Zorg en begeleiding
Al voor de invoering van het ‘passend onderwijs’ op scholen had Gymnasium Beekvliet zorg en begeleiding aan individuele leerlingen hoog in het vaandel staan. Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs: elke leerling moet onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Voor Beekvliet is dit principe na de invoering van ‘passend onderwijs’ in 2014 onveranderd gebleven. Ons doel is om onze leerlingen in meerdere opzichten ver te brengen door ze daar waar nodig extra ondersteuning te bieden op cognitief, sociaal of maatschappelijk vlak. We maken daarbij onderscheid tussen twee vormen van ondersteuning: zorg en begeleiding. 

Onder ‘zorg’ verstaan we ondersteuning aan leerlingen met bijvoorbeeld een leer- of gedragsbeperking. We denken dan bijvoorbeeld aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, leerlingen met AD(H)D, dyslexie en dyscalculie. Ook leerlingen met gezinsproblematiek, een lichamelijke beperking of psychische problemen komen in aanmerking voor deze vorm van ondersteuning.  

De tweede vorm van ondersteuning is onze ‘begeleiding’. We bieden alle leerlingen van onze school een groot scala aan ondersteuning en trainingen ten dienste van hun onderwijskundig, persoonlijk en/of sociaal functioneren. Onder deze ondersteuning vallen het mentoraat, vakbegeleidingen, interne huiswerkbegeleiding in het Frontisterium, verbreding en trainingen gericht op studievaardigheid, faalangst en sociale vaardigheden.  

Ons zorg- en begeleidingsteam biedt op beide terreinen passende hulp aan leerlingen die dat nodig hebben. Een overzicht van alle vormen van begeleiding en zorg vindt u op deze pagina.


Het ondersteuningsprofiel
Het ondersteuningsprofiel is de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventueel extra ondersteuning die een individuele school, eventueel in samenwerking met ketenpartners, biedt. Beekvliet valt onder samenwerkingsverband VO de Meierij. Het bestuur van dit samenwerkingsverband heeft na advies van het scholenoverleg het ondersteuningsprofiel voor alle reguliere scholen binnen samenwerkingsverband VO de Meierij vastgesteld. Dit betekent dat deze scholen, en dus ook Gymnasium Beekvliet, ten minste de ondersteuning aanbieden zoals omschreven in het ondersteuningsprofiel van samenwerkingsverband VO de Meierij. Het staat de scholen daarnaast vrij extra ondersteuningsaanbod aan dit ondersteuningsprofiel toe te voegen. Het extra ondersteuningsaanbod van Beekvliet staat omschreven in het schoolzorgplan.

Zorgcoördinator

Mw. drs. F. Kaufmann
f.kaufmann@gymnasiumbeekvliet.nl

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer