Toetsing en PTA

Toetsing

Op Beekvliet is het schooljaar tot en met klas 4 opgebouwd in twee semesters. Elk semester wordt afgesloten met een toetsweek voor de leerlingen. Op basis van de behaalde resultaten en de observaties in de lessen vinden er leerlingbesprekingen plaats. Gedurende de reguliere lesweken krijgen de leerlingen in beperkte mate een toets om te beoordelen (summatief) en veelvuldig toetsen om van te leren (formatief). De cijfers van de summatieve toetsen worden in Magister met zowel de leerlingen als de ouders gedeeld. Op deze manier hebben zowel leerlingen zelf en hun ouders als docenten en mentoren een goed beeld van de voortgang van de leerling.

In klas 5 en 6 vinden er respectievelijk vier en drie (toets)schoolexamenweken plaats. De af te nemen schoolexamens zijn terug te vinden in het PTA. 

PTA

Alle toetsen die meetellen voor het examendossier zijn vastgelegd in het programma van toetsen en afsluiting (PTA). Deze wordt elk jaar geactualiseerd.

 

Profielwerkstuk

Een van de verplichte onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. Dat is een bekroning van al hetgeen de leerling heeft geleerd aan kennis en vaardigheden binnen zes jaar gymnasium en het gekozen profiel. Het profielwerkstuk kan de vorm hebben van een schriftelijk verslag van een onderzoek, maar ook heel andere vormen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een documentaire. Het onderwerp van het profielwerkstuk moet in verband staan met één (of meer) van de vakken waarin de leerling in klas 6 een centraal schriftelijk eindexamen aflegt. De leerlingen werken bij voorkeur in tweetallen. De studielast voor het profielwerkstuk bedraagt minimaal 80 studielasturen per persoon. In november krijgen de leerlingen van klas 6 een week de tijd om zich volledig te richten op hun profielwerkstuk, maar de leerlingen moeten vooral ook daarbuiten hun werkzaamheden goed plannen. Het volledige traject begint in maart in klas 5 en duurt bijna een jaar. Elk duo presenteert uiteindelijk hun werkstuk aan de ouders, docenten, leerlingen en andere belangstellenden.