Geslaagde projectweek

Afgelopen week waren er geen reguliere lessen, maar gingen alle leerlingen van klas 1 t/m 5 aan de slag met uiteenlopende projecten. Klas 6 maakte deze week hun laatste examens uit het eerste tijdvak.

Doel van deze projectdagen is dat leerlingen kunnen werken aan hun vaardigheden. Belangrijk daarbij zijn met name de vaardigheden samenwerken, presenteren, verslagleggen en diverse onderzoeksvaardigheden. De projectdagen zijn voor elke jaarlaag aan een ander onderwerp gekoppeld.

Zo heeft klas 1 met Lego verhalen en mythen verbeeld. Ze begonnen klein met het uitbeelden van een held, een vakantiebestemming of een boek dat ze gelezen hadden. Na de introductie van verschillende klassieke mythes met de bijbehorende kenmerken is dit uitgebreid naar verhalen. Deze verhalen werden op woensdag aan elkaar gepresenteerd. Het Brabants Dagblad schreef er ook een artikel over.

klas 1

 

Klas 2 kreeg een onverwacht uitstapje naar het Openluchtmuseum in Arnhem. De daaropvolgende dagen hebben ze zicht verdiept in het maken van een nieuwsbericht. In iedere klas zijn vijf groepen gevormd die elk één van de volgende onderwerpen hebben bestudeerd: actualiteit, oorlog, sport, klimaat en entertainment. De laatste dag hebben de leerlingen met hun opgedane kennis een nieuwsitem gemaakt en dat aan hun klas gepresenteerd.

klas 2

Watermanagement was het onderwerp voor klas 3. Een uitstapje naar “This is Holland”, waarbij ze Nederland door de tijd heen van boven gaan zien, en aansluitend naar het Waterliniemuseum past hier goed bij. Op dinsdag hebben de leerlingen aan opdrachten die aansluiten bij de excursies gewerkt en kwam een spreker van het Waterschap langs. Op woensdag werd het watermanagement bekeken van uit economisch, natuurkundig en aardrijkskundig oogpunt. De opgedane kennis is toegepast bij het project De Marker Wadden en werd aan het eind van de dag aan elkaar gepresenteerd.

klas 3

Klas 4 met de richting Maatschappijstroom heeft zich verdiept in de situatie in Oekraïne. Dit onderwerp is vanuit verschillende kanten benaderd door de leerlingen. Zo zijn er historische, economische en aardrijkskundige aspecten aan bod gekomen tijdens de projectdagen. Het eindproduct was per tweetal een essay.

Klas 4 met de richting Natuurstroom heeft in het BiNaS-gebouw in groepjes onderzoek gedaan aan de module “Sportanalyse”. Dit betekent dat zij zich in onderwerpen uit de biologie, natuurkunde en scheikunde hebben verdiept. Ze hebben bijvoorbeeld gemeten hoeveel vermogen je spieren leveren op een fitness-apparaat. Aan elk van de onderwerpen hebben ze één dag gewerkt.

klas 4

Voor klas 5 waren deze dagen een goede gelegenheid om een start te maken met hun profielwerkstuk. Er waren diverse workshops te volgen, bijvoorbeeld over het opstellen van een goede onderzoeksvraag en bronnenonderzoek. Er waren verschillende momenten waarop de groepjes elkaar kritisch konden bevragen over hun keuzes. Op dinsdag was er in de Via een vragenuurtje, waarbij de leerlingen aan een groot aantal vakdocenten vragen konden stellen om zo stappen te kunnen zetten bij het formuleren van de onderzoeksvraag. Op woensdagmiddag hebben de leerlingen hun plannen en voorlopige onderzoeksvraag gepitcht voor de groep.

klas 5