Decanaat

Gymnasium Beekvliet heeft twee schooldecanen: dhr. Van Aarle (voor klas 5 en 6) en dhr. Bogaarts (voor klas 3 en 4). Voor vragen op het gebied van profiel- of studiekeuze zijn zij per mail altijd bereikbaar.

Wat doet de decaan?

Het decanaat van Gymnasium Beekvliet begeleidt de leerlingen bij hun profiel- en vakkenkeuze en, als vervolg daarop, bij hun keuze voor vervolgonderwijs. Binnen deze loopbaanoriëntatie & -begeleiding (LOB) spelen de decanen een coördinerende rol bij de totstandkoming van vak- en profieladviezen aan de leerlingen, leveren ze op diverse manieren (digitale) informatie aan die de leerling helpt in het keuzeproces, en voeren ze gesprekken met de leerlingen en desgewenst hun ouders over de te maken keuzes.

Een belangrijke rol bij de begeleiding speelt de site van het decanaat: http://app.lyceolob.nl, waar leerlingen en ouders zeer veel informatie kunnen vinden over o.a. vervolgopleidingen, open dagen, decentrale selectie en studiefinanciering. Het is een afgeschermde site; leerlingen kunnen inloggen met hun leerlingennummer, en ook ouders kunnen op deze site een inlog aanvragen om met hun kind mee te kijken. Op deze site maken de leerlingen LOB-gerelateerde opdrachten waarbij een eigen portfolio ontstaat. 

Daarnaast organiseert het decanaat diverse activiteiten in het kader van profiel- en studiekeuze, zoals een LOB-dag/-project (voor klas 3), profielkeuzevoorlichting (voor klas 3 en 4), de studievoorlichtingsavond door oud-leerlingen (voor klas 4, 5 en 6), de beroepenavond (voor klas 4, 5 en 6), schoolbezoek aan een universiteit (klas 4) en een carrière-evenement (klas 4 of 5), en een thema-avond voor ouders en leerlingen over het studiekeuzeproces (klas 4 en 5).

De decanen organiseren al deze activiteiten uiteraard in samenwerking met de mentoren van de klassen 3 t/m 6, de vakdocenten en externe partners.

Profielkeuze

Op Beekvliet wordt de profielkeuze in twee etappes gedaan: leerlingen kiezen aan het einde van klas 3 voor een stroom (natuurstroom of maatschappijstroom) en pas een jaar later, in klas 4, hun definitieve profiel en keuzevak(ken). Dit biedt de leerlingen een jaar langer de kans om te ontdekken welk profiel en welke vakken het beste bij hen passen.
In beide jaren is het keuzetraject als volgt vormgegeven:

  • Voorlichting aan leerlingen en ouders op diverse wijzen
  • Het maken van keuzeopdrachten door de leerlingen
  • Advisering door vakdocenten (februari/maart, bij tweede rapport)
  • Voorlopige keuze (februari/maart)
  • Adviesgesprekken met leerlingen en/of ouders (maart, na tweede rapport)
  • Definitieve keuze (april)