The Hague International Model United Nations

De MUN is een conferentie, door en voor scholieren uit vele landen. Bij een MUN worden conferenties van de werkorganen van de Verenigde Naties nagebootst. De voertaal is Engels. De deelnemers spelen een rollenspel. Ze vertegenwoordigen als diplomaten een land in een nagespeelde vergadering van een commissie van de Verenigde Naties, bijvoorbeeld de Veiligheidsraad. De deelnemers onderzoeken een land, verdiepen zich in internationale vraagstukken, debatteren, schrijven resoluties en ontwikkelen oplossingen voor maatschappelijke en internationale problemen.

Meer informatie: https://foundation.thimun.org/