Intermezzo - een tussenjaar

Wat is Intermezzo?

Het Intermezzojaar is een tussenjaar voor leerlingen die de basisschool ontgroeid zijn, maar nog niet klaar zijn voor de middelbare school. Vaak betreft het leerlingen die op de basisschool een jaar overgeslagen hebben en dus een jaar jonger zijn dan hun klasgenoten. Ze hebben de potentie om door te stromen naar het VWO, maar missen nog vaardigheden om als middelbare scholier te kunnen slagen. In dit tussenjaar wordt structureel gewerkt aan de ontwikkeling van hun executieve functies en sociale vaardigheden, zodat ze daarna voorbereid kunnen starten in klas 1 van het VWO.

Voor wie is Intermezzo?

Intermezzo is voor leerlingen die op de basisschool snel klaar zijn met hun taken, moeite hebben met automatiseren en vaardigheden, veel vragen stellen, eigen leerstrategieën hebben, moeilijk op zoek gaan naar alternatieven en/of het plezier in school kwijtgeraakt zijn. Hoewel de leerling het curriculum van basisschool (grotendeels) succesvol heeft afgerond, ervaart deze toch een kloof naar de middelbare school doordat bepaalde vaardigheden nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Voor een uitgebreide lijst met kenmerken, zie de toelatingscriteria.

Hoe ziet het Intermezzojaar eruit?

De Intermezzoleerlingen worden op hun eigen intelligentieniveau aangesproken en cognitief uitgedaagd door vakken zoals filosofie, programmeren en Oude talen op VWO-niveau. Daarnaast worden de kernvakken, creatieve vakken en lichamelijke opvoeding aangeboden. Tijdens de lessen wordt steeds de link gelegd tussen de vakinhoud en de vaardigheden die daarmee samenhangen. Hierbij is te denken aan luisteren naar de docent, zelfstandig werken, complexere taken uitvoeren, omgaan met tegenslagen, huiswerk plannen en maken en toetsing. In de meerdere mentorlessen per week is veel ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling.

Is Intermezzo iets voor mij?

Als je overweegt om je aan te melden voor Intermezzo, bespreken jij en je ouder(s) dat eerst met je docent en/of intern begeleider van de basisschool. Wanneer jouw school positief is over jouw aanmelding voor Intermezzo vullen jouw ouders en de docent(en) samen het aanmeldformulier en sturen relevante informatie op. Al deze gegevens worden door ons team bekeken en eventueel bespreken we alles ook tijdens een intakegesprek met jou, je ouder(s) en iemand van school. Daarna zullen we laten weten of wij denken dat Intermezzo iets voor jou is.

Informatiebijeenkomsten

Een jaar Intermezzo is minder vanzelfsprekend dan de stap naar de brugklas. Daarom organiseren we extra informatiebijeenkomsten zodat jij, je ouders en je docenten van school alle ruimte hebben om informatie in te winnen en hun vragen te stellen voordat jullie overgaan tot vooraanmelding.

Tijdens de algemene voorlichtingsmomenten van Beekvliet (Open Huis, Infoavond groep 7/8 en Open Dag) zijn we een onderdeel waar jij en je ouder(s) langs kunnen komen voor meer informatie of met vragen. Het online vragenuurtje zal volledig in het teken staan van Intermezzo: eerst vertelt één van de mentoren of coördinator in het algemeen over Intermezzo en daarna is er veel ruimte voor jullie vragen. 

Het is niet nodig om je vooraf op te geven voor één van deze informatiebijeenkomsten.

Aanmelding en toelating 2023-2024

Wanneer jij, je ouder(s) en school positief zijn over Intermezzo, kunnen ze het vooraanmeldformulier invullen. Binnen enkele weken bespreken we jouw vooraanmelding en als we denken dat Intermezzo iets voor jou is, plannen we een intakegesprek met jou, je ouder(s) en je docent(en) in met twee medewerkers van ons team Intermezzo. Tijdens dit gesprek kijken we of Intermezzo inderdaad voor jou geschikt is. 

Deze bevindingen worden besproken in de toelatingsvergadering, waarna we besluiten welke leerlingen passen bij Intermezzo. Over alle intakegesprekken die voor 17 februari hebben plaatsgevonden, wordt uiterlijk op 1 maart uitspraak gedaan. Vanaf maart geldt het principe vol = vol; je krijgt dan uiterlijk 10 werkdagen na je intakegesprek te horen of je bent toegelaten. Er is in 2023 plaats voor maximaal 18 leerlingen. Op dit moment is er nog plaats voor schooljaar 2023-2024.

Op 21 juni is er een kennismakingsmiddag voor jou en je ouder(s) zodat je alvast kunt zien met wie je volgend jaar in de klas komt. Ook ontmoet je dan je mentoren en minimentoren. In september start je het schooljaar als Intermezzoleerling op Gymnasium Beekvliet.