Beekvliet wint Innovative Teaching Award voor Erasmusprojecten

Op Gymnasium Beekvliet verleggen leerlingen hun grenzen. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook wat betreft hun kennis van de wereld. Al vele jaren doet Gymnasium Beekvliet mee aan het Erasmus+ programma, een EU-programma dat samenwerking tussen verschillende Europese scholen stimuleert. Heel veel Beekvlietleerlingen hebben al buitenlandse leeftijdgenoten leren kennen en gezamenlijk gewerkt aan projecten. via uitwisselingen met partnerscholen in andere landen.

Binnen het Erasmusprogramma heeft Gymnasium Beekvliet een Erasmus Innovative Teaching Award gewonnen voor het project “Reducing barriers to learning and promoting inclusion and motivation through peer support”. Dit project werd samen uitgevoerd met de partnerscholen Sandagymnasiet (Zweden), KGS Waldschule (Duitsland) en Trinity Academy (Schotland). Tijdens een feestelijke ceremonie in Brussel werd deze prijs uitgereikt. 

Barrières in het leren

Het project richtte zich op moeilijkheden die leerlingen in hun leerproces op school kunnen ervaren, door uiteenlopende redenen. Het doel was om verschillende oorzaken van zogenaamde  "barriers to learning"  (zaken die het leren van leerlingen bemoeilijken) te identificeren en daarvoor mogelijke oplossingen te creëren. Eén idee ging uit van “peer support", oftewel: het idee dat leerlingen elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Hier is al veel aandacht voor in de onderwijswereld, maar nu werd vanuit de positie van de leerling naar dit onderwerp gekeken, om te zien welke rol leerlingen onderling kunnen spelen in het vinden en verder ontwikkelen van verbeteringsmogelijkheden.

Mini-mentoren: leerlingen helpen elkaar

Uit dit project zijn verschillende initiatieven naar voren gekomen, waaronder het systeem van buddies/mini-mentoren. In dit systeem begeleiden leerlingen uit klas 5 nieuwe brugklassers tijdens hun eerste jaar op Gymnasium Beekvliet. Zij maken hen vertrouwd met hun nieuwe omgeving, beantwoorden vragen, geven tips, en helpen bepaalde problemen op te lossen. 

Verantwoordelijkheid, creativiteit en initiatief

Gymnasium Beekvliet blijft zich actief inzetten om haar leerlingen de kans te blijven bieden om contact te leggen met buitenlandse leeftijdgenoten en samen met hen te werken aan belangrijke projecten. Onder andere via het Erasmusprogramma. Daarbij wordt vooral een beroep gedaan op hun gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid, creativiteit, initiatief, doorzettingsvermogen en communicatievaardigheden. 

Over de European Innovative Teaching Award

De European Innovative Teaching Award wordt jaarlijks uitgereikt om excellente voorbeelden van onderwijs onder de aandacht te brengen binnen het Erasmus+ programma. Het is een waardering voor het werk van docenten en scholen die betrokken zijn bij Europese samenwerkingsprojecten. De award  is bedoeld voor innovatieve manieren van onderwijzen en leren die zich richten op nieuwe uitdagingen voor het onderwijs in Europa in een snel veranderende wereld. Het initiatief richt zich op niet alleen op basis- en voortgezet onderwijs, maar ook op voorschools onderwijs en beroepsonderwijs.

Meer informatie kunt u vinden via de website van ITA.

 

-

 

-