Oorlog in woorden

Vandaag en morgen vindt, voor het eerst in vier jaar, de volledige editie van Oorlog in Woorden plaats. Het is een prachtig vakoverstijgend project voor én met klas 6, waarin docenten van de vakken Duits, Engels, Frans, Geschiedenis en Nederlands hun enthousiasme en krachten bundelen.

Oorlog in Woorden is een project dat betrekking heeft tot de Eerste Wereldoorlog. De secties Geschiedenis, Nederlands, Engels, Duits en Frans bundelen hun kennis en enthousiasme voor dit project. ‘Oorlog in Woorden’ bestaat uit een themadag en een excursie naar Ieper (België).

De Eerste Wereldoorlog wordt wel de oercatastrofe van de twintigste eeuw genoemd. Veel tendensen, ideeën en ideologieën vinden weliswaar hun oorsprong voor de Grote Oorlog, maar ontegenzeggelijk heeft de oorlog gewerkt als een krachtig katalysator. Communisme, fascisme, eugenetica, de problemen rond het Midden-Oosten en twijfel over de liberale democratie en de waarde en waarden van de westerse cultuur kwamen in een stroomversnelling terecht. De Eerste Wereldoorlog liet ook een indrukwekkende erfenis in de vorm van inmiddels klassiek geworden literatuur na.


De komende maanden zullen de Grote Oorlog en de literatuur die daaruit voortgekomen is ook deel uitmaken van lessen en schoolexamens. Aan de hand van zes thema’s plaatsen de betrokken docenten literaire teksten in een historische context. Het gaat erom de leerlingen de meerstemmigheid van de oorlogservaring te laten ervaren: de euforie van de overwinning tegenover de bitterheid van de nederlaag of het verlies, de wedergeboorte van de natie tegenover de ondergang van een wereld van zekerheid. De individuele beleving van geweld, wreedheid, onmacht, verdriet, kameraadschap, verlies, etc. komt tot uiting in een veelheid van teksten in verschillende talen.