Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van Gymnasium Beekvliet probeert op constructieve wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichting van iedere school om personeel, leerlingen en ouders inspraak te verlenen in het beleid. De Medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 7 keer per jaar met elkaar en aansluitend met de schoolleiding over uiteenlopende zaken.

U kunt de MR bereiken via mr@gymnasiumbeekvliet.nl

Samenstelling 2022-2023

Personeelsgeleding Mw. Pelgrim-Mensink
  Mw. Groeneveld
  Mw. Thieme
  Mw. Bastiaanssen
Oudergeleding Mw. Kraan
  Mw. Jambor
Leerlinggeleding Gilian de Gunst
  Juna Groenevelt

U kunt de MR bereiken via mr@gymnasiumbeekvliet.nl