Aftrap nieuw schooljaar: verbod op de mobiel?

met Em. prof. mr. dr ir. d.d.v. a.a. J. v.d. Buurtep en zijn collega's Barry en Barry.

Het schooljaar werd gestart met een praatje van onze rector die onder andere de nieuwe docenten en personeelsleden opnoemde. Eén van deze nieuwe collega's is emeritus professor meester doctor ingenieur dichter des vaderlands anonieme alcoholist Jarco van de Buurtep. De professor heeft als schoolpsycholoog het schooljaar geopend door een korte presentatie te geven over zijn onderzoek naar de mobiele telefoon op school. Door middel van een korte Kahoot-quiz, een uitermate professioneel onderzoekinstrument, presenteerde de professor zijn bevindingen.  Bij het beantwoorden van onderzoeksvragen als "Ben je nu op school en heb je een mobieltje in je hand?" en "Als je op school zelden niet geen mobieltje mag hebben, vind je dat dan het tegenovergesteld van allerminst prettig?" beantwoordde 49 van de 50 leerlingen de vraag met "Ik weet het niet". Deze ik-weet-het-niet-antwoorden werden buiten het onderzoek gehouden waardoor uiteindelijk dus een overgroot deel van de leerlingen voor een verbod op een mobiele telefoon in de klas is.

De professor begrijpt dat het voor sommige leerlingen hier een trauma van op kunnen lopen en biedt daarom traumaverwerking aan via begeleidingstraject op het gebied van conditionering. Zoals de (door de professor bestelde) regen in de zomervakantie ervoor zorgt dat je weer zin hebt om naar school te gaan, zo zorgt elektroschoktherapie ervoor dat je een aversie tegen je mobiele telefoon krijgt. Barry en Barry gaven een demonstratie van hoe dat in zijn werk zal gaan... waarna een selfie werd genomen met de hele zaal.

Na deze ludieke demonstratie kregen de afdelingsleiders nog even het woord om de meest belangrijke informatie aan de start van het nieuwe jaar door te geven aan onze leerlingen. Morgen zullen de lessen volgens het rooster starten en is het schooljaar écht gestart.