Intermezzo - een tussenjaar

Wat is Intermezzo?

Het Intermezzojaar is een tussenjaar voor leerlingen die de basisschool ontgroeid zijn, maar nog niet klaar zijn voor de middelbare school. Vaak betreft het leerlingen die op de basisschool een jaar overgeslagen hebben en dus een jaar jonger zijn dan hun klasgenoten. Ze zijn slim genoeg om door te stromen naar het VWO, maar missen nog vaardigheden om als middelbare scholier te kunnen slagen. In dit tussenjaar wordt structureel gewerkt aan de ontwikkeling van hun executieve functies en sociale vaardigheden, zodat ze daarna voorbereid kunnen starten in klas 1 van het VWO.

Voor wie is Intermezzo?

Intermezzo is voor leerlingen die op de basisschool snel klaar zijn met hun taken, moeite hebben met automatiseren en vaardigheden, veel vragen stellen, eigen leerstrategieën hebben, moeilijk op zoek gaan naar alternatieven en/of het plezier in school kwijtgeraakt zijn. Hoewel de leerling het curriculum van basisschool (grotendeels) succesvol heeft afgerond, ervaart deze toch een kloof naar de middelbare school doordat bepaalde vaardigheden nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Voor een uitgebreide lijst met kenmerken, zie de toelatingscriteria.

Hoe ziet het Intermezzojaar eruit?

De Intermezzoleerlingen worden op hun eigen intelligentieniveau aangesproken en cognitief uitgedaagd door vakken zoals filosofie, programmeren en Oude talen op VWO-niveau. Daarnaast worden de kernvakken, creatieve vakken en lichamelijke opvoeding aangeboden. Tijdens de lessen wordt steeds de link gelegd tussen de vakinhoud en de vaardigheden die daarmee samenhangen. Hierbij is te denken aan luisteren naar de docent, zelfstandig werken, complexere taken uitvoeren, omgaan met tegenslagen, huiswerk plannen en maken en toetsing. In de meerdere mentorlessen per week is veel ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling.

Aanmelding en toelating

Als je overweegt om je aan te melden voor Intermezzo, bespreken jij en je ouder(s) dat eerst met je docent en/of intern begeleider van de basisschool. Wanneer jouw school positief is over jouw aanmelding voor Intermezzo vullen jouw ouders en de docent(en) samen het aanmeldformulier in. De aanmelding opent op 10 februari 2022 en sluit op 1 mei.

Binnen enkele weken bespreken we jouw aanmelding en als we denken dat Intermezzo voor jou geschikt is, plannen we een intakegesprek met jouw ouder(s) en/of docent(en) in met iemand van ons team Intermezzo. Tijdens dit gesprek kijken we of Intermezzo voor jou geschikt is.

Deze bevindingen worden besproken in de toelatingsvergadering in april, waarna we besluiten welke (maximaal) 18 leerlingen gaan starten als Intermezzoleerlingen in het nieuwe schooljaar. Je krijgt uiterlijk 1 mei te horen of je bent toegelaten tot Intermezzo of niet.

In juni is er een kennismakingsmiddag zodat je alvast kunt zien met wie je volgend jaar in de klas komt. Ook ontmoet je dan je mentoren.

In september start je het schooljaar als Intermezzoleerling op Gymnasium Beekvliet.