Over Beekvliet

Onze geschiedenis

Een groot gebouwencomplex op een enorm terrein in het zuiden van het dorp ontstond. In 1942-44 werden vooraanstaande Nederlanders door de Duitsers in het gebouw gevangen gehouden. In 1972 werd de school een zelfstandig gymnasium voor jongens en meisjes onder het bestuur van OMO. In 1978 werd een nieuw gebouw betrokken. In de periode 2020 - 2023 vond er in fases een grootschalige renovatie plaats.

We hebben in de afgelopen twee eeuwen een goede naam opgebouwd, waar we trots op zijn. In de afgelopen jaren werd deze reputatie meermaals bevestigd: in 2013 hoorde de school volgens Elsevier tot de beste elf vwo-scholen van Nederland en zowel in 2012 als over de jaren 2017-2019 kreeg Beekvliet het predicaat ‘Excellente School’. En dat predicaat werd in januari 2020 ook nog eens verlengd: daarom mogen we ons gedurende de jaren 2020-2022 en 2022-2023 een ‘Excellente School’ blijven noemen!

Olympiadeschool en Universumschool

In 2012 heeft Beekvliet het keurmerk Olympiadeschool gekregen. De Stichting Leerplan Ontwikkeling verleent dit keurmerk aan scholen die de afgelopen jaren veelvuldig aan olympiades meededen. Olympiades zijn landelijke wedstrijden voor leerlingen in de vakken aardrijkskunde, biologie, natuur-, schei- en wiskunde. Winnende leerlingen worden uitgezonden naar internationale olympiades.

In 2006 is Gymnasium Beekvliet uitgeroepen tot Universumschool door het Platform Bèta-Techniek. De school probeert het onderwijs in de exacte vakken en techniek uitdagend en eigentijds vorm te geven, zodat meer leerlingen voor een studie in die richting gaan kiezen. Zo geven we in klas 1 en 2 het vak 'science' en zijn er in klas 4 enkele vakoverstijgende projecten met onderwerpen als 'de krachtmeting' of ‘de disco’ (veiligheid, hygiëne, geluidsniveau, constructie).

Beekvliet internationaal

Op Beekvliet is er naast de regulier lestabel veel aandacht voor een breed programma internationalisering. De leerlingen kunnen bij Engels, Duits en Frans versterkt talenonderwijs volgen via de programma's van Cambridge Engels, Goethe en DELF Scolaire. Ook bieden we excursies naar Xanten en Aken in respectievelijk klas 1 en 2, het project Eetculturen in klas 2, taalexcursies naar Lille en Essen in klas 4 en -  voor veel leerlingen hoogtepunt van hun Beekvlietloopbaan - de klassieke reis naar Rome of Griekenland. In klas 5 wordt het internationaliseringsprogramma afgesloten met een buitenlandse reis: er zijn uitwisselingen met scholen in Engeland en Schotland, taalreizen naar Frankrijk en Duitsland en een geschiedenisreis naar Krakau in Polen. Ook deelname aan de Model United Nations (MUN), een simulatiespel in Den Haag, behoort tot het internationale programma. 

Daarnaast werkt Gymnasium Beekvliet met acht Europese scholen samen in twee projecten binnen het Erasmus+-programma. Via uitwisselingsprogramma's ontmoeten de leerlingen elkaar op conferenties in Spanje, Italië, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Zweden en Schotland. Beide projecten worden gefinancierd uit het Europese Erasmus-fonds. 

Het Noordbrabants Museum

Beekvliet is partnerschool van Het Noordbrabants Museum. Door intensieve samenwerking willen we met het museum educatieve programma’s opstellen die goed aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en de hoge eisen die het onderwijs stelt. Op basis hiervan kunnen straks schoolklassen een dagdeel doorbrengen in het museum waarbij zij de lesstof op een creatieve manier verwerken.