Toetsing en PTA

Toetsing

Op Beekvliet is het schooljaar opgebouwd in drie periodes. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek, leerlingbesprekingen en een rapport voor iedere leerling. In de lesweken krijgen de leerlingen een afwisseling van toetsen om te beoordelen (summatief) en toetsen om van te leren (formatief). Voor de summatieve toetsen krijgt de leerling een cijfer, welke te zien is op Magister. Op deze manier hebben zowel docenten en mentor als de ouders en leerling zelf een goed beeld van de voortgang van de leerling.

PTA

Alle toetsen die meetellen voor het examendossier zijn vastgelegd in het programma van toetsen en uitsluiting (PTA). Deze wordt elk jaar geactualiseerd.

Profielwerkstuk

Een van de verplichte onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. Dat is een bekroning van al hetgeen de leerling heeft geleerd aan kennis en vaardigheden binnen zes jaar gymnasium en het gekozen profiel. Het profielwerkstuk kan de vorm hebben van een schriftelijk verslag van een onderzoek, maar ook heel andere vormen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een documentaire. Het onderwerp van het profielwerkstuk moet in verband staan met één (of meer) van de vakken waarin de leerling in klas 6 een centraal schriftelijk eindexamen aflegt. De leerlingen werken bij voorkeur in tweetallen. De studielast voor het profielwerkstuk bedraagt minimaal 80 studielasturen per persoon. In november krijgen de leerlingen van klas 6 een week de tijd om zich volledig te richten op hun profielwerkstuk, maar de leerlingen moeten vooral ook daarbuiten hun werkzaamheden goed plannen. Het volledige traject begint in maart in klas 5 en duurt bijna een jaar. Elk duo presenteert uiteindelijk hun werkstuk aan de ouders, docenten, leerlingen en andere belangstellenden