De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad van Gymnasium Beekvliet probeert op constructieve wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichting van iedere school om personeel, leerlingen en ouders inspraak te verlenen in het beleid. De Medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 7 keer per jaar met elkaar en aansluitend met de schoolleiding over uiteenlopende zaken.

Samenstelling

In het schooljaar 2021-2022 bestaat de MR uit:

Personeelsgeleding:

 

 

Mw. Pelgrim-Mensink (secretaris)
Mw. Groeneveld
Mw. Thieme
Mw. Bastiaanssen

Oudergeleding:

 

Dhr. Edens (voorzitter)

Mw. Jambor

Leerlinggeleding:

 

Marijn Reijnders
Nikki de Bruijn

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer