokdag creatieve vakken klas 4 (Den Bosch)

20

 

21

 

22

Personeelsdag
Leerlingen vrij

23

 

24

 

25  week 39


26

Schoolfotoraaf klas 2 t/m 6 + teamfoto
KWT-periode-2 invullen
Voorlichting ouders/leerlingen klas 4: programma + kennismaking mentoren (19.30 uur)

27

 Beekvliet Experience-1

28

 

29

Einde KWT-periode 1

30
Naar boven

 

OKTOBER
1

 

2  week 40

Begin KWT-periode 2

3

IST/SVL klas 1 (hele dag)
Ouderavond klas 3 (19.30 uur)

4


5

Excursie verbreding klas 3 ProDemos (Den Haag)
Webinar studiefinanciering voor ouders en leerlingen klas 6

6


7


8

 

9  week 41


10

Ouderavond klas 2 (19.30 uur)

11  


12

 

13

 Klas 2: Presentatieavond Project Europese Eetculturen (19.00 uur)

14

 

15

 

16  week 42

Herfstvakantie

17

Herfstvakantie

18

Herfstvakantie

19

 Herfstvakantie

20

 Herfstvakantie

21

 

22

 

23  week 43


24

Ouderavond klas 1 (19.30 uur)

25

Beekvliet Experience-2

26

25-jarig Beekvlietjubileum J. Hanenberg en G. Udo

27


28

 

29


30  week 44


31
Naar boven

Studiemiddag (40-minutenrooster)

NOVEMBER
1


2

3


4

 

5


6  week 45


7

Klas 5 les tot 13.00 uur

8

Proefwerkweek klas 5
Klas 1 t/m 4 + klas 6 les t/m 13.00 uur
Einde periode-1 Frontisterium (huiswerkinstituut)

9

Proefwerkweek / SE-week klas 1 t/m 6
Magister gesloten voor klas 1 t/m 3

10

Proefwerkweek / SE-week klas 1 t/m 6
Seniorendiner

11


12

 

13   week 46

Proefwerkweek / SE-week klas 1 t/m 6

14

Proefwerkweek / SE-week klas 1 t/m 6
Kennismakingsavond ouders groep 7 en 8 (19.30 uur)

15

Proefwerkweek/ SE-week klas 1 t/m 6
Magister vanaf 12.00 uur open voor klas 1 t/m 3

16

Correctiedag
Leerlingen vrij

17

Wiskundedag klas 5

18


19


Erasmus-B (Italië)

20  week 47

Start periode-2 Frontisterium (huiswerkinstituut)
Erasmus-B (Italië)
Studiereis Florence

21

Invullen KWT-periode 3
Resonans klas 4, 5, 6
Erasmus-B (Italië)
Studiereis Florence

22

Erasmus-B (Italië)
Studiereis Florence

23


Erasmus-B (Italië)
Studiereis Florence

24

Einde KWT-periode 2
Inlezen cijfers Magister klas 4 en 5
Voorvergadering mentoren klas 4/5
Studievoorlichting door oud-leerlingen voor leerlingen en ouders klas 4 t/m 6
Erasmus-B (Italië)
Studiereis Florence

25

 Erasmus-B (Italië)

26

 

27  week 48

Inlezen cijfers Magister klas 1, 2, 3 en 6
Begin KWT-periode-3
Voorvergadering mentoren klas 4/5
Profielweek

28

40-minutenrooster
Vergadering klas 3
Profielweek

29 

40-minutenrooster
Vergadering klas 1
Profielweek
Jet-Net Careerday

30
Naar boven

40-minutenrooster
Vergadering klas 2
Profielweek

DECEMBER
1

40-minuten rooster
Vergadering klas 6
Uitreiken rapporten klas 1 en 3
Profielweek

2

 

3

 

4  week 49

40-minutenrooster
Vergadering klas 4
Uitreiken rapporten klas 2

5

40-minutenrooster
Vergadering klas 5
Uitreiken cijferlijsten klas 6

6

Uitreiken rapporten klas 4
Beekvlietexperience-3 

7

Uitreiken rapporten klas 5

8


9

 

10


           

11  week 50

Start begeleidingen klas 1 t/m 3

12


13


14


15


16

 

17

 

18  week 51

Ouderspreekuur (middag)

19

Ouderspreekuur (avond)

20


21

Excursie Lille/Keulen klas 4
Fietszichtbaarheidsactie

22

Kerstviering

23


24

 

25  week 52

Kerstvakantie

26

Kerstvakantie
Skikamp klas 3 (Beginners hebben voorrang)

27

Kerstvakantie
Skikamp klas 3

28

Kerstvakantie
Skikamp klas 3

29

Kerstvakantie
Skikamp klas 3

30

Skikamp klas 3

31
Naar boven

Skikamp klas 3

JANUARI
1  week 1

Kerstvakantie

2

Kerstvakantie

3

Kerstvakantie

4

Kerstvakantie

5

Kerstvakantie

6

 

7

 

8  week 2

Lessen beginnen om 10.10 uur

9

10


11

12

Projectweek klas 4
Onderbouwfeest

13

 

14

 

15  week 3

Projectweek klas 1 t/m 5
Start verbreding klas 1
SE-week klas 6

16

Projectweek klas 1 t/m 5
SE-week klas 6
Invullen KWT-periode 4

17                 

Projectweek klas 1 t/m 5
SE-week klas 6

18

Projectweek klas 1 t/m 5
SE-week klas 6

19

Projectweek klas 1 t/m 5
SE-week klas 6
Einde KWT-periode 3

20

21

Erasmus+ (Schotland) 

22  week 4

Luistervaardigheid Duits
Start KWT-periode 4
Erasmus+ (Schotland)

23

Luistervaardigheid Engels
Erasmus+ (Schotland)
Informatieavond ouders klas 3 (19.30 uur)

24

Luistervaardigheid Frans
Erasmus+ (Schotland)

25

Erasmus+ (Schotland)

26

Erasmus+ (Schotland)

27

 

28

Open dag Beekvliet 13.00-16.00 uur
Thimun
Erasmus-B (Spanje)

29  week 5

Thimun
Inlezen cijfers Magister klas 6
Erasmus-B (Spanje)

30

Thimun
Erasmus-B (Spanje)

31
Naar boven

Thimun
Erasmus-B (Spanje)

FEBRUARI
1

Thimun
Erasmus-B (Spanje)

2

Thimun
Radboud Try-Out Day (vanaf 11.00 uur)
Erasmus-B (Spanje)

3

Erasmus-B (Spanje)

4


5  week 6


6

Presentatie-avond profielwerkstukken (19.00 uur)

7

Studievoorlichting leerlingen en ouders klas 4 en/of 5 (op Sint-Janslyceum

8

9


10 

        

11

 

12  week 7

Voorjaarsvakantie

13

Voorjaarsvakantie

14  

Voorjaarsvakantie

15

Voorjaarsvakantie

16

Voorjaarsvakantie

17


18

19  week 8


20

Thema-avond studiekeuze ouders klas 4 en 5 (19.30 uur)

21

Snuffelmiddag-1 (14.00-16.00 uur)
Voorlopige keuze klas 3 en 4

22

23

24


25

ISLI

26  week 9

ISLI

27

ISLI

28
Naar boven

Leerlingen klas 5 en 6 les tot 13.00 uur
Snuffelmiddag-2 (14.00-16.00 uur)

MAART
1

SE-week klas 6
Proefwerkweek klas 5
Leerlingen klas 1 t/m 4 les tot 13.00 uur
Einde periode-2 Frontisterium (huiswerkinstituut)
ISLI

2

SE-week klas 6
Proefwerkweek klas 1 t/m 5
Magister gesloten voor klas 1 t/m 3
ISLI

3


4


5  week 10

SE-week klas 6
Proefwerkweek klas 1 t/m 5
Aanmelding nieuwe leerlingen (19.00-21.00 uur)

6

SE-week klas 6
Proefwerkweek klas 1 t/m 5
Aanmelding nieuwe leerlingen (19.00-21.00 uur)

7

SE-week klas 6
Proefwerkweek klas 1 t/m 5
Aanmelding nieuwe leerlingen (15.00-16.00 uur)

8

SE-week klas 6
Proefwerkweek klas 1 t/m 5
Magister open vanaf 12.00 uur voor klas 1 t/m 3

9

Correctiedag
Leerlingen vrij
Uitweek klas 5

10

Uitweek klas 5

11

Uitweek klas 5

12  week 11

SE-week klas 6
Uitweek klas 5
Begin periode-3 Frontisterium (huiswerkinstituut)

13

SE-week klas 6
Uitweek klas 5
Beroepenavond ouders/leerlingen klas 4 (Stedelijk Gymnasium Den Bosch)

14                     

SE-week klas 6
Uitweek klas 5
Reserve-aanmeldmoment nieuwe leerlingen

15

Kangoeroewedstrijd
Uitweek klas 5

16

Inlezen cijfers Magister klas 1 t/m 3
Uitweek klas 5

17


18

 

19  week 12

Inlezen cijfers Magister klas 4 en 5 (vóór 8.30 uur)
Voorvergaderingen klas 3
Voorvergaderingen mentoren klas 4/5

20

Invullen KWT-periode-5
Voorvergaderingen klas 3
Voorvergaderingen mentoren klas 4/5

21

Voorvergaderingen klas 3

22

Muziekavond

23

Inlezen cijfers Magister klas 6
Goethe-examens B1/B2 klas 4 en 5 (schriftelijk)
Einde KWT-periode-4

24

Goethe-examens B1/B2 klas 4 en 5 (mondeling)
Delf-examen B2 klas 6 (mondeling)

25

 

26 week 13

Vergadering klas 2
40-minutenrooster
Start KWT-periode-5

27

Vergadering klas 3
40-minutenrooster

28

Vergadering klas 4
40-minutenrooster

29

Vergadering klas 1
40-minutenrooster
Overleg bovenbouwmentoren met leerlingen klas 6 + aanvraag herkansingen
Symposium Moderne vaardigheden en wetenschapsoriëntatie (16.00-20.30 uur)

30

Goede vrijdag (geen vrij)
Vergadering klas 5
40-minutenrooster
Uitreiken rapporten klas 1 t/m 4

31
Naar boven

 

APRIL
1

 

2  week 14

Tweede Paasdag

3

Uitreiken rapporten klas 5
Studiemiddag (6 lessen van 40-minuten)
Informatie-avond Rome-Griekenlandreis (19.30 uur)

4

5

SE-Herkansingen klas 6

6

SE-herkansingen klas 6

7

8

9  week 15

SE-herkansingen klas 6
Ouderspreekuur (middag)

10

SE-herkansingen klas 6
Resonans klas 4, 5 en 6
Ouderspreekuur (avond)

11


12

Brugklastoneel

13

Definitieve keuze klas 3 en 4
Thuisweek uitwisseling met Derby

14

Rome-/Griekenlandreis klas 4
Thuisweek uitwisseling met Derby

15

Rome-/Griekenlandreis klas 4
Thuisweek uitwisseling met Derby

16  week 16

Rome-/Griekenlandreis klas 4
Thuisweek uitwisseling met Derby

17

Rome-/Griekenlandreis klas 4
Thuisweek uitwisseling met Derby
Inlezen cijfers herkansingen klas 6 (uiterlijk 10.00 uur)

18

Rome-/Griekenlandreis klas 4
Thuisweek uitwisseling met Derby
Akkoordverklaring SE-cijfers klas 6
Exameninstructie + -foto klas 6

19

Rome-/Griekenlandreis klas 4
Thuisweek uitwisseling met Derby
Laatste schooldag klas 6 (LSD)

20


Thuisweek uitwisseling met Derby

21


22


23  week 17

Meivakantie

24

Meivakantie

25

Meivakantie

26

Meivakantie 

27

Meivakantie / Koningsdag

28

 Meivakantie

29

 Meivakantie

30  week 18
Naar boven

Meivakantie

MEI
1

Meivakantie

2

Meivakantie

3

Meivakantie

4

Meivakantie

5

 

6

 

7  week 19

Excursies klas 5 aardrijkskunde met klas 1
Dommelproject klas 2
Dompeldag klas 6

8

Excursies klas 5 aardrijkskunde met klas 1
Invullen KWT-periode-6
Dommelproject klas 2
Dompeldag klas 6

9

Einde KWT-periode-5
Dompeldag klas 6

10 

Hemelvaartsdag

11

Vrij

12

 

13

 

14  week 20

Disco week 1
CE wiskunde A/B/C
Start KWT-periode-6

15

CE geschiedenis
CE Frans

16 

CE Engels
Toneel

17

CE Latijn
SE scheikunde
Toneel

18

CE filosofie
CE Nederlands
Toneel

19

 

20

 

21  week 21

Tweede Pinksterdag

22

Disco week 2
CE Duits
CE Biologie
Studiemiddag (40-minutenrooster)

23

CE Grieks
CE economie

24

CE aardrijkskunde
CE natuurkunde

25


26

 

27

 

28  week 22

Disco week 3
CE kunst

29

Luxemburg klas 3

30

Luxemburg klas 3

31
Naar boven

Luxemburg klas 3

JUNI
1

Excursiedag klas 1 en 2
Luxemburg klas 3
Toetsdag klas 4 en 5

2


3

 

4  week 23

Disco week 4

5


6

Kennismaking nieuwe brugklassers
Delf-examen A1/A2/B1 klas 1, 3, 4 en 5 (schriftelijk)

7


8

Onderbouwfeest

9

Delf-examen B1 klas 4 en 5 (mondeling)

10 

                                                  

11  week 24

Disco week 5

12

Sportdag klas 1 t/m 4
Toetsdag klas 5

13

CE-uitslag 1e tijdvak
Cambridge-examen schriftelijk (CAE) klas 4
Kennismaking-2 nieuwe brugklassers

14

Cambridge-examen schriftelijk (CPE) klas 5

15

Cambridge -examen mondeling (CAE/CPE) klas 4 en 5 (OF op 16/17 juni)

16

Delf-examen A1/A2 klas 1 en 3 (mondeling) 
Cambridge-examen mondeling (CAE/CPE) klas 4 en 5 (OF op 15/17 juni)

17

 Cambridge-examen mondelijk (CAE/CPE) klas 4 en 5 (OF op 15/16 juni)

18  week 25

Disco week 6
CE 2e tijdvak (herexamens)

19

CE 2e tijdvak (herexamens)

20

CE 2e tijdvak (herexamens)
Klas 5 les tot 13.00 uur
Magister gesloten

21

CE 2e tijdvak (herexamens)
Proefwerkweek klas 5
Klas 1 t/m 4 les tot 13.00 uur
Einde KWT-periode-6
Einde periode-3 Frontisterium

22

Proefwerkweek klas 1 t/m 5

23


24

 

25  week 26

Proefwerkweek klas 1 t/m 5

26

Proefwerkweek klas 1 t/m 5

27

Proefwerkweek klas 1 t/m 4
Herkansingen klas 5

28

Proefwerkweek klas 1 t/m 4
Herkansingen klas 4 en 5
Sporttoernooi klas 1

29

Correctiedag
Inhalen toetsen
Leerlingen vrij (behalve leerlingen die toetsen moeten inhalen)
Uitslag CE 2e tijdvak (herexamens)
Gala klas 6

30
Naar boven


JULI
1

 

2  week 27

Vóór 8.30 inlezen rapportcijfers
9.30 uur: Magister open voor leerlingen
10.30-11.30 uur: Inzage cijfers
Voorvergaderingen
Vergadering klas 5

3

Vergaderingen klas 4 t/m 1 (vanaf 8.30 uur)
Boeken inleveren

4

Vergaderingen
Leerlingen vrij

5

Revisievergadering
Algemene personeelsvergadering
Diploma-uitreiking (16.00 uur)
Leerlingen vrij

6

Proclamatie
Slotdiner

7

 Start zomervakantie

8

 

20 AUGUSTUS week 34
Naar boven

Einde zomervakantie

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer