Mediatheek

Beekvliet beschikt over een moderne mediatheek ten behoeve van alle leerlingen en docenten.

Mediatheek op school

De mediathecaris mevr. Thieme en de medewerkers mevr. Gerrits en mevr. Docter beheren samen de mediatheek. Voor taken, werkstukken en projecten kun je bij hen op vaste uitleentijden (zie het blauwe kader) terecht voor materialen en voor vragen over en problemen bij het zoeken naar informatie.

In de mediatheek  kunnen leerlingen en medewerkers boeken boeken, camera-apparatuur en DvD's lenen. De collectie met ruim 8000 boeken is er voor iedereen op school. Leerlingen en medewerkers dragen gezamenlijk de zorg om de materialen in goede staat te houden, zodat zoveel mogelijk leerlingen en medewerkers er gebruik van kunnen (blijven) maken, zowel in de mediatheek als daarbuiten.

De uitleentermijn van boeken bedraagt drie weken. De uitleentermijn van dvd’s bedraagt drie dagen. De uitleentermijn van filmapparatuur wordt vastgelegd in overleg met de mediathecaris of zijn/haar vervanger. Verlengen met een volgende uitleentermijn (per mail, via de AURA-app of mondeling aan de balie) is mogelijk wanneer het geleende niet is gereserveerd door een andere leerling of medewerker. Uitleningen vinden plaats op naam. Degene die iets leent en op wiens/wier naam de uitlening plaatsvindt, is verantwoordelijk voor het op tijd en in goede staat terugbezorgen van het geleende. Wanneer een geleend item niet op tijd wordt teruggebracht ontvangt de lener per mail een herinnering.

Breng je een boek later terug dan de inleverdatum, dan wordt er automatisch een boete berekend. Als het boetbedrag onder de €1,00 blijft, wordt deze aan het eind van het jaar kwijt gescholden. Heb je een boete van meer dan €3,00 open staan, dan kun je niet lenen totdat je de boete hebt voldaan. Wanneer een reactie op de herinneringen uitblijft en het geleende niet wordt teruggebracht, wordt het geleende vervangen en wordt de aanschaf van een nieuw exemplaar in rekening gebracht. Ouders/verzorgers worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. In geval van verlies of beschadiging worden de kosten voor vervanging of reparatie van het geleende in rekening gebracht van de lener of diens wettige vertegenwoordiger.

Collectie

De collectie van de mediatheek bestaat uit Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse romans en informatieve boeken gerangschikt op vakgebied. Uitleen is alleen mogelijk op vertoon van je eigen leerlingenpas. Er is een kleine collectie dvd’s, bestaande uit voornamelijk boekverfilmingen. Je kunt in de mediatheek terecht voor hulp bij projecten en opdrachten, en diverse materialen zoals het 'Lexicon van literaire werken' gebruiken. Inzage (geen uitleen!) daarvan geschiedt op vertoon van je schoolpas en vindt uitsluitend plaats aan de tafel in de mediatheek. Je mag dit materiaal dus niet meenemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om verschillende tijdschriften te lezen aan de leestafel. Denk aan Quest, Geschiedenis en nog vele anderen.

In de mediatheek bevindt zich de printer waar je als leerling ook printopdrachten kan uitprinten. Hiervoor dien je op de printer in te loggen met je schoolpas. Elk jaar krijg je opnieuw €5,00 printtegoed. Printen kan enkel via de printcomputer in de mediatheek of de vaste computers in het computerlokaal. Printen vanaf je eigen device is helaas niet mogelijk.

 

Online via Aura Library

Online de collectie bekijken  en voor het uitlenen gebruiken wij het programma Aura Library. Leerlingen kunnen gebruik maken van de schoolpas voor het  lenen, reserveren en verlengen van boeken en DvD’s. Dat kan in de mediatheek maar ook via de de eigen mediatheekwebsite. Je kunt je op de website aanmelden via het tabblad 'My AuraSpace' met je gebruikersnaam (jouw lenersnummer is te vinden op je schoolpas). Bij de eerste keer inloggen in jouw eigen My AuraSpace wordt gevraagd een wachtwoord aan te maken. Met My AuraSpace kun je op school, thuis, altijd en overal zoeken in de catalogus, online reserveren, online verlengen en themalijsten zoals de literatuurlijsten bekijken. Daarnaast kan je zelf recensies schrijven en je eigen favorietenlijst maken. Je kunt ook zien wat je in het verleden geleend hebt.

Klik hier voor de mediatheekcollectie online

Aura App op je telefoon

Als je een account heb gemaakt op de website kan je ook de bijbehorende Aura Library app downloaden. Met de Aura Library app kun je ook vanaf je smartphone of tablet zoeken in de collectie van de mediatheek, reserveren, verlengen, recensies schrijven en nog veel meer. Download de app op je iOS of Android device en log in met je Beekvliet-account.

  1. Ga naar de Play Store, zoek op Aura Library en download de app naar je smartphone of tablet
  2. Je moet aangeven op welke school je zit. Kies daarom "Klik hier om een school te selecteren". Blader door de keuzelijst. De plaatsnaam is "Sint Michielsgeste" en selecteer "Gymnasium Beekvliet" uit de schoollijst. Kies dan "Ga door naar Aura Library"
  3. Vul je LENERSCODE in (leerlingnummer)
    - Vraag aan je mediathecaris als je je lenerscode niet weet
    - Vul ook de andere gegevens en je eigen gekozen wachtwoord in
    - Kies tenslotte "Registreren"
  4. Vanaf nu kan je inloggen met je lenerscode en je wachtwoord

Gebruik van foto- en filmapparatuur tijdens de les

Ook filmapparatuur die wordt gebruikt tijdens de les (camera’s, statieven, geluidsapparatuur ed.) wordt uitgeleend via de mediatheek. En ook hier dragen de leerlingen en medewerkers de gezamenlijke zorg om de materialen in goede staat te houden, zodat zoveel mogelijk leerlingen en medewerkers er gebruik van kunnen (blijven) maken. De uitleen van filmapparatuur vindt plaats op naam. De leerling die apparatuur leent en op wiens/wier naam de uitlening plaatsvindt, draagt zorg voor het in goede staat terugbezorgen in de mediatheek van het geleende aan het einde van de les of uitleenperiode.

Ook wanneer er wordt gewerkt in groepjes, is er één leerling die de apparatuur leent. Deze leerling leent de apparatuur op naam en hij/zij zorgt er voor dat alle apparatuur aan het einde van de les weer in goede staat terugkomt in de mediatheek. De zorg voor het behoud van de apparatuur is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leerlingen die er mee werken en alle leerlingen dragen zorg voor het juiste gebruik van de apparatuur. Wanneer echter sprake is of mocht zijn van aantoonbaar verwijtbaar gedrag in geval van verlies, diefstal of beschadiging  van de filmapparatuur door een leerling of door leerlingen of bij opzettelijk onzorgvuldig omgaan met apparatuur tegen de aanwijzingen van de docent in, zal de school de leerling(en) aansprakelijk stellen voor de aangerichte schade aan - dan wel  voor de vervangingskosten van de uitgeleende spullen.