Boeken inleveren

Op het einde van het jaar dien je jouw boeken in te leveren. Hier vind je enkele praktische zaken daarover.

Aan het einde van het schooljaar, moeten alle boeken ingeleverd worden. De datum van volgend jaar wordt nog bekend gemaakt. Het inleveren van de boeken gebeurt in de Blaula. Voor een geordend verloop dien je de route door de school te volgen. Je komt binnen bij de hoofdingang van de school en volgt daarna de borden. De boeken van school dien je als eerste in te leveren. De boeken die via Iddink ter beschikking zijn gesteld, worden daarna (samen met het door Iddink toegezonden inleverformulier) ingeleverd bij Iddink. Kijk ook bij de FAQ voor extra informatie als je bijvoorbeeld de school verlaat of als je blijft zitten.

Inleverschema

Het inleveren gaat op tijd per klas. Het schema is is nog niet bekend. Zo gauw het bekend is zal het schema hier ook getoond worden.

 

TIP: zorg dat je zowel aan het einde als aan het begin van het schooljaar een foto maakt van je Iddink boeken in verband met eventuele beschadigingen! Zo kan je Iddink laten zien in welke staat je de boeken hebt ontvangen of ingeleverd.

Boeken van school inleveren (11-7-2023)

De van school geleende boeken dienen ook ingeleverd te worden. Het gaat om de volgende boeken: 

Intermezzo
leesboeken uit de mediatheek

Klas 1
leesboeken uit de mediatheek
EN: Impact (het kan zijn dat je deze al ingeleverd hebt)

Klas 2
EN: Ready for B2 (alleen als je in klas 3 Engels regulier gaat doen)
EN: Impact (het kan zijn dat je deze al ingeleverd hebt)
leesboeken uit de mediatheek

Klas 3
EN Cambridge: Ready for C1 (alleen als je in klas 4 Engels regulier gaat doen)
leesboeken uit de mediatheek

Klas 4
EN: English Grammar in use
EN Cambridge: Ready for C1 
DU: HCE examen idioom Duits
leesboeken uit de mediatheek

Klas 5
EN Cambridge: Cambridge Objective Proficiency student’s book
DU Goethe: Goethe B2 Prüfungstraining
DU Widaf: Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch
FI: Het oog in de storm handbook 1, filosofie
FI: Het oog in de storm handbook 2, filosofie
NE: Literatuur, geschiedenis en theorie
leesboeken uit de mediatheek

Klas 6
NE: Literatuur, geschiedenis en theorie (het kan zijn dat je deze al ingeleverd hebt)
leesboeken uit de mediatheek

Voor alle klassen geldt: lever ook alle leesboeken in die je in de mediatheek hebt geleend en betaal je boetes! Dit kan met pin. Boeken die niet ingeleverd worden, worden gefactureerd!