Leerlingenraad

De leerlingenraad is de raad van en door leerlingen op Gymnasium Beekvliet die de mening van de leerlingen zo goed mogelijk probeert aan te kaarten bij het schoolbestuur, maar natuurlijk ook leuke activiteiten organiseert. Enkele voorbeelden zijn de bekende schoolfeesten en muziekavonden, die de leerlingenraad met verschillende commissies organiseert. 

Onze leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit bijna alle jaarlagen, maar zij kunnen het niet alleen. De raad heeft jullie Beekvlieters nodig! Wat willen jullie? Wat missen jullie? Heb je dus leuke ideeën of loop je tegen dingen aan die op school niet goed geregeld zijn, meld het aan een van de onderstaande leden! Of wil je deelnemen aan een van onderstaande commissies? Stuur een e-mail of spreek iemand van de leerlingenraad aan op school!

Samenstelling

De leerlingenraad heeft een dagelijks bestuur, gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester, de voorzitters van de commissies en een lid van de medezeggenschapsraad. De leerlingenraad vergadert eenmaal per zes weken. De activiteiten worden vastgesteld door de leerlingenraad. Bij elke activiteit wordt gekeken welke commissies hierbij een rol spelen. Het aanspreekpunt voor het bestuur is de rector. Elke commissie heeft ook een voorzitter als aanspreekpunt.

BestuurNaamKlas
Voorzitter

Cheryl van Marlen

Jonne Geuze

2

5

SecretarisCato Sleegers2
Penningmeester  
   
Voorzitters commissies  
CommunicatieJim Pennings4
EvenementenAnne Sophie van Riel3
GSAMelody Martens6
HorecaJonne Geuze 
Cheryl van Marlen
5
2
MedezeggenschapsraadGillian de Gunst 
Juna Groenevelt
5
2
OnderwijscommissieGillian de Gunst5
TechniekLucas Couwenberg3
   

Techniekcommissie

Zij verzorgen (een deel van) de technische taken bij alle evenementen waar techniek/geluid nodig is, zoals bij toneel, onderbouwfeesten en de muziekavond.

Voorzitter:

 • Lucas Couwenberg

Leden:

 • Jarno Baaijens
 • Lars Lemmens
 • Roan Flapper
 • Thijmen Buurman

 

Evenementencommissie

Deze commissie organiseert allerlei evenementen die niet alleen voor veel plezier onder de leerlingen (en de docenten) zorgt, maar waarbij het liefst ook geld wordt opgehaald voor een goed doel. We gaan onder anderen aan de slag met de kerstviering, schoolfeesten, activiteiten tijdens de mentorendag en nieuwe ideeën zoals een spooktocht met Halloween en een actie tijdens Valentijn.

Dit schooljaar willen we met name geld ophalen voor Giro 555 om zo steun te geven aan de inwoners van Oekraïne, die getroffen zijn door de oorlog.

Voorzitter:

Anne Sophie van Riel

Leden:

 • Cato Sleegers
 • Cheryl van Marlen
 • Diede de Gruiter
 • Frode Voets
 • Jonne Geuze
 • Jesse Hamilton
 • Jonas Jong
 • Lina Mol
 • Melody Martens
 • Noor Verhoeven
 • Nanouk Vermeer
 • Sofia Jacobs

Horecacommissie

Wij ondersteunen, verzorgen en organiseren de bediening en evt. inkoop van eten en drinken tijdens evenementen op school, zoals bij jubilea, diploma-uitreikingen, kerstviering, onderbouwfeest, muziekavond en toneel.

Voorzitters:

 • Jonne Geuze
 • Cheryl van Marlen

Leden:

 • Floor de Vocht
 • Ferran Piters
 • Yanniek van Liempd
 • Nino Adlim
 • Eva Ubben
 • Gillian de Gunst
 • IJske Bakker
 • Marin van Gerven

Communicatiecommissie

Wij werken en denken mee over de PR van de school. Ook zorgen we voor tijdige communicatie via posters en instagram rondom de ledenwerving, de muziekavond en andere activiteiten.

Voorzitter:

 • Jim Pennings

Leden:

 • Floor de Vocht
 • Pavel Serebryakov 
 • Rijk Lampe
 • Storm van Kasteren

Onderwijscommissie

Wij denken mee over verbetering van het onderwijs. Het kan gaan over lesmethodes, toetsen (formatief/summatief), toetsroosters, studiemiddagen en nog veel meer.

Voor de verbetering van het onderwijs hebben we van elke jaarlaag een resonansgroep die over deze onderwerpen discussiëren. Uit elke resonansgroep zal/zullen 1 of 2 vertegenwoordiger(s) worden gekozen die samen de onderwijscommissie vormen en samen zoveel mogelijk woorden van de resonansgroepen in daden omzetten (mbv de rest van de leerlingenraad).

Voorzitter:

Gillian de Gunst

Leden:

Op het moment vallen ongeveer alle leden van de resonansgroepen onder deze commissie, eventueel komen een paar vertegenwoordigers er later in.

Gay Straight Alliance

Wij willen ervoor zorgen dat er meer aandacht wordt besteed aan de diversiteit in seksualiteit en gender, zodat iedereen zichzelf kan zijn op beekvliet. We organiseren bijvoorbeeld de paarse vrijdag, maar zijn ook bezig met het introduceren van een aantal aanspreekpunten (een van ons) waarmee Beekvlieters kunnen praten over hun identiteit en seksualiteit of waar ze vragen aan kwijt kunnen.

Voorzitter:

 • Melody Martens

Leden:

 • Evîn (Lieke) van Hamersveld
 • Floor de Vocht
 • Gillian de Gunst
 • Harmke Holwerda
 • Jesse Hamilton
 • Lina Mol
 • Marie Smulders
 • Mira van Lamoen
 • Yanniek van Liempd

Afvaardiging Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van Gymnasium Beekvliet probeert op constructieve wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichting van iedere school om personeel, leerlingen en ouders inspraak te verlenen in het beleid. De Medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 7 keer per jaar met elkaar en aansluitend met de schoolleiding over uiteenlopende zaken.

Leden:

 • Gillian de Gunst
 • Juna Groenevelt