De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad van Gymnasium Beekvliet probeert op constructieve wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichting van iedere school om personeel, leerlingen en ouders inspraak te verlenen in het beleid. De Medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 7 keer per jaar met elkaar en aansluitend met de schoolleiding over uiteenlopende zaken.

Samenstelling

In het schooljaar 2017-2018 bestaat de MR uit:

Personeelsgeleding:

 

 

Mw. Van Dartel (secretaris)
Mw. Pelgrim-Mensink 
Dhr. Van der Cammen (voorzitter)
Dhr. Heesakkers
Mw. Van der Heijden

Oudergeleding:

 

Dhr. Bood

Dhr. Bezemer

Leerlinggeleding:

 

Tos Achten
Emmy Fontijne

Contact

U kunt de MR bereiken via mr@gymnasiumbeekvliet.nl

 

De notulen en andere belangrijke documenten kunt u inzien op
MR Centraal.

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer