Projectweek

Van 13 t/m 15 november zijn er geen reguliere lessen en gaan alle leerlingen van klas 1 t/m 6 en Intermezzo aan de slag met uiteenlopende projecten. De leerlingen werken deze dagen aan hun vaardigheden, zoals samenwerken, presenteren, debatteren, verslagleggen en diverse onderzoeksvaardigheden. De projectdagen worden voor elke jaarlaag aan een ander onderwerp gekoppeld.

 

Intermezzo zet zich deze dagen in voor een goed doel, namelijk Sintvoorieder1. Op woensdagmiddag sluiten zij de activiteiten af met een markt waar ouders, andere jaarlagen en personeel ook welkom zijn.

Klas 1 gaat ook dit najaar aan de slag met Lego. Met deze steentjes vertellen zij een verhalen en mythes. Ze gaan ook inspiratie opdoen bij de Brueghel-tentoonstelling in Den Bosch.

Klas 2 gaat leren ze wat 'nieuws' nu eigenlijk is en krijgen ze te maken met de dilemma's waar journalisten dagelijks voor staan. Zij gaan een dag naar de Beekvlietboerderij en naar Beeld&Geluid voor een workshop over fake news.

Klas 3 gaat naar Den Haag voor een bezoek aan de Tweede Kamer, Keuzes maken, verkiezingen en het debatteren daarover staat deze dagen centraal.

Klas 4, M-stroom gaat het onderwerp “wereldorde” vanuit verschillende aspecten benaderen. Ze gebruiken hiervoor de Thimun-opzet. De leerlingen gaan debatteren en zij schrijven een essay. Ze zijn drie dagen op de Beekvlietboerderij en hebben daarnaast een jaarlaagbreed sportuur.

Klas 4, N-stroom zal in het BiNaS-gebouw onderzoek gaan doen met het project Sportanalyse. Ze leren een hypothese en een gedetailleerd werkplan op te stellen, onderbouwd met rekenwerk. Ook leren ze een meetinstallatie te bouwen, testen en verbeteren. Ook zij hebben een jaarlaagbreed sportuur.

Klas 5 houdt een externe oriëntatie. Zij gaan op universiteiten kijken en meelopen, lopen stage bij een voor hen interessant bedrijf of instelling. Daarnaast kunnen zij ook een of meerdere dagen een maatschappelijke stage lopen.

Klas 6 is de hele week bezig met de profielwerkstukken.

Het wordt weer een fantastische week! 🤩

Projectweek