Informatie-bijeenkomst Rome/Griekenland klas 5

Op dinsdag 27 september vond de ouderavond voor klas 5 plaats. Eén van de onderwerpen was de klassieke reis welke over een aantal weken gaat plaatsvinden. Hieronder vindt u de presentaties van dhr. Essens en dhr. Van der Tempel.