Talentontwikkeling

Beekvliet brengt je ver. Voor sommige leerlingen is ver echter niet ver genoeg. Talentvolle leerlingen met behoefte aan extra uitdaging krijgen op onze school de ruimte om hun kennis te verbreden en te verdiepen. Daarvoor bieden we een uitgebreid keuzeprogramma en de mogelijkheid om persoonlijke initiatieven te ontplooien. Ruimte voor talent dus! Voor iedereen een uitdagende tijd op school, dat is ons streven.

Zo ver komen als je kunt, op allerlei vlakken of misschien juist op een specifiek gebied: we bieden extra cognitieve uitdagingen binnen de verbreding, het honoursprogramma en het versterkt talenonderwijs, maar ook expressieve uitdagingen op het gebied van sport, toneel, muziek of kunst. Je talenten ontdekken, ontwikkelen en tot uiting brengen: daar gaat het om. Hiervoor heeft onze school een breed scala aan mogelijkheden, voor alle jaarlagen, zowel binnen als buiten school. Én met een diploma op zak, én met al deze extra ervaringen, ben je klaar voor de volgende stap! Hieronder presenteren we verschillende mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen.

Verbreding

Leerlingen die op school meer willen en kunnen doen dan alleen de schoolvakken volgen, kunnen meedoen aan 'de verbreding'. Dit gaat altijd in overleg tussen de mentor, afdelingsleider, ouder(s) en de leerling. Zij mogen enkele lessen per week missen om aan een zelfgekozen project te werken. Dit kan in teamverband middels deelname aan wedstrijden zoals de Eureka!Cup en de First Tech Challenge, maar ook individueel door het volgen van een online cursus of korte lessenreeksen met een aansluitende excursie, bijvoorbeeld over kunst, filosofie, techniek of Italiaans. Daarnaast geeft Beekvliet intern tijdens Beekvlieturen de mogelijkheid om bijvoorbeeld lessen Spaans of gebarentaal te volgen.

Sport

Tijdens de lessen LO komen veel sporten al aan bod, maar als je uitblinkt in één van deze sporten kun je met een team meedoen aan de Olympic Moves. Dit is een toernooi waar ruim 350 middelbare scholen aan deelnemen. Eerst strijd je in de regionale finales om vervolgens een plek te bemachtigen in de landelijke finale in het Olympisch Stadion in Amsterdam!

Toneel

Op Beekvliet zijn jaarlijks twee toneelproducties. Voor de leerlingen uit klas 1 is het Brugklastoneel, waarin een klassiek toneelstuk in een modern jasje wordt gestoken. Omdat de meeste leerlingen nog geen ervaring met het theater hebben, mag iedereen zich aanmelden! De repetities zijn wekelijks na schooltijd en daarbij is veel ruimte voor basisvaardigheden van toneelspelen en improvisatietechnieken.

De leerlingen uit klas 2 t/m 6 kunnen auditie doen voor het Groot Toneel. Deze groep start vrijwel direct met de repetities voor de toneelvoorstellingen die elk jaar plaatsvinden in mei/juni in een écht theater. Daarnaast is deze buitenschoolse activiteit ideaal om leerlingen uit andere jaarlagen te leren kennen en vriendschappen voor de rest van je schoolcarrière te sluiten. Omdat je wekelijks met elkaar repeteert, wordt de groep al snel hecht.

Internationalisering

Naast het vaste internationaliseringsprogramma in klas 4 en 5 bestaat voor de extra gemotiveerde leerling de mogelijkheid zich te kwalificeren voor speciale activiteiten met een internationaal tintje. Zo wordt Beekvliet elk jaar door een enthousiaste groep bovenbouwleerlingen vertegenwoordigd bij The Hague International Model United Nations (THIMUN). Dit is een internationale conferentie waar middelbare scholieren het functioneren van de Verenigde Naties naspelen en over verscheidene wereldproblemen spreken op het gebied van bijvoorbeeld milieu, economie en veiligheid.

Leerlingen in de bovenbouw kunnen zich ook aanmelden voor de International Student Leadership Institute (ISLI). Hier krijgen de leerlingen presentaties, workshops en opdrachten op het gebied van (internationaal) leiderschap. Tevens leren zij te kijken en denken buiten hun comfortzone en leggen ze internationale contacten.

 

Minimentoraat

Doordat we een kleine school zijn vinden we het belangrijk dat leerlingen uit verschillende lagen elkaar kennen. Leerlingen uit klas 5 kunnen zich inzetten als minimentor in een brugklas en blijven voor twee jaar verbonden aan die klas. Minimentoren helpen bij het brugklaskamp en verschillende activiteiten, en zijn beschikbaar voor gesprekken over kleine problemen die brugklassers in eerste instantie misschien liever aankaarten bij een leeftijdsgenoot dan bij een volwassene. Zij vormen zodoende een extra begeleidende schakel tussen de klas en de mentor.

Leerlingenraad

Leerlingen met een talent voor management en organisatie kunnen zich aanmelden voor de leerlingenraad. Dit orgaan is opgedeeld in commissies die elk verantwoordelijk zijn voor een activiteit of onderdeel binnen de school. Voorbeelden hiervan zijn evenementencommissie, communicatiecommissie, techniekcommissie, horecacommissie en onderwijscommissie. Lees meer over de verschillende commissies van de leerlingenraad.

Versterkt talenonderwijs

Als je veel aanleg hebt voor het leren van talen of als je graag na Beekvliet in het buitenland wilt gaan studeren, kun je extra examens doen in moderne vreemde talen. Deze certificaten zijn internationaal erkend en maken het gemakkelijker om op een buitenlandse of internationale opleiding aangenomen te worden. Het is mogelijk om via Beekvliet certificaten te halen voor Engels (Cambrigde), Frans (DELF Scolaire) en Duits (Goethe). Lees meer over versterkt talenonderwijs op Beekvliet.

Olympiades

Ben jij een natuurtalent in scheikunde, biologie, natuurkunde of misschien wel aardrijkskunde? Dan kun jij je opgeven voor de Olympiades. Een Olympiade is een jaarlijks terugkerende wedstrijd in een exact vak waar scholieren van de bovenbouw aan deel kunnen nemen. De deelnemende leerlingen strijden op regionaal, nationaal en soms zelfs internationaal niveau met leeftijdsgenoten! Klas 3 doet standaard mee met de International Junior Science Olympiad (IJSO).

Honoursprogramma

Het Honoursprogramma van de zelfstandige gymnasia biedt gemotiveerde, getalenteerde leerlingen in de bovenbouw een aanvulling op het standaard lesprogramma, waarin zij worden uitgedaagd te excelleren. Tijdens dit programma in klas 4, 5 en 6 kunnen leerlingen aan zelfgekozen projecten werken, waarbij ze zich ontwikkelen op zeven competenties. Zowel datgene wat zij doen en presteren tijdens dit programma als de ontwikkeling die zij laten zien in die zeven competenties wordt begeleid op school. Uiteindelijk wordt het geheel beoordeeld door externe beoordelaars en krijgen deelnemers die het Honoursprogramma met goed gevolg afsluiten een certificaat bij het diploma.