Erasmus+

Reducing barriers to learning and promoting inclusion and motivation through peer support

Wat houdt het project in?

Diverse leerlingen ervaren door vaak uiteenlopende redenen moeilijkheden tijdens het leerproces op school. Ons project heeft als doel om verschillende oorzaken van deze "barriers learning"of  te identificeren en daarvoor mogelijke oplossingen te creëren, o.a. gebaseerd op “peer support", oftewel het idee dat leerlingen elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Hoewel hier al veel aandacht voor is in de onderwijswereld gaat het er in dit project om, om vanuit de positie van de leerling naar dit thema te kijken en om te zien welke rol leerlingen kunnen spelen in het vinden en verder ontwikkelen van verbeteringsmogelijkheden.

Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van een week in twee jaar, elk gehouden op één van de partnerscholen. De partnerscholen tijdens dit project zijn:

KGS Waldschule in Schwanewede, Duitsland 
Sandagymnasiet in Huskvarna, Zweden 
Trinity Academy in Edinburgh, Schotland 
- Gymnasium Beekvliet

De bezoekende partnerscholen vaardigen per bijeenkomst steeds ongeveer tien (nieuwe) leerlingen af, terwijl alle deelnemende leerlingen van de ontvangende school bij de bijeenkomst betrokken zijn. Op die manier nemen bij elke bijeenkomst steeds vijftig tot zestig leerlingen deel. Bij elke bijeenkomst worden zij verdeeld in groepen met een vertegenwoordiging uit ieder land. Voor meer informatie over het project en de activiteiten van de andere deelnemende scholen, zie ook de algemene website van dit ErasmusPlus-project.

 

Hoe zien de leerlingbijeenkomsten eruit?

Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben de deelnemende leerlingen al de nodige voorbereidingen gedaan. Ter plekke is er tijd om met de groep, op basis van die voorbereidingen, uitgebreid met elkaar over het onderwerp te discussiëren, een aantal voor het thema relevante instellingen te bezoeken, concrete voorstellen en oplossingen te bedenken, deze samen te brengen en tenslotte deze uit te werken in een mooie presentatievorm en een zogenaamde “toolkit” (concrete handvatten die voor de scholen kunnen dienen als basis voor concrete acties). De resultaten worden op die manier onderling uitgewisseld en dit biedt ook de mogelijkheid om deze oplossingen te delen met anderen. Daarnaast worden er tijdens het programma een of meer gerelateerde workshops aangeboden.

Om de leerlingen elkaar zo goed mogelijk te laten leren kennen vormt een uitgebreid sociaal programma een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst en verblijven de gasten in een gastgezin (bij de ontvangende leerlingen). Dit verblijf biedt de leerlingen ook de mogelijkheid om de lokale cultuur, gewoontes en gebruiken beter te leren kennen.

Bekijk ook de andere projecten van Eramus+ op onze website.