Intermezzo - een tussenjaar

Het Intermezzojaar is een tussenjaar voor leerlingen die de basisschool ontgroeid zijn, maar nog niet klaar zijn voor de middelbare school.

Wat is Intermezzo?

Het Intermezzojaar is een tussenjaar voor leerlingen die de basisschool ontgroeid zijn, maar nog niet klaar zijn voor de middelbare school. Vaak betreft het leerlingen die op de basisschool een jaar overgeslagen hebben en dus een jaar jonger zijn dan hun klasgenoten. Ze hebben de potentie om door te stromen naar het VWO, maar missen nog vaardigheden om als middelbare scholier te kunnen slagen. In dit tussenjaar wordt structureel gewerkt aan de ontwikkeling van hun executieve functies en sociale vaardigheden, zodat ze daarna voorbereid kunnen starten in klas 1 van het VWO.

Voor wie is Intermezzo?

Intermezzo is voor leerlingen die op de basisschool snel klaar zijn met hun taken, moeite hebben met automatiseren en vaardigheden, veel vragen stellen, eigen leerstrategieën hebben, moeilijk op zoek gaan naar alternatieven en/of het plezier in school kwijtgeraakt zijn. Hoewel de leerling het curriculum van basisschool (grotendeels) succesvol heeft afgerond, ervaart deze toch een kloof naar de middelbare school doordat bepaalde vaardigheden nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Voor een uitgebreide lijst met kenmerken, zie de toelatingscriteria.

Hoe ziet het Intermezzojaar eruit?

De Intermezzoleerlingen worden op hun eigen intelligentieniveau aangesproken en cognitief uitgedaagd door vakken zoals filosofie, programmeren en Oude talen op VWO-niveau. Daarnaast worden de kernvakken, creatieve vakken en lichamelijke opvoeding aangeboden. Tijdens de lessen wordt steeds de link gelegd tussen de vakinhoud en de vaardigheden die daarmee samenhangen. Hierbij is te denken aan luisteren naar de docent, zelfstandig werken, complexere taken uitvoeren, omgaan met tegenslagen, huiswerk plannen en maken en toetsing. In de meerdere mentorlessen per week is veel ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling.

Is Intermezzo iets voor mij?

Als je overweegt om je aan te melden voor Intermezzo, bespreken jij en je ouder(s) dat eerst met je docent en/of intern begeleider van de basisschool. Wanneer jouw school positief is over jouw aanmelding voor Intermezzo vullen jouw ouders en de docent(en) samen het aanmeldformulier en sturen relevante informatie op. Al deze gegevens worden door ons team bekeken en eventueel bespreken we alles ook tijdens een intakegesprek met jou, je ouder(s) en iemand van school. Daarna zullen we laten weten of wij denken dat Intermezzo iets voor jou is. Onderaan de pagina staat het tijdspad uitgewerkt met data.

Waar/ Wanneer kan ik meer informatie krijgen? 

Kom een kijkje nemen in onze Intermezzoklas tijdens ons Open Huis op vrijdag 6 oktober vanaf 18.30 of onze Open Dag op zondag 4 februari vanaf 13.00u. Het Open Huis en de Open Dag zijn toegankelijk voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Op dinsdagavond 24 oktober organiseert Beekvliet ook een algemene informatie avond voor ouders en leerkrachten van groep 7/8. Na de algemene voorlichting is er ook ruimte voor het stellen van vragen over intermezzo. Meer informatie wordt gedeeld op de hoofdpagina van onze site. 


Heeft u persoonlijke vragen dan kunt u altijd mailen naar intermezzo@gymnasiumbeekvliet.nl. In de links hiernaast kunt u ook meer informatie vinden over bijvoorbeeld de toelatingscriteria en het lesprogramma.

Wat is het tijdspad voor de aanmelding en toelating?

09-02-2024:  Deadline vooraanmelding 
01-12-2023:  Start intakegesprekken
11-03-2024 (in de week van):  Uitslag eerste ronde intakegesprekken 
25/26/27-03-2024:  Officiële aanmelding Gymnasium Beekvliet
Na 27-03-2024:  Inschrijvingen nog mogelijk wanneer de maxi. groepsgrootte van 18 nog niet is overschreden.
12-06-2024:  Kennismakingsmiddag Intermezzoklas (leerlingen en ouders)
20-08-2024:  Start schooljaar 2024-2025

Aanmelding en toelating 2024-2025

Wanneer jij, je ouder(s) en school positief zijn over Intermezzo, kunnen ze het vooraanmeldformulier invullen. Binnen enkele weken bespreken we jouw vooraanmelding en als we denken dat Intermezzo iets voor jou is, plannen we een intakegesprek met jou, je ouder(s) en je docent(en) in met twee medewerkers van ons team Intermezzo. Tijdens dit gesprek kijken we of Intermezzo inderdaad voor jou geschikt is. 

Deze bevindingen worden besproken in de toelatingsvergadering, waarna we besluiten welke leerlingen passen bij Intermezzo. Over alle aanmeldingen die voor 9 februari zijn gedaan, wordt (indien mogelijk) uiterlijk op 11 maart uitspraak gedaan. Er is in 2024 plaats voor maximaal 18 leerlingen en op dit moment zijn al veel plekken vervuld. Mocht je nog belangstelling hebben, neem dan zo snel mogelijk contact met ons en je basisschool op!

In juni is er een kennismakingsmiddag voor jou en je ouder(s) zodat je alvast kunt zien met wie je volgend jaar in de klas komt. Ook ontmoet je dan je mentoren en minimentoren. In augustus start je het schooljaar als Intermezzoleerling op Gymnasium Beekvliet. 

Aanmelding en toelating 2025-2026

Voor sommige leerlingen is het nu al duidelijk dat ze na schooljaar 2024-2025 behoefte hebben aan een Intermezzojaar. Hoewel de vooraanmeldingen en intakegesprekken daarvoor pas starten in het najaar van 2024 is het al wel mogelijk om een verkennend gesprek aan te vragen met iemand van team Intermezzo om de opties te bekijken. De keuze voor Intermezzo kan namelijk van invloed zijn voor het verloop van schooljaar 2024-2025. We kunnen echter geen uitspraken doen over een plaatsing totdat de uitslag van alle intakegesprekken (maart 2025). Het is daarom verstandig om te (blijven) kijken naar alternatieven voor een Intermezzojaar. Ouders en/of basisscholen kunnen per mail contact opnemen om een verkennend gesprek met ouders en/of leerkracht plannen. Deze zullen pas na 11 maart gepland worden in verband met de vele lopende intakeprocedures voor het komende schooljaar.

Wat is het tijdspad voor de aanmelding en toelating?

najaar 2024:Opening vooraanmelding
 :  Deadline eerste ronde vooraanmeldingen
begin maart 2025:  Uitslag eerste ronde intakegesprekken 
eind maart 2025:  Officiële aanmelding Gymnasium Beekvliet
maart-juni 2025:  Aanmelden nog mogelijk wanneer de max. groepsgrootte van 18 nog niet is overschreden.
juni 2025:  Kennismakingsmiddag Intermezzoklas (leerlingen en ouders)
augustus 2025:  Start schooljaar 2025-2026