Erasmus+

Wat houdt het project in?

Jongeren van tegenwoordig groeien op in een wereld waarin zij voor grote uitdagingen komen te staan. Een daarvan is het opbouwen van een maatschappij waarin duurzaamheid in al zijn aspecten een zeer belangrijke rol speelt. Naast de vele technologische ontwikkelingen, die hieraan bijdragen, zal een verandering in gedrag essentieel zijn. Naast het veranderen van het eigen gedrag vormt het stimuleren van de gedragsaanpassing bij anderen een belangrijke pijler. Het is echter duidelijk dat de meningen over wat gedaan moet worden sterk uiteenlopen. Daarom is begrip en waardering voor de overwegingen, meningen en beweegredenen van mensen met andere, tegenovergestelde standpunten, belangrijk om te komen tot een gezamenlijke weg voorwaarts. Een open vizier en uitgaan van overeenkomsten is belangrijker dan het wijzen op de verschillen. 
Dit project probeert de leerlingen “drivers of change” te maken die zowel hun eigen gedrag als dat van hun omgeving (m.n. hun leeftijdsgenoten) proberen in positieve zin te veranderen. 
Binnen het project wordt door iedere deelnemende school specifiek aandacht besteed aan een van de volgende vier gebieden:

Het programma bestaat in principe uit vier leerlingbijeenkomsten van een week gedurende twee jaar, elk gehouden op één van de partnerscholen. Door de corona-situatie, waarin niet gereisd kon worden, is echter een aantal online bijeenkomsten toegevoegd.

Voor alle informatie over het project, de deelnemende scholen en de programma’s en de resultaten van de leerlingbijeenkomsten zie ook de project webpage:  https://erasmus2020sustainability.wordpress.com/

Daarnaast kan informatie gevonden worden op: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/reframing-perspectives-sustainability/twinspace/pages

Hoe zien de leerlingbijeenkomsten eruit?

De bezoekende partnerscholen vaardigen per bijeenkomst steeds ongeveer tien (nieuwe) leerlingen af, terwijl alle deelnemende leerlingen van de ontvangende school bij de bijeenkomst betrokken zijn. Op die manier nemen bij elke bijeenkomst steeds vijftig tot zestig leerlingen deel. Bij elke bijeenkomst worden zij verdeeld in groepen met een vertegenwoordiging uit ieder land.  

Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben de deelnemende leerlingen al de nodige voorbereidingen gedaan. Ter plekke is er tijd om met de groep, op basis van die voorbereidingen, uitgebreid met elkaar over het onderwerp te discussiëren, een aantal voor het thema relevante instellingen te bezoeken, concrete voorstellen en oplossingen te bedenken, deze samen te brengen en tenslotte deze uit te werken in een mooie presentatievorm en een zogenaamde “toolkit” (concrete handvatten die voor de scholen kunnen dienen als basis voor concrete acties). De resultaten worden op die manier onderling uitgewisseld en dit biedt ook de mogelijkheid om deze oplossingen te delen met anderen. Daarnaast worden er tijdens het programma een of meer gerelateerde workshops en/of lezingen aangeboden.

Om de leerlingen elkaar zo goed mogelijk te laten leren kennen vormt een uitgebreid sociaal programma een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst en verblijven de gasten in een gastgezin (bij de ontvangende leerlingen). Dit verblijf biedt de leerlingen ook de mogelijkheid om de lokale cultuur, gewoontes en gebruiken beter te leren kennen.

Online bijeenkomst 16 dec 2020

Het thema van deze bijeenkomst was: jezelf bewust zijn van cultuurverschillen en de kennis van deze verschillen meenemen in de communicatie met anderen. Daarom lag in deze bijeenkomst de focus op het leren kennen van elkaar en elkaars culturen. Om dit te bereiken werden eerst de volgende vragen in international groepen besproken: 1) is je eigen cultuur meer strict of vrij en flexible? 2) is je eigen cultuur qua feedback geven meer direct of indirect? 3) is je eigen cultuur qua leidinggeven hiërarchisch of niet?

Om elkaars achtergrond nog meer te leren kennen werden daarna groepsdiscussies gehouden waarin de leerlingen van de verschillende landen en scholen elkaar bevroegen over hun school, hun stad en eigen leefomgeving en het land waarin ze woonden. De meest opvallende uitkomsten uit de discussies warden gezamenlijk besproken. Het bleek vooral duidelijk dat er naast de verwachte verschillen met name ook veel overeenkomsten waren tussen de leeftijdsgenoten uit verschillende landen.

 

​Gastles Sustainable Development Goals 20 mei 2021

“Hoe kunnen we ons leven, ons land en de wereld als geheel duurzamer inrichten zodat de welvaart en het welzijn voor toekomstige generaties blijvend kan worden gegarandeerd?” De Verenigde Naties hebben een lijst van in totaal 17 Sustainable Development Goals gedefinieerd om dit doel te bereiken. 
In dat kader verzorgde Puck Groote Schaarsberg, oud-leerling van Beekvliet, samen met een aantal mede-studenten op 20 mei een gastles over dit onderwerp (“The world’s largest lesson”). Zij deden dit als lid van AIESEC, een organisatie die internationale uitwisselingen en projecten voor studenten organiseert. Tijdens de gastles werd de leerlingen op interactieve duidelijk gemaakt dat zij vonden dat bepaalde acties voor het bevorderen van duurzaamheid van groot belang zijn, maar dat er een duidelijk verschil was tussen wat zij vonden en wat zij daadwerkelijk deden. Conclusie: je weet wel wat goed is, maar doe je het dan ook zelf? Vervolgens werd de leerlingen gevraagd om een van de SDG’s te kiezen en een mindmap te maken: wat kan er op school aan dit SDG worden gedaan? Dit leidde tot diverse creatieve ideeën. 

-

Leerlingbijeenkomst Liceo Bagatta (Desenzano del Garda, Italië) 3-10 nov 2022

Hoe verminderen we de hoeveelheid afval? En hoe kunnen we zoveel mogelijk afval recyclen? Belangrijke duurzaamheidsthema’s van deze tijd. Uitdagingen die om internationale oplossingen en samenwerking vragen. Daar draait het om binnen het internationale Erasmusproject Reframing perspectives on sustainability. Een groep leerlingen van Beekvliet uit klas 5 ging in Desenzano del Garda met leeftijdsgenoten uit Italië, Schotland en Duitsland aan de slag om na te denken over manieren om afval scheiden en recyclen onder de aandacht te brengen. In meer moderne termen: hoe kweek je meer awareness rondom dit thema? De Beekvlietleerlingen verkenden de ‘afvalpraktijk’ met ruim 40 andere leerlingen van partnerscholen uit Italië, Duitsland en Schotland. Hoe werkt de afvalverwerking in elk land? En tijdens excursies leerden ze over verschillende afvalverwerkende bedrijven. Hoe wordt afval een grondstof voor nieuwe producten? Dit heeft geleid tot een serie video’s waarin afvalverwerking en –-recycling vanuit diverse invalshoeken wordt bekeken. Aan het eind van de week werden deze, in aanwezigheid van de burgemeester van Desenzano, gepresenteerd in het stadhuis. Naast het werk rond dit duurzaamheidsthema was er natuurlijk ook tijd om elkaar en de plaatselijke cultuur goed te leren kennen. De leerlingen verbleven in Italiaanse gastgezinnen, ze bezochten Verona, gingen samen sporten en organiseerden een spetterend slotfeest. 6

De laatste Erasmus+ uitwisseling, naar Edinburgh (Schotland) 4-11 feb 2023

Als laatste uitwisseling binnen het Erasmus+ project “Reframing persectives on sustainability” zijn er in de week van 4 t/m 11 februari 2023 tien Beekvlietleerlingen afgereisd naar Trinity Academy in Edinburgh, Schotland.

De reis was de laatste uitwisseling tussen Duitse, Italiaanse, Schotse en Nederlandse leerlingen in dit project. Tijdens deze week werd er door de leerlingen in internationale groepen gewerkt aan het thema “Plastics”. 

Ook dit deel van het project werd thuis door de deelnemende leerlingen voorbereid, door te inventariseren hoeveel van de dagelijkse gebruiksartikelen er van plastic zijn gemaakt. Ook moesten de leerlingen proberen om tijdens een normale dag zo weinig mogelijk plastics te gebruiken. De deelnemende leerlingen moesten ieder voor zich een collage maken over deze twee opdrachten. De collages zijn vervolgens gebruikt als introductie op het onderwerp, tijdens de eerste schooldag op de Trinity Academy.

Om de stad Edinburgh en de Schotse cultuur beter te leren kennen werd op zondag een bezoek gebracht aan het openlucht museum “The Royal Castle”, waarin de geschiedenis van Schotland wordt getoond met exposities in de gebouwen. Tijdens een stadswandeling over “The Royal Mile” kregen we een goed beeld van de prachtige stad. Het hoogtepunt van deze dag was de beklimming van Arthur’s Seat, een vlakbij gelegen steile en rotsachtige heuvel, die een fantastisch uitzicht biedt op de stad, de zee en de omringende heuvels. Deze dag werd gezamenlijk afgesloten met een gezellige maaltijd bij Vapiano.    

In de week die volgde wisselden inspanning en ontspanning elkaar goed af. Op school werd er in internationale groepen gewerkt aan het eindproduct: een presentatie over een nieuw product, dat duurzaam geproduceerd en gebruikt kan worden. Ter inspiratie kregen de leerlingen gedurende de week diverse workshops en colleges, bijvoorbeeld door enthousiaste ambassadeurs van YES Scotland over gebruik van duurzame grondstoffen als alternatief voor plastics en door drie professoren van Napier University over hergebruik van materialen. Leerlingen mochten op de universiteit van afval hun eigen souvenir maken.

Ontspanning was er in de vorm van individuele vrije tijd en gezamenlijke activiteiten, zoals een bezoek aan Ninja warrior UK, een clean-up actie op Portobello Beach, een bezoek aan de Trinity Battle of the Bands en een gezamenlijke traditionele “Burns Supper and farewell Ceilidh” op Trinity Academy.

Op vrijdag werden de ideeën voor nieuwe, duurzame producten door de groepen gepresenteerd in de prachtige “European Room” in de “City Chambers” in Edinburgh. Daarbij waren alle workshopleiders en ook enkele inspirerende personen uit de plaatselijke politiek aanwezig. De presentaties toonden veel betrokkenheid van de leerlingen bij duurzaam en plastic-vrij produceren van dagelijkse artikelen. Zij presenteerden interessante en goed doordachte ideeën voor de productie van bijvoorbeeld duurzame schoolpennen, (bank)pasjes, schoenen, tandenborstels of koptelefoons.

De deelnemende leerlingen kijken terug op een fantastische week onder de gezellige Schotten en bij de gastvrije gastgezinnen in Edinburgh. Diverse vriendschappen tussen leerlingen in verschillende landen zijn weer ontstaan of verdiept en het was voor velen moeilijk om afscheid te nemen. Als docenten beseffen we dat dit de laatste keer was dat Schotland kon deelnemen, na een lange reeks van uitwisselingen binnen diverse Erasmus+ projecten. We hopen allemaal dat er in ‘Europa’ een manier gevonden wordt om deze bijzondere samenwerking te kunnen voortzetten.   

Erasmus+ topervaring in Edinburgh
Erasmus+ een topervaring in Edinburgh

Ook heel veel plezier!

Natuurlijk was er ook volop ruimte voor plezier, elkaar leren kennen en vriendschappen opbouwen tijdens de leerlingbijeenkomst op Beekvliet: een excursie naar Amsterdam (Van Gogh Museum, This is Holland), een diner bij het Koning Willem I College, een pubquiz en een feest!

 

Voor meer foto's (ook van de buitenlandse leerlingbijeenkomsten) zie ook: 
Gymnasium Beekvliet: https://erasmus2020sustainability.wordpress.com/455-2/ 
KGS Waldschule: https://erasmus2020sustainability.wordpress.com/349-2/ 
Liceo Bagatta: https://erasmus2020sustainability.wordpress.com/563-2/ 
Trinity Academy: https://erasmus2020sustainability.wordpress.com/603-2/ 
 

Docentenmateriaal duurzaamheid

Op basis van de resultaten van het project is een lespakket gemaakt over de verschillende thema's van dit project: voedsel, energie, afval en plastic. Dit pakket bestaat uit lesconcepten, die ofwel direct of na aanpassing gebruikt kunnen worden in de les, of kunnen dienen als inspiratie voor andere lesconcepten. Het pakket bevat ook links naar relevante bronnen. Naast een vorm van onderwijs in duurzaamheid dient het pakket ook om de bewustwording over deze belangrijke duurzaamheidsthema's te vergroten.

Het lespakket kan, naast een aantal andere mogelijk te gebruiken opdrachten, worden gevonden via onze project webpage

(https://erasmus2020sustainability.wordpress.com/teacher-section/)

of via

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/reframing-perspectives-sustainability/twinspace/pages/teacher-material

Bekijk ook de andere projecten van Eramus+ op onze website.