Internationalisering

Klas 1: Xanten

De leerlingen van klas 1 gaan aan het einde van hun eerste jaar op het gymnasium een bezoek brengen aan het Romeins openluchtmuseum in Xanten. Door middel van een speurtocht met vragen en opdrachten maken ze in levende lijve kennis met de Romeinse bouwwerken en gebruiken. De dag wordt afgesloten met een middag aan een recreatieplas.

Klas 2: Aken

Aan het eind van klas 2 gaan de leerlingen op excursie naar de Duitse stad Aken (Aachen). Daar kunnen zij hun opgedane kennis van één jaar Duits eens in de praktijk brengen.

Klas 3: Luxemburg

Aan het eind van het schooljaar in juni gaan de leerlingen uit klas 3 op kamp in Luxemburg. In klas 4 volgen de leerlingen vaak niet meer les in hun eigen klas, maar in clusters. Het is dan wel zo fijn, als ze elkaar dan (nog) beter kennen. De leerlingen wandelen tijdens het kamp verdeeld in groepen naar enkele campings, waar ze 's avonds voor hun tentjes hun eigen potje koken.

Klas 4: Rome/Griekenland

Op een gymnasium mag een Rome-/Griekenlandreis niet ontbreken! Beekvliet organiseert deze reizen in april van klas 4. De leerlingen met Latijn gaan op reis naar Rome, de Caput Mundi. Uiteraard bezichtigen de leerlingen o.a. het Colosseum, het Pantheon, het Vaticaan en de San ClementeDe leerlingen met Grieks maken een rondreis door de Peloponnesos met als startpunt Athene. De bus doet o.a. Delphi, Korinthe en Epidauros aan.
Beide reizen worden in de lessen voorbereid door het lezen van authentieke Latijnse of Griekse teksten en met het volgen van hoorcolleges. Op locatie houdt elke leerling een voordracht over een door hem of haar bestudeerd onderwerp. Ongeveer tien dagen voor vertrek organiseren we een informatieavond voor de deelnemende leerlingen en hun ouders.

Klas 5: Internationalisering

Na de gemeenschappelijke Rome-/Griekenlandreis van klas 4 mogen de leerlingen nu zelf kiezen naar welk buitenland ze een reis gaan maken. De verschillende reizen worden gevoed vanuit de moderne vreemde talen, het vak geschiedenis en het verbredingprogramma van Beekvliet. Er zijn taal- en cultuurreizen naar Duitsland, Oostenrijk, Italië en Engeland, er is een geschiedenisreis naar Krakau en er is een uitwisselingsreis met een partnerschool in Derby (Engeland).

Klas 6: Ieper

Oorlog in Woorden is een nieuw samenwerkingsproject voor klas 6 tussen Duits, Engels, Frans, geschiedenis en Nederlands over de Eerste Wereldoorlog. Het gaat er bij het project om de leerlingen de meerstemmigheid van de oorlogservaring te laten ervaren: de euforie van de overwinning tegenover de bitterheid van de nederlaag of het verlies, de wedergeboorte van de natie tegenover de ondergang van een wereld van zekerheid. De individuele beleving van geweld, wreedheid, onmacht, verdriet, kameraadschap, verlies, etc. komt tot uiting in een veelheid van teksten in verschillende talen. Aan de hand van zes thema’s plaatsen de betrokken docenten literaire teksten in een historische context.
Oorlog in Woorden bestaat enerzijds uit een themadag waarin het vak geschiedenis zesmaal een context verschaft en de taalvakken deze thema's steeds van literaire diepgang voorzien, en anderzijds uit een tweedaagse excursie naar Ieper (B). De excursie bestaat uit bezoeken aan verscheidene musea, rondleidingen op slagvelden, gedenkplekken waaronder de Menenpoort en oorlogskerkhoven.

ErasmusPlus

Onze school is al enige jaren actief binnen het ErasmusPlus-programma van de Europese Unie (voorheen Comenius-project). In de periode 2017-2019 neemt onze school deel aan twee afzonderlijke internationale projecten, in samenwerking met scholen uit diverse Europese landen. Beide projecten worden financieel ondersteund door het Erasmus-fonds van de Europese Unie. Informatie over deze twee projecten vindt u op hier.

Verbreding

Leerlingen die zich extra willen verbreden op het gebied van internationalisering en contacten leggen met buitenlandse scholieren, kunnen zich aanmelden voor de The Hague International Model United Nations (THIMUN) en de International Student Leadership Institute (ISLI).