Symposium
Vormgeving moderne vaardigheden en wetenschapsoriëntatie 
in het voortgezet wetenschappelijk onderwijs: welke keuzes zijn er gemaakt en waarom?
 
Centraal in hedendaagse discussies over onderwijsvernieuwing in het vwo staat het begrip ‘wetenschapsoriëntatie’. Organisaties zoals de KNAW, SLO, WON, de VO-HO netwerken, de VO-raad en de Vereniging van Universiteiten zetten zich al jaren in om te bevorderen dat vwo-scholen zich meer gaan richten op de wetenschappelijke vorming van hun leerlingen, met als ideaal dat wetenschapsoriëntatie en bijbehorende 21e-eeuwse vaardigheden een vaste plaats krijgen in het curriculum. Inmiddels bestaan er al veel ‘good practices’, praktijkvoorbeelden van projecten en programma’s die zich richten op de wetenschappelijke vorming van vwo-leerlingen. Het probleem is echter dat bestaande praktijkvoorbeelden zeer uiteenlopen in hoe zij vorm hebben gegeven aan wetenschapsoriëntatie. Doel van het symposium is om scholen en docenten die zich richten op moderne vaardigheden en wetenschapsoriëntatie bij elkaar te brengen, zodat informatie, ervaringen en kennis kan worden uitgewisseld over de vraag welke keuzes er gemaakt zijn en waarom. Het symposium beoogt op deze wijze een substantiële bijdrage te leveren aan de overgang van ‘good practice’ praktijkvoorbeelden naar een ‘best practice’ leidraad voor het vormgeven van wetenschapsoriëntatie en vaardigheden op vwo-scholen. Uiteraard zullen wij hierbij ook onze eigen stappen toelichten.


Programma
Het programma van het symposium bestaat uit twee plenaire lezingen, een maaltijd, twee keer een door u te kiezen workshop en een afsluitende borrel.

16.00 uur: Opening
16.05 uur: Lezingen
18.00 uur: Maaltijd
19.00 uur: Workshops
20.30 uur: Borrel
 

Waar en wanneer
Gymnasium Beekvliet, Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel.
Donderdag 29 maart 2018.


Doelgroep

Het symposium vindt plaats in het kader van een LOF-subsidie die werd toegekend door de Onderwijscoöperatie. Tot de doelgroep van het symposium behoren in ieder geval het LOF en de Onderwijscoöperatie, de OMO-scholen en de zelfstandige gymnasia in Nederland. Daarnaast zullen ook geïnteresseerde collega’s en collega-scholen, postdoconderzoekers die werkzaam zijn in het voorgezet onderwijs en academici met relevante expertise worden benaderd om deel te nemen. 


Kosten (inclusief eten en drinken)
LOF-deelnemer*: € 40,-
Overige deelnemers: € 60,- 
*docenten die bij het LerarenOntwikkelfonds (LOF) geregistreerd staan.


Lezingen

* Lezing 1
Spreker:    Claire Boonstra, oprichter Operation Education, expert onderwijsvernieuwing en het leren van morgen
Titel: 
Wat is het goede in onderwijs en hoe komen we daar?
Inhoud:


 
Tijden veranderen en onze onderwijssystemen moeten hierbij aansluiten. Onderwijs moet iedereen voorbereiden op deze snel veranderende samenleving – en beter nog: hen vaardig maken om hun eigen toekomst vorm te geven. Doen we de juiste dingen? Het doel is om het unieke oneindige potentieel waardevol in te zetten. De manier om dat doel te bereiken is het creëren van schaalbare oplossingen, zodat iedereen daar gebruik van kan maken.


* Lezing 2
Spreker:  


Prof.dr. Jan de Lange, Emeritus Hoogleraar-Directeur Freudenthal Instituut (UU), Directeur TalentenKracht/Curious Minds; expert op o.a. de gebieden Nieuwsgierigheid en talentontwikkeling, Wetenschap en techniek, Creatief ‘out-of-the-box’ denken, Design in onderwijs
Titel: 
Talentontwikkeling: de uitdaging als cadeautje
Inhoud:
Talentontwikkeling is een trendy onderwerp, zeker ook in de context van wetenschap en techniek. Maar wat is talent eigenlijk en hoe ontwikkel je dat? Dat kan vaak spelenderwijs met verrassende uitkomsten. Klopt het dat met name jonge kinderen fantastische wetenschappers zijn: nieuwsgierig, onderzoekend, sprankelend? En zo ja, hoe kun je dat lang volhouden? De wetenschap geeft het antwoord: uitdagende problemen en veel exploreren zijn cadeautjes voor je hersens.

Na afloop van de lezingen is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie tussen spreker en publiek. In aansluiting hierop kunt u tijdens de maaltijd onder het genot van een kop soep en een broodje informeel met andere deelnemers napraten over beide lezingen.


Workshopprogramma

Na de maaltijd volgen er twee rondes met diverse workshops. U kunt voor elke ronde één workshop kiezen. Een overzicht van alle workshops vindt u hier


Inschrijving

Aanmelden voor het symposium: klik hier
 


Aanmelden voor het symposium? Klik hier!

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer