Absentie en verlof

Ziek & beter melden

Ouders kunnen een ziekmelding maken via de Magister app. 

Wanneer dat niet mogelijk/ wenselijk is zijn wij hiervoor ook telefonisch bereikbaar.

Is uw kind weer beter? Dan geeft u een betermelding door aan school. Dat kan ook via de Magister app (of telefonisch).

Wordt een leerling gedurende een schooldag ziek, dan meldt hij/zij zich bij de afdelingsleider of mentor en vervolgens bij de conciërge; de ouders bevestigen het ziek zijn door naar school te mailen of te bellen dat de leerling veilig thuis gekomen is.

 

Medisch verlof

Een verlofaanvraag voor een bezoek aan dokter, specialist, tandarts, orthodontist en dergelijke mag u zonder tussenkomst van een afdelingsleider rechtstreeks indienen via de Magister app. 

 

Bijzonder verlof

Elk ander verlof moet door de ouders schriftelijk van tevoren worden aangevraagd bij de afdelingsleider. Dit geldt ook voor familie-aangelegenheden zoals bruiloften, uitvaarten of huwelijksfeesten. 

Voor informatie over aanvraag van meerdaags of bijzonder verlof verwijzen wij u naar het verzuimprotocol.