Nunc Meminisse Iuvat (NMI)

Reünistenvereniging Nunc Meminisse Iuvat (kortweg NMI) van Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel is in 1988 opgericht. De doelstelling is even eenvoudig als helder: de banden tussen oud-leerlingen onderling en tussen oud-leerlingen en de school in stand houden. Het aantal leden van de reünistenvereniging bedraagt momenteel 640.

Activiteiten
Om haar doelen te bewerkstelligen brengt de Reünistenvereniging drie keer per jaar het blad Tempora Nostra uit. In dit blad verschijnen bijdragen over het oude Beekvliet en de huidige school, wetenswaardigheden over oud-leerlingen en over de activiteiten van NMI. Verder organiseert NMI allerlei andere activiteiten met hetzelfde oogmerk: de banden tussen oud-leerlingen en met de school versterken. Het meest in het oog springend is de grote reünie die eens in de 5 jaar wordt georganiseerd. Incidenteel zijn er wat kleinere, meestal sportieve activiteiten.

De eerstvolgende reünie organiseert NMI in het najaar van 2021. Informatie over deze reünie staat op www.reunistenbeekvliet.nl

Beekvliet200
In 2015 vierde Beekvliet zijn 200-jarig bestaan op grootse wijze. Tijdens de jubileumweek in oktober 2015 was op school een tentoonstelling over 200 jaar Beekvliet ingericht en werd het voor deze gelegenheid geschreven boek ‘Beekvliet 200 jaar buitengewoon’ gepresenteerd, samen met de bijbehorende documentaire. Het boek (met de documentaire op dvd) is nog steeds verkrijgbaar via www.reunistenbeekvliet.nl. Op 3 oktober was de grootste Beekvliet-reünie ooit: bijna 2000 oud-leerlingen wisten de weg naar hun oude school terug te vinden en genoten van een zeer feestelijke dag.
Foto- en filmmateriaal

Om in beeld te brengen wat er aan gegevens over Beekvliet bekend is, is NMI in 2006 gestart met een commissie ‘Beekvliet-archief’. De commissie verzamelt en ordent de collectie foto's van Beekvliet. Deze foto's en het foto- en filmmateriaal dat bijeengebracht is ten tijde van het 200-jarig jubileum zijn te vinden op www.reunistenbeekvliet.nl. Nieuw materiaal is altijd welkom via reunisten@gymnasiumbeekvliet.nl!

Bestuur

Het bestuur van NMI wordt gevormd door:

 Voorzitter: Martijn van Hulten (1986) 
 Secretaris: Vacant
 Penningmeester:   Patrick van Aarle (1993)

 Bestuursleden:

 

Thijs Braam (1973)
Kees Quinten (1967)
Sjef Smolders
Dennis Vorstenbosch (2011)

 

De redactie van Tempora Nostra bestaat uit: 

 Redactie-voorzitter:     Peter van Overbruggen (1967) 
 Eindredactie: Cees ter Stege (1980)
 Redactieleden:

Patrick van Aarle (1993)
Mirjan Boot - De Werd (1988)
Bram van Hulten (2014)
Jan Lurinks (1952)
Britt van Oorschot (2017)
Kees Quinten (1967) 
Femke Hellings (1997)

 

Het bestuur van NMI is voortdurend op zoek naar nieuwe leden en nieuwe adressen van oud-Beekvlieters; naar mensen die de redactie van Tempora Nostra of de archiefcommissie willen versterken. Interesse? Mail naar reunisten@gymnasiumbeekvliet.nl.

Lidmaatschap

De contributie bedraagt €15,- per jaar. Leden ontvangen drie keer per jaar het blad Tempora Nostra en worden uiteraard uitgenodigd voor alle activiteiten die NMI organiseert. Voor die activiteiten wordt steeds afzonderlijk een bijdrage gevraagd.

 

Voor meer informatie, voor het doorgeven van gewijzigde adresgegevens en om je aan te melden als lid kun je contact met ons opnemen via reunisten@gymnasiumbeekvliet.nl.

Contact

Reünistenvereniging NMI 

p/a Gymnasium Beekvliet
Postbus 31
5270 AA Sint-Michielsgestel
tel 073 - 5512213
Contactpersoon: Patrick van Aarle
reunisten@gymnasiumbeekvliet.nl 

 

Klein Seminarie Beekvliet 1908


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer