De projectdagen zijn begonnen!

Voor Intermezzo staan de projectdagen in het teken van oude talen en verhalen. Op maandag bereiden ze op school de excursie van dinsdag voor, met verhalen en toneel. Op dinsdag gaan ze op excursie naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Op woensdag maken ze op school kleitabletten en ronden ze de projectdagen af.
Klas 1 krijgt een kennismaking met ‘burgerschap’. Op maandag starten ze op school met de hele groep met het boek “De tunnel” van Anna Woltz. Herkennen en identificeren zijn hierbij kernbegrippen. Leerlingen krijgen achtergrondinformatie over burgerschap en gaan zelf op ‘ontdekkingsreis’ in groepen in de Beekvlietboerderij.

Klas 2 werkt deze week aan het Dommelproject. De leerlingen werken een deel van de tijd op school, een deel in het museum Halder (geschiedenisopdracht) en een deel aan de Dommel. De vakken die aan dit project meewerken zijn Aardrijkskunde, Geschiedenis, Science, Biologie en Wiskunde.

Klas 3 gaat zich verdiepen in watermanagement. Ze maken diverse aan water gerelateerde opdrachten (zoals over de Markerwadden), gaan op dinsdag naar Fort Sabina en Willemstad en ze werken deze dagen ook aan hun Excelvaardigheden. Dit alles verwerken ze in een presentatie waar ze woensdag mee afsluiten.

Voor klas 4 Maatschappijstroom betekent dit dat ze zich gaan verdiepen in het thema “Nederland in 2070”. De klimaatverandering, de energietransitie, het biodiversiteitsherstel en de aanpak van het woningtekort vragen om grote ruimtelijke ingrepen in Nederland. Vanuit verschillende scenario’s verdiepen leerlingen zich in de toekomst van Nederland. De leerlingen presenteren hun bevindingen in een zelfgemaakte infographic en voeren hier een debat over.

Klas 4 Natuurstroom voert dit jaar de try-out uit van het project Noodopvang. Dit vanuit Binas en Wiskunde opgezette project laat de leerlingen nadenken over drinkwater, hygiëne en geluid in een noodopvanglocatie. Op maandag starten ze met een brainstorm en vervolgens het kijken van de film “The Swimmers”. Daarna gaan ze in groepjes aan de slag met praktische opdrachten. 

Klas 5 heeft net voor de meivakantie uitleg over hun profielwerkstuk gekregen. Naast brainstormsessies over hun onderwerp en literatuuronderzoek zullen er deze week diverse workshops georganiseerd worden zoals “Inspiratie voor onderzoek”, "Hoe formuleer ik een heldere onderzoeksvraag?". Op verschillende momenten zullen de groepjes elkaar kritisch moeten bevragen over hun keuzes. 
Klas 6 maakt deze dagen examens. Op maandag geschiedenis en natuurkunde, op dinsdag grieks en economie en op woensdagmiddag Nederlands. Wij wensne hen veel succes!