Absentie en verlof

Ziekmelden

Ouders melden ziekte van de leerling 's ochtends per mail bij de conciërge. U kunt de mail sturen naar concierges@gymnasiumbeekvliet.nl. Als het niet mogelijk is om een mail te sturen kunt u ook de school bellen. 

Wordt een leerling op school ziek, dan meldt hij/zij zich bij de afdelingsleider of mentor en vervolgens bij de conciërge; de ouders bevestigen het ziek zijn door naar school te mailen of te bellen dat de leerling veilig thuis gekomen is.

 

Medisch verlof

Een verlofaanvraag voor een bezoek aan dokter, specialist, tandarts, orthodontist en dergelijke mag u zonder tussenkomst van een afdelingsleider rechtstreeks indienen bij de conciërge. 

Dit mag voor aanvang van de afspraak per mail of middels een briefje dat u meegeeft aan uw zoon/dochter. Vermeld op de mail of het briefje tenminste: naam en klas van de leerling, datum en tijd van het bezoek, aard van het bezoek en uw handtekening.

 

Bijzonder verlof

Elk ander verlof moet door de ouders schriftelijk van tevoren worden aangevraagd bij de afdelingsleider. Dit geldt ook voor familie-aangelegenheden zoals bruiloften, uitvaarten of huwelijksfeesten. 

Voor informatie over aanvraag van meerdaags of bijzonder verlof verwijzen wij u naar het verzuimprotocol.