Versterkt talenonderwijs

Engels: Cambridge

De prestigieuze Universiteit van Cambridge heeft voor wie Engels niet de moedertaal is een English Language Assessment opgezet, dat wereldwijd erkend wordt. Ruim 20.000 werkgevers, universiteiten en ambassades accepteren de Cambridge-certificaten als bewijs van behaalde vaardigheden in de Engelse taal. Wie de examens van dit assessment haalt, vergroot daarmee de toekomstmogelijkheden op studeren of werken in het buitenland, bijvoorbeeld in Engeland, Canada, de Verenigde Staten en Australië. Gymnasium Beekvliet biedt alle leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan Cambridge Engels.

In klas 1 en 2 volgen de leerlingen lessen versterkt Engels, die erop gericht zijn om het mogelijk te maken vanaf klas 3 Cambridge Engels te volgen. In april kiezen de leerlingen van klas 2 of zij daadwerkelijk in klas 3 willen beginnen aan Cambridge Engels, of liever de reguliere lessen willen volgen. De ouders krijgen hierover in april een informatiebrief. 

Omdat de lessen een intensieve voorbereiding op de examens voor het First Certificate in English (klas 3, niveau B2) en Advanced Certificate in English (klas 4, niveau C1) van de Universiteit van Cambridge zijn, wordt deze cursus pas geadviseerd bij een gemiddelde van een 7,5 of hoger op het tweede rapport voor Engels. Het is mogelijk na klas 3 over te stappen op regulier Engels. In klas 3 zijn de drie lesuren voor Engels gericht op vaardigheidstraining en er wordt met een ander lesboek gewerkt dan bij regulier Engels. Het tempo van de lessen ligt hoog en er wordt een hoge mate van inzet en motivatie van de deelnemers verwacht. In klas 4 krijgen leerlingen die het Cambridge-programma volgen één uur in de week meer les dan bij regulier Engels. Vanaf klas 5 volgen alle leerlingen op voorbereiding op de schoolexamens en het centraal schriftelijk examen regulier Engels; het blijft in klas 5 echter mogelijk om extra Cambridge-lessen te volgen voor leerlingen die ook het Proficiency Certificate (niveau C2) willen halen. De drie certificaten worden wereldwijd erkend.
Let op: aan de Cambridge-examens zijn kosten verbonden (de lessen zijn gratis); voor de kosten verwijzen wij u naar de schoolgids.

 

Frans: DELF

Het DELF is een officieel diploma, geleverd door het Franse Ministerie van Onderwijs. Kandidaten buiten Frankrijk kunnen hiermee hun vaardigheden van de Franse taal waarborgen. In Nederland is de Institut Français het officiële examencentrum als het gaat om het organiseren en het afleggen van de DELF-examens op niveau A1 tot B2.

In klas 1 of 2 kan het A1-examen afgelegd worden, in klas 3 kunnen leerlingen examen op A2-niveau doen, in klas 4 of 5 op B1-niveau en in klas 6 kunnen leerlingen B2-examen doen. Een B2-certificaat van DELF biedt de mogelijkheid om aan een Franstalige universiteit te studeren. Er zijn al leerlingen van Beekvliet via dit taalprogramma toegelaten tot een Franstalige opleiding. 

Per sessie vindt het examen plaats over twee dagen. Op woensdag vinden op de eigen school de schriftelijke onderdelen van het examen plaats: compréhension de l’oral, compréhension des écrits, production écrite. Het mondelinge examen (production orale) wordt extern op zaterdag afgenomen. Wanneer de kandidaat staat ingeschreven voor één van de niveaus, kan dit niet meer worden aangepast. De niveaus staan tijdens de examinering los van elkaar. Als er bijvoorbeeld een examen op niveau B1 wordt gedaan, moet de leerling voldoen aan de eisen van dat examen. Hij kan niet, als hij niet voldoet, op een lager niveau beoordeeld worden. Per vaardigheid zijn 25 punten te halen. Een leerling is geslaagd als hij minimaal 50 punten haalt mits hij per vaardigheid minstens 5 punten heeft gescoord. 

Deelname wordt alleen geadviseerd wanneer de vakdocent Frans de indruk heeft dat de leerling voldoende capaciteiten heeft voor alle vaardigheden.

Aan het volgen van dit programma zijn examenkosten verbonden (zie schoolgids). Tegen de tijd dat leerlingen examen moeten doen (medio juni) zijn er per niveau twee extra lessen (gratis).

Duits: Goethe

Gymnasium Beekvliet maakt deel uit van het netwerk van scholen waar het mogelijk is om een Goethe-certificaat te behalen. Het Goethe-Institut is het wereldwijd actieve, culturele centrum van de Bondsrepubliek Duitsland en is in het leven geroepen om de kennis van de Duitse taal in het buitenland te ontwikkelen en internationale culturele samenwerking te onderhouden. De certificaten van deze door de Duitse staat gefinancierde instelling genieten grote internationale bekendheid en met de juiste vooropleiding kan een student aan menig universiteit in Duitsland beginnen zonder een voorbereidende taalcursus.

Voor een Goethe-certificaat wordt een kandidaat in het Duits getoetst op zijn kennis van de Duitse taal. Elk van de vier vaardigheden (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid) wordt op hetzelfde niveau geëxamineerd en weegt even zwaar mee. Leerlingen uit klas 4 die deelnemen aan het programma leggen het B1-examen af en in klas 5 bereiden ze zich voor op het B2-examen, het niveau waarop men toegang kan krijgen tot opleidingen aan Duitstalige universiteiten. De examens leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid worden op Beekvliet zelf afgenomen. Een gecertificeerde examinator van het Goethe-Institut neemt extern het examen spreekvaardigheid af. De examens vinden in de tweede helft van het schooljaar plaats; de examendata komen in overleg met het Goethe-Institut tot stand en zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar kenbaar worden gemaakt.

De extra lessen, die één keer per week buiten de reguliere lessen Duits om gepland worden, worden geheel in de doeltaal gegeven. Van de leerlingen wordt dan ook verwacht dat ze tijdens deze les in het Duits communiceren. Per leerling wordt gekeken of deelname aan het Goethe-programma zinvol is: we adviseren pas deelname bij minimaal een 7 voor Duits en wanneer de vakdocent Duits de indruk heeft dat de leerling voldoende capaciteiten heeft voor alle vaardigheden. Het keuzemoment vindt tegen het einde van klas 3 plaats.

Let op: aan de Goethe-examens zijn kosten verbonden (de lessen zijn gratis); voor de kosten verwijzen wij u naar de schoolgids.